Tyck till om kommunen med Bättre Vara

Här får du som har synpunkter på kommunens verksamheter möjlighet att skicka in dem till oss.

Bättre Vara är ett forum där kommuninvånarna välkomnas att lämna in synpunkter och förslag på förbättringar av kommunens verksamhet. 

Hur lämnar jag in min synpunkt?

Använd vår e-tjänst Bättre Vara för att lämna din synpunkt.

Vanliga frågor och svar om Bättre Vara

Vad händer med min synpunkt?

De synpunkter som kommer in via Bättre Vara registreras och skickas till ansvarig tjänsteman. Alla synpunkter presenteras dessutom i den nämnd som ansvarar för det som synpunkten tar upp. Det är också nämnderna som beslutar om eventuella åtgärder. Vi publicerar synpunkt och svar här på vår hemsida.

Hur får jag svar?

Du som använder dig av Bättre Vara väljer själv om du vill vara anonym eller inte. Du väljer också om du vill följa ditt ärende via notifikationer per mejl.

Återkoppling hanteras inom 10 arbetsdagar efter att du lämnat in din synpunkt. Har du loggat in i e-tjänstplattformen kan du följa ärendet på ”Mina sidor”. Är du inte inloggad, men har angett mejladress, skickas ditt svar till den angivna adressen. Har du valt att vara anonym kan du endast se svar på din synpunkt på vår hemsida, där alla inkomna synpunkter publiceras.

Under sommaren kan det ta längre tid innan du får återkoppling på grund av semestertider. Vi hoppas att du har överseende med detta.

Vilka ordningsregler finns på Bättre Vara?

Vara kommun har rätt att ta bort synpunkter som bryter mot våra ordningsregler. Det är synpunkter som innehåller:

 • kränkningar
 • hets mot folkgrupp
 • pornografi
 • brottsligt innehåll
 • upphovsrättsintrång
 • personuppgifter
 • reklam för produkter eller tjänster från privata företag.

Vad är Bättre Vara?

Bättre Vara är ett forum där kommuninvånarna välkomnas att lämna in synpunkter och förslag på förbättringar av kommunens verksamhet.

Inkomna synpunkter 2024

Juli

2024-07-09

Hej!

Jag och flera med mig har ett önskemål om flera bänkar i Vara. Då det bland annat är många äldre som promenerar från Vårdcentralen och ner mot Ica som har ett stort behov av att stanna och vila sig men på grund av avsaknaden av bänkar så är det inte möjligt. Nu nämnde jag bara en sträcka men tycker givetvis att det gäller hela Vara. Mvh Veronika

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar till oss detta och tittar på möjligheter för placeringar.

Vänligen Mikael Jönsson,Gatu-och parkchef

2024-07-03

Varför är det inte cykelväg på båda sidor längs hela Smedjegatan i Vara? En bit av Smedjegatan har inte cykelväg på båda sidor av gatan vilket gör att barn och vuxna cyklar ändå på trottoaren vilket inte är tillåtet vad jag vet. Jag förstår dock problemet eftersom det inte finns något som visar att cykelvägen har upphört.

Hej

Bredden på gaturummet (avståndet mellan fastigheterna på respektive sida av gatan) på Smedjegatan är cirka 12 meter. Denna bredd är inte tillräcklig för att anlägga gång- och cykelbana (GC-väg) längs bägge sidorna av körbanan, inte om GC-vägen skall uppfylla dagens krav. Är det för smalt finns det risk för kollision mellan cyklister och/eller gående. När vi nyanlägger GC-vägar utformar vi dessa så de, i möjligaste mån, uppfyller dagens krav. Det är alltså bättre med en ”bra” GC-väg istället för två ”dåliga”. Att vi inte skyltar att GC-vägen upphört är för att när det inte är skyltat GC-väg, är det ingen GC-väg. För övrigt får barn upp till 8 års ålder cykla på en gångbana.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör

2024-07-03

I en korsning i Arentorp finns en liten gräsyta med ett fint konstverk, en koskulptur av Lasse Åberg, mycket omtyckt. Området sköts väl med gräs och planteringar. Tyvärr används delar av platsen för uppställning av en släpkärra, ibland som extra bilparkering och även inbland för förvaring av jord. Detta är väl olämpligt och otillåtet?

Hej

Tack för din synpunkt! Arbete pågår i ärendet! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-07-02

Råkorna tar över. Vet att kommunen gjort insatser för att plocka ner bon och annat, men har det spelat någon roll? Råkorna förstör friden som vårt samhälle har det finns inte något större värde i att exempelvis äta sin frukost utomhus när himlen är svart av skränande fåglar. Någonting måste göras, det kan låta makabert att skjuta friska djur MEN har dessa ens något betydande värde.

Hej,

Tack för ditt inlägg.

Råkor lever tillsammans med oss i samhället och kan uppfattas som störande. Råkor anses dock generellt juridiskt sett inte vara en olägenhet för människors hälsa eller ett hot mot miljön (fastslaget i Mark- och miljööverdomstolen). Avskjutning av fåglar ses inte som en hållbar lösning då problemet endast försvinner för stunden. Med avskjutning finns risk för motsatt effekt eftersom man öppnar upp ett revirområde för nya och flera fåglar om platsen fortfarande är lockande för dem. Fastighetsenheten och gatu-park jobbar dock med förebyggande arbete som exempelvis plocka ner bon. På vår hemsida finns det information om hur man kan göra för att förebygga problem på sin egna fastighet: Störande fåglar - Vara kommun Länk till annan webbplats..

