Omsorg och stöd

 • Äldreomsorg

  Här kan du läsa mer om vår äldreomsorg, hur den fungerar och vad du kan få för stöd. Här kan du också ansöka om stöd och hjälp.

 • Funktionsnedsättning

  Läs om bland annat daglig verksamhet, personlig assistans, boendestöd och boenden för personer med funktionsnedsättning.

 • Kris och beredskap

  Här hittar du information om hur vi förbereder oss inför en eventuell kris och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

 • Stöd till familjen

  Här hittar du information om familjehem och kontaktfamilj, familjecentralen Familjehuset Ängen, familjerådgivning och familjerätten.

 • Socialt stöd och trygghet

  Här kan du bland annat läsa om anhörigstöd, hjälp vid beroende och missbruk, vårt brottsförebyggande arbete och lämna en orosanmälan.

 • Stöd till barn och unga

  Här kan du läsa om kommunens stöd som riktar sig till barn och unga, till exempel vid psykisk ohälsa, brott eller barn som far illa.

 • Ekonomiskt stöd

  Här kan du läsa om ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, bostadstillägg, fonder och stipendier samt god man, förvaltare och förmyndare.

 • Nyanlända

  Här kan du läsa om vilken hjälp nyanlända kan få. Du kan också ansöka om att bli språkvän.

 • Hälso- och sjukvård

  Här kan du läsa mer om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser som till exempel rehabilitering och hemsjukvård.

Träffpunkter

En träffpunkt är en plats för gemenskap och aktivitet för dig som senior. Här får du information om våra träffpunkter.

Familjehuset Ängen

Familjehuset Ängen har samlat verksamheter inom kommun och region under ett och samma tak för dig som är förälder, barn eller ungdom. Här finns information om verksamheterna.

Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som stöttar en närstående. Här hittar du information om det anhörigstöd du kan få. Vi erbjuder bland annat stödsamtal, vägledning, enskilda träffar och utbildning.