Bygga, miljö och infrastruktur

 • Avfall och återvinning

  På den här sidan får du information om avfallshanteringen och kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg.

 • Bygga nytt, ändra eller riva

  När du ska bygga nytt eller bygga om behöver du oftast någon form av bygglov eller så behöver du en bygganmälan. Här har vi samlat information kring vad som gäller vid olika byggåtgärder.

 • Miljö, hälsoskydd och naturvård

  Här kan du läsa om boendemiljö, djurhållning, vad vi gör för att vårda naturen och miljöskydd, till exempel råd om biltvätt och farligt avfall..

 • Samhällsplanering

  Här kan du läsa mer om gällande och pågående detaljplaner samt kommunens översiktsplan. Du får också veta hur du ansöker om planbesked.

 • Trafik och gator

  Här finns bland annat information om våra parkeringsmöjligheter, snöröjning, användning av allmänna platser och hur vi skapar en säker trafikmiljö.

 • Vatten och avlopp

  Här finns information om vattenanslutning, vattenmätare, felanmälan, VA-avgifter och enskilt avlopp.

Heljeveds återvinningscentral

Heljeveds återvinningscentral Länk till annan webbplats.

På Heljeveds återvinningscentral i Vara kan du som privatperson lämna avfall. Du hittar oss på Fordonsgatan 6.

Hand som håller i en fiberkabel.

Bredband Länk till annan webbplats.

VaraNet AB ansvarar för bredbandsnätet i kommunen. På deras hemsida får du information om hur du går tillväga för att ansluta dig till fiber.

Solceller mot en blå himmel.

Energi- och klimatrådgivning

Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara och Lidköping har gemensam energi- och klimatrådgivning. Här kan du läsa om vilket stöd de erbjuder företag, organisationer och privatpersoner.