Med vänliga hälsningar Lottie Schwan, Tf Miljö- och byggchef

Juni

2024-06-26

Jag påpekade för något år sen att inkommande till Vedum samhälle, från Lekåsa(Herrljunga bla. Inte var så välkomna som från de andra hållen! Det saknas en välkomstskylt, som det finns från de övriga hållen. Detta lovades "titta på"! Nu är frågan hur länge det ärendet skall "tittas på"?
Jag vill berömma Kommun för det nerlagda arbetet med att fixa i ordning platsen utanför BKHallen/Glimra. Detta skulle ju gjorts med en gång, vilket också noga påpekades när arbetet pågick, för några år sen, Detta hade ju minskat den ekonomiska utgiften rejält!
Men nu är det så snyggt och fint som man kan förvänta sig! Tack för det!
Jag vill även påstå att Vara Kommun troligtvis inte kommer lyfta i frågan om Företagsrankingen, där fö Vårgårda ligger i topp, sen flera år.
Detta grundar sig på hur Vara Kommun hanterar sina företag!
Ett ex. Jag har bilverkstad och uthyrning av bilar/kärror.
Några av dessa har jag haft parkerade hemma på gatan, som är en återvändsgata som mynnar ut i en åker, detta för att avlasta ytor runt verkstan, som ej har möjlighet till P av bla kärrorna. Kärrorna besvärar inte en en enda då vi bor som sista hus, av endast 2!
Här var Vara Kommun så nitiska så de satte Parkeringsbot på 2 av kärrorna, bara för att de inte hade flyttats på under några dagar!
Mycket irriterande! Övernitiskt. är ett milt ord! Ursvagt ett annat!

Hej och tack för din synpunkt.

Välkommenskyltarnas antal, placering och utformning är i enlighet med politiskt beslut från 2017. Efter det har det lyfts önskemål från ett antal platser om kompletterande skyltar men det finns ännu inget beslutat i frågan.

Gällande företagsklimatet i kommunen så har Vara kommun under alla år mätningen gjorts av Svenskt Näringsliv placerat sig topp 100 av 290 kommuner, oftast topp 50. I den enkät som ligger till grund för den ranking som genomförs årligen av Svenskt Näringsliv gav företagen i Vara kommun under 2024 sitt högsta sammanfattande omdöme någonsin, 4,1 på den 6-gradig skalan. Vårgårda har 4,8 på det sammanfattande omdömet. Det tar dock inte ifrån dig rätten till din uppfattning om vad du anser skapar ett gott företagsklimat och inte. För Vara kommun - och även utifrån hur Svenskt Näringsliv brukar uttrycka det - så är inte nyckeln till ett gott företagsklimat att låta företag göra som de själva vill utan snarare på att ska förutsättningar för alla företag att bedriva företagsamhet inom ramen för allmän ordning, lagar och regler. Önskar du se över möjligheter för ditt företags lokalisering, möjlighet att köpa mark eller på annat sätt skapa förutsättningar för ditt företagande utan att behöva ta allmän platsmark i anspråk så är du mer än välkommen att kontakta Vara kommun på 0512-31 000 alternativt på kommun@vara.se

Vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2024-06-21

I en korsning i Arentorp har kommunen en fin plats med gräs, blommor och skulpturen Kobism av Lasse Åberg. Här används delar av marken till permanent parkering av en släpkärra, ibland bilar samt att lagra jord. Trist.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi skapar ett ärende! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-06-21

Idag 21/6 serverades det jordgubbar med grädde på äldreboendet Solgården i Vara. Min mormor bor där, och trivs, hon är för det mesta nöjd med boendet och hur det fungerar. Ibland händer det att hon inte är lika nöjd med det som serveras, storleken på
portionerna och hur det serveras. Som idag, serverades det en portion jordgubbar och en klick grädde till dessert. Det var 2 stycken jordgubbar och en klick grädde per person. På en normalstor tallrik. Något som mormor och vi, hennes anhöriga uppfattar som
snålt. Med tanke på tillgången på recept med jordgubbar eftersom det är högsäsong, borde man ha kunnat åstadkomma något bättre som räckt bättre.
Ett kommunalt avtal med jordgubbsodlingar i närheten så att det är lokalodlade jordgubbar till ett förmånligt pris och samtidigt stötta dessa, borde kunna gå att få till, eller varför inte en egen liten jordgubbsodling utanför äldreboendet som tillägg till de köpta?

Hej!

Midsommarafton serverades jordgubbar inköpta av Arentorps Bärodling till alla äldreboende i Vara kommun. Vilket vi gjort och gör ett antal tillfällen under säsong, det är alltid uppskattat och det känns fantastiskt roligt att vi har möjlighet att kunna köpa lokalt. Tyvärr verkar det som om det blivit någon missuppfattning, jag har stämt av med Solgårdens avdelning som er anhöriga har sitt boende och de serverade jordgubbar både till lunch och senare till kvällsmaten. Köket skickade ut flera liter till var avdelning, utifrån antal boende/avdelningar och jag var själv med då jordgubbarna levererades till köket direkt upphämtade från Arentorps bärodling. Vore tacksam om du/ni kan kontakta chef på Solgårdens äldreboende om du/ni behöver någon ytterligare information i ärendet.

Mvh Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara kommun

2024-06-19

Tegelbruksdammen i Kvänum. Vid dammen finns en utsiktsplats där man ska kunna se fågellivet. I dagsläget växer där flera meter sly så inget går att se. Varken fåglar eller vattnet de ska vara på. Är det kommunens ansvar att hålla efter växtligheten så är det inte gjort på flera år. Synd när man ändå bygger en sådan plats att man inte kan ha den i ordning.

Hej

Tack för din synpunkt!

Vi försöker att göra detta vartannat år, är planerat att göras i år!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkche

2024-06-17

Hej!
Tycker det är väldigt synd att mötas av detta höga berg av trä/skräp på återvinningsstationen i Vara när man passera från E20 eller åker på vägen in till Vara. Vad händer om det kommer en gnista och det börjar brinna i högen och sedan i ris och grenar som ligger bakom, det blåser ju nästan alltid åt samhället Emtunga och det finns ju ingenting som stoppar där i mellan bara öppna fält, finns det brandposter har bara sett brandsläckare och det hjälper ingenting. Orolig invånare

Hej!

Verksamheten vid en återvinningscentral innebär att olika sorterade avfallsslag tas emot. Trä och ris är två av dessa. Vid Heljeved ÅVC har valet gjorts att flisa trä och ris på plats för att minimera transporterna och även för att få höga lastvikter i transporterna från ÅVC:n till värmepannorna där flisen eldas för att bli fjärrvärme. Därför finns det högar av trä och ris på ÅVC:n. Den största risken för brand är vid flisningen och då används vatten för att minska risken för både brand och damning. Det finns spolpost på anläggningen som kan användas vid eventuell brand. Så det som syns från E20 är en välsorterad trähög som är redo att bli fjärrvärme. Välkommen med ditt sorterade avfall till Heljeved ÅVC.

Med vänlig hälsning Christina Storm, ÅVC-chef Avfall & Återvinning Skaraborg

2024-06-16

Vad trevligt med en röjsåg vid den gamla järnvägsbron i Kvänum. När den finns på orten vore det tillfälle att röja det busksnår som hindrar promenad utefter ån, mellan Nya vägen till Lumber & Karle. Det är 10 år sedan skulpturerna från projektet Skapande skola, inhandlades. Vad är tanken med området?

Hej

Tack för din synpunkt!

Vi arbetar med underhåll av de områdena som redan finns, inte att bygga/skapa mer att sköta! Det arbetas dock med ditt förslag om att skapa någon form av stig/väg!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-06-16

Hej,
Vill ge ett förslag att skapa ett övergångsställe på badhusgatan nånstans mitt på badhusparken. Dels så rör det sig många barn från Alléskolan till parken.
Sen har även trafiken oerhört hög hastighet på den gatan så ett övergångsställe med fartgupp mitt på är inte fel i mitt tycke

Hej

Tack för din synpunkt. Vi tar med oss detta förslag!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-06-16

Skräpig och dåligt skött tomt i Vara samhälle. Tråkigt med detta hus som står tomt och sköts dåligt.

Hej! Tack för ditt inlägg.

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Anordningar på tomter ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Oklippt gräsmatta eller maskrosor som växer vilt bedöms inte som ovårdad tomt. Om en fastighet är ovårdad eller ej är en bedömningsfråga. Den aktuella fastigheten har nyligen besökts av byggenheten. Ett ärende kommer att startas och en skrivelse kommer att skickas till fastighetsägaren. Du kan lämna in en anmälan om vårdad tomt till byggenheten med dina kontaktuppgifter. Då får du kopia på vissa beslut som fattas och har möjlighet att överklaga nämndens beslut.

Med vänliga hälsningar Lottie Schwan, Tf Miljö- och byggchef

2024-06-16

Biltvätt på gatan. De tvättar sina bilar en gång i veckan på garageuppfarten. De har ca 4 bilar och all smuts går ned i dagvattenbrunnarna. Renhållningsverket har ju svårigheter att ta hand om vissa kemikalier som följer med i vattnet från brunnarna.

Hej!

Vi informerar fastighetsägaren om att synpunkten inkommit.

Vänliga hälsningar Kontaktcenter Vara Kommun

2024-06-15

Vara är en fin stad och jag är ofta där på besök. Lördagen den 18e maj handlade jag för första gången på X i Vara centrum. Vid kassan satt en X i XX-årsåldern. Det var 2 före mig. Hen hälsade glatt på dem och efter betalning önskade hen dem en trevlig dag. När det var min tur så hälsade jag först. Hen svarade inte. Och efter betalning fick jag en torr "vill du ha kvittot? med sur min! Till historien hör att jag har utländska rötter men bott i Sverige i 45 år. Jag förstår att det bor många som röstar på SD i Vara så främlingsföraktet är stort i vissa kretsar men det är inget bra att skylta med det I kontakt med besökare och turister. Vad anser kommunen om detta? Ärendet ska diarieföras då det kommer mer i denna historia. Tack!

Hej

I Vara kommun bemöter vi alla på ett respektfullt sätt och står bakom allas lika värde. Jag vidarebefodrar din synpunkt vidare till platschefen. Allt gott till dig!

Med vänlig hälsning Gabriela Bosnjakovic, Kommunstyrelsens ordförande

2024-06-14

Angående mitt inlägg om alla dessa fåglar som förstör livet för vissa av oss innevånare. Trodde i min enfald att DET SKULLE BLI ETT BÄTTRE VARA, men ack vad jag bedrog mig, DET BLIR BARA SÄMRE ! Lycka till när badfolket flyr utomhusbadet som ockuperats av Råkor.

Hej,

Tack för ditt inlägg.

Råkor lever tillsammans med oss i samhället och kan uppfattas som störande. Råkorna är som mest högljudda nu under tiden som ungarna ligger kvar i boet. Råkor anses dock generellt juridiskt sett inte vara en olägenhet för människors hälsa eller ett hot mot miljön (fastslaget i Mark- och miljööverdomstolen). Det innebär att det generellt inte sker skyddsjakt på råkor i kommunen. Fastighetsenheten och gatu-park jobbar dock med förebyggande arbete.

Vill du lämna in ett klagomål är du välkommen att använda vår e-tjänst Störning eller klagomål - Anmälan - Vara kommun Länk till annan webbplats.. För att vi ska kunna handlägga ärendet behöver du lämna dina kontaktuppgifter. Du får då möjlighet att överklaga eventuella beslut som fattas.

Med vänliga hälsningar Lottie Schwan, Tf Miljö- och byggchef

2024-06-13

Tråkigt att det tippas här vid grävarbete ingen trevlig syn för oss boende vid återvinningsstationen i stora levene

Hej och tack för din synpunkt.

Det är den entreprenör som gräver för fiber i Stora Levene som använder den ytan. När de är klara med grävningen där kommer de att forsla bort den jord och asfalt som grävts upp. Men de åker inte och forslar bort det under tiden de gräver utan de gör det när de är helt klara.

Vänliga hälsningar Kontaktcenter Vara kommun

2024-06-10

Varför är Kvänums bad stängt på lov och sommar när det behövs som mest,och. 2 bad öppna i Vara. Kan inte förstå detta och vill ha en trovärdig förklaring

Hej och tack för din fråga,

Nästegårdsbadet har av tradition öppet under skolans läsår och då simundervisning erbjuds. Givetvis hade det varit önskvärt att kunna hålla öppet fler dagar per vecka och fler veckor per år men som med allt annat så handlar detta om att med begränsade resurser prioritera på ett klokt sätt. För den som är badsugen så finns bland annat Oltorps badsjö i utkanten av Kvänum, samt andra badplatser i Kvänums närhet. Mer info hittas på Badplatser i Vara (vastsverige.com) Länk till annan webbplats..

Med vänliga hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun

2024-06-08

Hej! Det var ett väldigt fint firande av Nationaldagen i Kvänum i torsdags. Tack för det! Mitt förslag är att det varje år är förlagt till Lumber o Karle i Kvänum. Utomhus när det går och lätt att vara inomhus vid regn. Fina lokaler o tillgång till toalett är ytterligare plus. I Vara är det ju samtidigt Barnkalaset ,så Badhusparken är ändå upptagen.

Tack för ditt förslag, och så roligt att det blev ett så fint firande i Kvänum! Sedan några år har nationaldagen firats på olika platser i kommunen, och i samarbete med olika föreningar. Emellanåt firas dagen även i Vara, senast på Vara Utomhusbad. Då det har uppskattats att firandet äger rum på olika platser, så är tanken att fortsätta med det. Givetvis kommer nationaldagsfirandet tillbaka till Lumber och Karle i Kvänum, även om det inte sker varje år.

Vänliga hälsningar Rigmor Persson, Verksamhetschef Kultur och Fritid

2024-06-08

Bokning gymnastiksal. Vi har försökt boka Tråvads gymnastiksal idag, lördag 8/6. Detta verkar inte vara möjligt då kommunen bara mottager en bokningsförfrågan, som de under arbetstid godkänner och skickar bekräftelse på. Vi kontaktade Vara badhus då de använder samma system för bokning av Nästegårdsbadet, men inte heller de kunde hjälpa oss. Det måste väl vara möjligt för kommunens invånare att boka, och nyttja, idrottshallarna på helg/kvällstid? Annars är ju systemet obrukbart och ni kan återgå till telefonbokning under växelns öppettider.

Hej och tack för att du hör av dig.

Det stämmer att bokning av idrottshall inte kan göras helt digitalt via bokningstjänsten, det krävs ett manuellt godkännande. Den som önskar boka skickar in en bokningsförfrågan som hanteras så snart som möjligt under ordinarie kontorstider måndag till fredag. Precis som du själv är inne på så innebär detta att det tyvärr inte är möjligt att spontanboka en tid exempelvis på en lördag.

Med vänliga hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun

2024-06-04

Har förstått att man inte klipper allt gräs som är grönt längre, MEN där man klipper varför inte klippa hela ytan utan, NI lämnar allt gräs runt träd, stolpar, kanter och liknande!!?? Kan det inte vara bra för personalen som mest sitter still att röra på sig lite och trimma även dessa ställen. Det ser väldigt ovårdat ut nu. Det tycker ju iaf vi som bor här och ser detta dagligen.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har ett stort område att klippa och trimma. Till slut har vi kommit runt på alla orter vad gäller trimningen, men det tar tid.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-06-04

Varför görs inget åt alla dessa hundratal råkor, Kråkfåglar och Fiskmåsar som bor i den östra delen av Vara ??? De skiter ner allt som finns, skriker och skränar helt hysteriskt från ca 04:00 till 22:00, man kan inte sova med öppet fönster helt omöjligt, De ockuperar Torsgården förskola ( fattar inte att personalen inte reagerat !!!???), Utomhusbadet och området runt Brinkeskogen där Söder och Östergård ligger, Man kan utan vidare kalla detta för SANITÄR OLÄGENHET !, och händer snart inget blir Vara kommun ett antal innevånare fattigare och därmed minus på skattepengar, för dessa odjur betalar väl ingen skatt. Kom inte med att de är fridlysta , för det håller inte!! Läs och lär hur man gjort i andra kommuner , beskärt de höga träden och rensat bon tidigt. Det är stor skam att inte kommunens tjänstemän tar mer ansvar gentemot innevånarna SOM BOR I KOMMUNENS TÄTORT! Vi har bon i kommunträd som hänger in över tomten och inom en vecka kommer jag såga ner trädet utan problem.

Hej,

Tack för ditt inlägg.

Råkor lever tillsammans med oss i samhället och kan uppfattas som störande. Råkorna är som mest högljudda nu under tiden som ungarna ligger kvar i boet. Råkor anses dock generellt juridiskt sett inte vara en olägenhet för människors hälsa eller ett hot mot miljön (fastslaget i Mark- och miljööverdomstolen). Det innebär att det generellt inte sker skyddsjakt på råkor i kommunen. Fastighetsenheten och gatu-park jobbar dock med förebyggande arbete.

Vill du lämna in ett klagomål är du välkommen att använda vår e-tjänst Störning eller klagomål - Anmälan - Vara kommun Länk till annan webbplats.. För att vi ska kunna handlägga ärendet behöver du lämna dina kontaktuppgifter. Du får då möjlighet att överklaga eventuella beslut som fattas.

Med vänliga hälsningar Lottie Schwan, Tf Miljö- och byggchef

2024-06-03

Huset och tomten på XX-gatan XX i Vara. Ser fruktansvärt ut byggavfall släpkärror container mm. Tomten är ju sedan flera år misskött men nu får det snart inte plats mer bråte.

Hej,

Tack för ditt inlägg.

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Anordningar på tomter ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Oklippt gräsmatta eller maskrosor som växer vilt bedöms inte som ovårdad tomt. Om en fastighet är ovårdad eller ej är en bedömningsfråga. Den aktuella fastigheten har nyligen besökts av byggenheten. Ett ärende kommer att startas och en skrivelse kommer att skickas till fastighetsägaren.

Du kan lämna in en anmälan om vårdad tomt till byggenheten med dina kontaktuppgifter. Då får du kopia på vissa beslut som fattas och har möjlighet att överklaga nämndens beslut.

Med vänliga hälsningar Lottie Schwan, Tf Miljö- och byggchef

 

Maj

2024-05-30

Longgatan vid AG:s textil - området framför företaget har Parkslide i rabatten vilket vi inte sett tidigare. Så när den nya häcken planterades så kontaminerades jorden med Parkslide.

Hej,

Tack för informationen om att du har upptäckt parkslide. Parkslide ingår inte i EU-lagstiftningen som handlar om invasiva främmande arter vilket innebär att det idag inte finns några förbud för parkslide. Det är tillåtet att odla och plantera parkslide även om det inte rekommenderas. Eftersom det inte finns någon lagstiftning som förbjuder parkslide, så finns det inte skyldighet för någon att ta bort eller bekämpa den. All bekämpning bygger på frivillighet. Om man hittar parkslide i naturen är det bra om det rapporteras till Artportalen (Reporting (artfakta.se) Länk till annan webbplats.. När du rapporterar behöver du skicka med bilder av fyndet för att underlätta artbestämning.

Med vänliga hälsningar, Lottie Schwan, Tf miljö- och byggchef

2024-05-29

Hej. En fråga om ni har slutat klippa gräset i parken. Fotbollsplan är ej spelbar

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har inte slutat klippa gräset i Lumberspark. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-05-29

Hej. Tycker kommunen kan göra något så folk inte parkerar gräset runt utomhusbadet. Det finns oftast gott om platser på parkeringen. Och är det fullt där finns ju parkeringen vid fotbollsplan. Samma gäller tennisplan som det parkeras bilar på gräset utanför. Detta är ren lathet.

Hej

Tack för din synpunkt! Kommunen kommer inte att göra något i nuläget för att försvåra parkering kring utomhusbadet eller tennisplan. Allt vi gör för att förhindra detta, försvårar vår skötsel. Det vi gör framåt är att följa upp felparkeringar kring området nu när vi närmar oss sommaren. Med fördel så kan man göra en felanmälan enligt nedan. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-05-29

Hej. Tänkte se om det inte finns möjlighet att uppföra en hundgård likt det som finns bakom Ödgrens fast uppe vid området bakom Torsgårdsskolan vid Bendersvalen. Eller runt tennisplanen/ utomhusbadet. Det finns många hundar på denna sidan med som skulle vilja ha en plats som är närmare. Vet inte hur den andra hundgården drivs, men jag antar att denna kan drivas på liknande sätt. Det finns ju gott om utrymmen på sagda plats. Det skulle ju bli en stor hall vid fotbollsplanen. Det verkar ju inte bli något. Är den marken tillgänglig kanske? I så fall kanske man kan göra något där och slippa ha en tråkig grusgrop eller insjö vid dåligt väder =).

Hej!
Tack för din synpunkt.

Hundrastgården i Västra Vara tätort drivs idag av den ideella föreningen Vara Hund. Marken ägs av kommunen och upplåts till föreningen. Det är därmed inte kommunen som anlägger eller sköter hundrastgården. Det specifika området som nämns här är idag planlagt som idrott i detaljplan. Avseende idrottsplats utrycks detta enligt Boverket som en anordnad plats där sport eller idrott utövas. Det kan exempelvis vara en fotbollsplan, utomhusrink eller en löparbana. Vad gäller hundrastgård har denna anläggning konstaterats utgöras av ett inhägnat rastområde med gräs- eller grusunderlag som utgör en social mötesplats för såväl hundar som hundägare.
Vid tolkning av planbestämmelsen för aktuellt område har konstaterats att det råder svårighet att tillåta önskad markanvändning inom den avsedda fastigheten inom den befintliga detaljplanen på området. Detta utifrån att en hundrastgård inte tydligt inryms inom begreppet idrott. Därmed skulle planförutsättningarna för en sådan utveckling behöva ses över och eventuellt upprätta en ny detaljplan för det avsedda ändamålet. I östra Vara tätort finns dock annan kommunal mark som idag inte är bebyggd och som skulle kunna utvecklas i enlighet med det önskade ändamålet. För att vidare utreda lämplig lokalisering för hundrastgård uppmanas berörd part för utveckling av anläggningen att ta kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att vidare diskutera anläggningens behov, lämplig lokalisering och planförutsättningar. Vidare behöver även berörd part bilda en förening för det avsedda ändamålet för att på så sätt kunna ingå i eventuellt arrende- och/eller planavtal i syfte att kunna nyttja mark för hundrastgård. Föreningen ska bildas för att kunna hantera frågor kopplat till anläggning avseende drift, skötsel och ekonomi. Föreningen för hundrastgården har även efter bildandet möjlighet att söka bidrag och medel för utveckling av anläggningen. Däribland kan föreningen ansöka om staket och inhägnad av kommunen.

Med vänliga hälsningar Ewelina Ursin Masterdalshei, Samhällsplanerare

2024-05-28

Tycker ni ska ha öppet dom offentliga toaletterna på vid cafet i Badhusparken. Ni kan ju ta in ame för att städa dom. Fler vill ju gärna gå på toaletterna..

Hej, tack för din synpunkt! Så har vi gjort tidigare! Dock kunde inte AME utföra detta då det fick anlitas saneringsbolag för att städa. Toaletten kommer att öppnas när kiosken har öppet och då kan nyckel hämtas där. Vi tittar även på annan lösning.

Vänligen Mikael Jönsson Gatu- och parkchef

2024-05-24

Orimlig faktureringskostnad samt inkompetens vad gäller åtgärd

Angående Vara Kommuns hantering av besiktning av avlopp. Efter besiktning av vår avloppsreningsanläggning, trekammarbrunn och infiltreringsbädd fick jag en faktura på 4 752 kr. Som jämförelse tar slamsugningsföretager ca 1200 kr för tömmning. Tre !!! personer kommer ut och genomför besiktningen. En person lyfter på locket till brunnen. Tittar ned i densamma och fotograferar. Vad gör de andra två personerna ? Tid för detta ? Max 15 min Vid påpekan om den orimliga debiteringen får jag svaret att det ingår administration också ?.Jag får därefter ett föreläggande om åtgärd. Hur man kan komma fram till detta genom att titta ned i brunnen överstiger mitt förstånd, inkl. en person med 30 års erfarenhet av slamsugning som jag talat med. 1. Tömma brunnen och suga bort slamkakan. Skölja med vatten. 2. Slamsuga fördelningsbrunnen. 3. Slamsuga förgreningsrör. Samtliga åtgärder är helt förkastliga. En trekammarbrunn fungerar tack vare den bakteriekultur som finns i ?slamkakan?. Utan denna bryts inte avloppet ned. Att fylla på med vatten fyller heller ingen funktion. Detta motverkar den naturliga bakteriekulturen och det tar minst ett år för att brunnen skall fungera som avsett. Att det finns slam vid fördelningsrör är helt normalt då brunnens utlopp till infiltreringsbädden sker här. Jag anser att detta är helt orimligt ekonomiskt och med förslag till åtgärd även inkompetent . Mitt förslag är att man tar prov på utgående vatten från anläggningen och där får ett kvitto på om allt fungerar som det skall

Hej!

Tack för din synpunkt. Miljöenheten har nyligen börjat med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Kommunal miljötillsyn i Sverige ska inte vara skattefinansierad utan finansieras enligt principen att ”förorenaren betalar”. Det innebär att om man bedriver en verksamhet som medför risk för olägenhet för miljö och hälsa -vilket en enskild avloppsanläggning räknas som - kommer man att få tillsynsbesök med jämna mellanrum som man behöver betala för. Det är då inte bara själva besöket som ska bekostas utan även registerhållning, inläsning, förberedelse, informationsutskick, protokoll – och beslutsskrivning samt ev. uppföljning. Avgiften ska täcka all nedlagd tid i ärendet. Om avloppsanläggningen vid tillsynsbesöket är utan anmärkning blir avgiften alltså lägre än om brister konstateras som behöver följas upp. De flesta kommuner tar ut en avgift för tillsyn i ungefär samma storleksordning. Oftast åker vi ut två personer på avloppstillsyn eftersom det går lättare och snabbare om vi kan dela upp uppgifterna mellan oss vid besöket, tex att någon kanske fotograferar och antecknar medan den andre mäter djup och tittar i brunnar. Skulle en person utföra alla moment blir tillsynen mindre effektivt och tar längre tid. Ibland har vi i utbildningssyfte varit tre inspektörer vid tillsynsbesöket. Fastighetsägaren betalar då inget för den extra personen. Vid tillsyn av avlopp tittar vi på om anläggningen fungerar som den ska; om slamavskiljaren skiljer av slammet, om pumpbrunn och fördelningsbrunn fungerar och är fria från slam samt om det finns vatten eller slam i spridarrören som inte ska vara där. Slamavskiljarens främsta uppgift är att fysikaliskt skilja av de fasta partiklarna från avloppsvattnet så att enbart avloppsvatten förs vidare till pumpbrunn och fördelningsbrunn och ut i den efterföljande reningen, exempelvis en infiltrationsbädd eller en markbädd, där avloppsvattnet renas genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer när det sakta sipprar igenom ett sandlager. I bädden är det därför viktigt med en god bakteriekultur, vilken uppstår naturligt genom att avloppsanläggningen används och inte belastas med kemikalier.

Vänliga hälsningar Åsa Rohrer, miljöinspektör Lottie Schwan, tf. miljö- och byggchef

2024-05-19

På Hovslagaregatan parkerar en stor mängd bilar som tillhör personal som jobbar inom Vara Hemtjänst, Solgården och Sjuksköterskor mm. Dom flesta parkerar på ett så bra sätt det går, men ofta så står det bilar längs en stor del av gatan vilket leder till begränsad framkomlighet för boende längs gatan och det går absolut inte att möta en annan bil, sikten skyms även så det blir svårt att se när man ska köra ut från exempelvis parkering. Ofta har även personal bråttom när dom kommer och kör då ganska fort, vilket då blir en fara för de mindre barn som bor i området som inte syns lika bra. En del personal parkerar även väldigt illa, det är ofta det står bilar parkerade väldigt nära korsningen så att det blir trångt att svänga in på gatan. Vid ett flertal tillfällen har boende på gatan påtalat till personer som parkerat väldigt nära korsningen att dom står illa och då fått nåt vresigt svar tillbaka eller blivit ignorerade.

Hej

Tack för att du lyfter en trafiksäkerhetsfråga. Det är viktigt att värna våra oskyddade trafikanter, speciellt våra barn.

Mitt vidare resonemang bygger på antagandet jag läser mellan raderna, att du önskar ett parkeringsförbud. Är det rätt tolkat?

Hovslagaregatan är en smal gata (7 meter totalbredd). Därför fanns det inte utrymme att anlägga en gångbana likt de vi gjort på angränsande gator i området, när vi asfalterade för något år sedan. Samtidigt bedömdes behovet av en separat gångbana vara mycket begränsat, då det är en bostadsgata utan genomfartstrafik. Vad gäller framkomligheten så blir den begränsad när det parkeras bilar. Vid platsbesök har jag dels bekräftat att det parkeras som du beskriver, speciellt närma Almgatan, dels att det fortfarande finns utrymme för bilar att mötas på den återstående körbanan. Men visst, med cirka 5 meter kvar att köra på, är det trångt vid möten. Möten mellan bil och lastbil medges ej. I sådana fall (sophämtning?) får det ena fordonet vänta. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är en smal körbana inte negativt, då det har en hastighetssänkande effekt. Att det parkeras i den omfattning som det görs, visar på ett behov av parkeringsplatser i området - troligen personal som du skriver. Att förbjuda parkering på gatan skulle innebära att dessa fordon hänvisas till andra gator, det vill säga vi bara flyttar "problemet". Då min bedömning i dagsläget är att dessa bilar inte utgör någon trafiksäkerhetsrisk på Hovslagaregatan, avser jag inte lägga fram ett förslag på p-förbud till de som beslutar om sådant.

Vänligen Stellan Gedell, Gatuingenjör

2024-05-16

Hej. Jag har fått hem valinformation foldern från vara kommun, dock tror jag att ni har missat en detalj. Det står att man kan förtidsrösta från den 18/5. Men i eu valet börjar förtidsröstningen först den 22/5 . Om man inte vet att det står fel i de kommun skicka ut så kan jag tänka mig att de blir kan bli en och annan person som kanske bli lite bitter över att inte kunna göra de ärendet som man hade tänkt.

Hoppas att rätt information når ut till alla i kommunen. Hade jag själv inte haft kolla på detta så skulle jag ha stått på biblioteket den 18 då jag anser att det är viktigt att göra sin röst hörd.

Hoppas ni får en trevlig helg 😃

Hej ! Vad roligt att du läst vår broschyr med valinformation och tack för din synpunkt. Trots korrekturläsning av informationen blev det dessvärre fel och vi har gått ut med en rättelse både på kommunens hemsida och sociala medier. Vi hoppas såklart att så många som möjligt precis som du uppmärksammar de korrekta datumen.

Med vänliga hälsningar Loella Tandoc Johansson, Valsamordnare och nämndsekreterare

2024-05-15

Hej!

Vi är några familjer som troget badat vid badplatsen Femöringen i många år. Förutom en aggressiv svanhane som brukar häcka i ena änden med sin familj och som vid några tillfällen bajsattackerat barnen i sjön när de stört är det lugnt. Men. Vi familjer som pratat har märkt en extrem ökning av bromsar/blinningar samt hästflugor och myggor på båda sidor sjön de senaste 2-3 åren. Vår undran är om kommunen skulle kunna sätta upp några sådana fällor som används i hagar av hästägare på ett par soliga ställen? En stor sådan fälla brukar kosta runt 1500-2000kr vilket inte är en stor kostnad för en kommun när det skulle kunna göra många barn (och föräldrar) mycket gladare. De verkar vara helt fristående och kräver ingen el. Kostnaden är också tillräckligt låg för att det även skulle gå att byta ut vid ev. skadegörelse eller liknande. Blir man av med en bråkdel av blinningarna gör det enorm skillnad.

Hej! Härligt att ni nyttjar Femöringen. Alla våra små fina badplatser runt om i kommunen sköts o drivs av olika föreningar. Just Femöringen har Edsvära bygdegårdsförening ansvar för. Det är till föreningen som man framför eventuella synpunkter eller önskemål som rör badplatsen. Givetvis tar jag också med frågan vid nästa kontakt med föreningen.

Mvh Magnus Södervall, Föreningssamordnare

2024-05-14

Hej, vill att ni klipper mer sällan ,så att det får växa upp mer växter, till förmån för våra insekter.

Hej, tack för din synpunkt! Vi har slutat att klippa på valda platser i kommunen. Har du förslag på fler platser så är du välkommen att skicka in dom områdena.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-05-07

Vid flertalet tillfällen kör lastbilar ner vid fel gata när de ska till Lagerhuset i Tråvad. Detta innebär att de får backa tillbaka upp till Köpmansgatan, vilket är svårt med långt släp och det innebär trafikfara när de ska backa ut. Sätt upp en skylt med att Centralgatan är en återvändsgränd så slipper de köra in här

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har tittat på möjlighet av skyltning! Att sätta upp en återvänds skylt är inte rätt, det finns ju möjlighet att köra runt (inte långa fordon), via Ängevigatan. Skulle det monteras någon skylt så blir det vid Ängevigatan och då är det försent. Vi letar annan lösning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-05-07

Anmälde en ung Rumänska förra året. Hon hade fått tag på en fågel unge och tiggde mat till den. Innan hade hon förföljt mig in på ICA och bad mig betala för varor hon plockat åt sig. Sa
till henne att lämna mig ifred i affären. För ca 14 dgr sedan gör hon det igen med en äldre herre dom verkade helt förvirrad och visste inte vad han skulle göra. Så till henne att låta honom vara ifred och anmälde henne till en kassörska. Denna rumänska bor med sina barn i Vårgårda. Hon berättade för mig förra året att hon skulle få stanna i Sverige. Hon lever alltså redan på våra skattepengar men tigger ändå på ett väldigt aggressivt sätt. Hennes mobil är finare än min, så det verkar inte gå någon nöd på henne. Förbjud tiggeri eller säg till dem att låta folk vara ifred när de handlar!! Det har gått för långt. Hon pratar dessutom bra svenska, ett jobb kanske vore på sin plats och börja betala tillbaka av allt det hon fått och får av svenska skattebetalare! Hjälpte henne lite förra året tills hon kidnappade fågelunge. Då tog min sympati slut,!

Hej, tack för din synpunkt. Den händelse du hänvisar till har ägt rum på privat mark i en privat fastighet och en privat verksamhet. Har du synpunkter, frågor och funderingar gällande det så är förslaget att du lyfter det med fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. Vara Kommun har ingen rådighet i det enskilda ärendet.

Vänliga hälsningar, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2024-05-06

Busshållsplatsen i Emtunga hade tidigare en busskur, denna har av oklar anledning tagits bort. Finns det möjlighet för kommunen att stå för nån form av vind/regnskydd? Det blir kallt o blött för alla barnen när de väntar på skolbussarna

Hej och tack för din synpunkt!

Busskurer och skyltning vid busshållplatser råder kommunen inte över då det är Västtrafik som ansvarar för att förse hållplatser med dessa. Samhällsbyggnadsförvaltningen undersöker just nu saken gällande varför busskuren är borttagen och om/när den ersätts. I dagsläget har vi tyvärr ingen information att ge men återkommer med svar så snart vi kan.

Vänligen Ewelina Ursin Masterdahlshei, Samhällsplanerare

2024-05-04

Hej,bor vid vårdcentralen och här är det ju grönt mycket folk som promenerar både med och utan rullatorer. Min undran är varför det inte finns mer parkbänkar.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar till oss och ser vilka möjligheter vi har att lösa detta! Då framför allt om vi har någon/några bänkar på lager!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkechef

2024-05-04

olja lekas från fordon

Hej,

Tack för informationen om att du har upptäckt ett läckande fordon. För att vi ska kunna starta ett ärenden behöver vi veta vart bilen är placerad samt bilens registreringsnummer. Skicka gärna in dessa uppgifter till miljo.bygg@vara.se.

Vänliga hälsningar, Lottie Schwan, Tf miljö- och byggchef

2024-05-03

Hej .
Varför skapar de inte fler spel för barn i offentliga parker? Öka aktiviteter för barn. Tyvärr, jag ser många aktiviteter som erbjuds i andra kommuner som inte finns i vår kommun.

Hej

Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta inspel till oss som utvecklar de offentliga lekplatserna i Vara.

Vänligen Mikael Jönsson ,Gatu-och parkchef

2024-05-01

Hej.
Vi bor vid Lumberspark. Lekplatsen här har blivit superfin! Superkul och lockar väldigt många både vintertid för skidor, pulka, skridskor och grilla korv. Resten av året så är det lek och bus på lekplatsen och i hela parken. Helt underbart! Bara en detalj....? Toa???! Har skrivit detta till er tidigare då vi bor med baksidan mot parken och har granar, träd och buskar precis utanför. Något som skrämmande många ser som toalett.... Detta är så motbjudande att det är galet! Barnen som bor i området har kojor inne bland träden, leker kurragömma i parken och dottern har sin sandlåda tätt intill några granar... Hur tänker ni ang folk som behöver fullt naturligt göra sina behov? Ni bygger ny och uppdaterar lekplatserna som finns men ni har INGA toaletter någonstans?! Det lockar folk men vi som bor här får bokstavligen leva med skiten utanför.
Förra gången fick jag svar att ni är medvetna om problemet.... Tror det var två eller tre år sedan jag skrev då, när belysningen var ny. Ni är medvetna om det, ni blir dessutom uppmärksammade av boende om det. Men ni känner inget ansvar att göra något åt det?? Ställa en torrtoalett/bajamaja eller faktiskt investera i allmäntoaletter vore kanske en ide! Det skulle ju locka till sig fler folk på ett bra sätt då man som barnfamilj faktiskt kan åka iväg och veta att man kan uppsöka toalett. Går inte in i mitt huvud hur man inte kan tänka på en sån naturlig sak som toalett. Eller är er tanke att de ska fortsätta använda träd, granar och buskar som toalett iom att ni är medvetna om det??? Gäller också skolor och förskolor som blir hindrade av utflykter då det inte finns möjlighet för barn, eller vuxna för del delen, att göra sina behov. Detta gäller ju inte bara här vid Lumberspark, toaletter finns ju inte vid någon lekplats i Vara tätort vad jag vet om.... Välkommen till 2024, dags att tänka till!

Hej

Tack för din synpunkt! Det är precis som du anger att det har inkommit förslag om detta tidigare.

Vi arbetar med punkten! Vi har tittat på olika förslag men inget som vi har redovisat för politiken än! För att få till en bra lösning måste vi se på helheten och då kommer det att krävas ett politiskt beslut, påverkar budget.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

 

April

2024-04-30

Jag och en hel del andra personer lyssnade på sången i Badhusparken ikväll, denna Valborgsmässoafton. Döm om min förvåning och frustration när jag upptäckte att toaletterna var låsta. Nu är jag lyckligt lottad som bor i närheten av parken och kan gå hem när jag blir nödigmen sån tur har ju tyvärr inte alla. Nu anser jag att dessa toaletter måste låsas upp OMGÅENDE!!!

Hej och tack för din synpunkt! Det arbetas med att få en bra lösning både för kort och lång sikt, kortsiktigt blir det med mobillösning.

Vi har provat i flera år med olika lösningar men det slutar ofta med att vi får låsa på grund av att vi måste anlita en saneringsfirma för att sköta städningen, eller för att renovera då det har skett skadegörelse.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.

2024-04-30

Valborgsmässoafton Manskören sjunger in våren från scenen i den nu uppröjda fina badhusparken (kommer bli än finare) ÖNSKAR att toalett fanns i anslutning Serveringens ( ej öppnat för säsongen) VARFÖR .. ej upplåst under evenemang Vem sköter den ..? Panik Akut kissnödiga en man inkl skrivande i vårt sällskap. Nog fler .. Ändå kissat hemma före samt dragit in på vötska Biblioteket stängt .. Utsatt läge .. Borta är alla buskar Önskar man vore en hund VAD finns för framtida planer för en fräsch toalett Finns ju fin lekpark, boulebana, golf fina sittplatser mm Nyinflyttad kommuninvånare

Hej

Tack för din synpunkt!

Det arbetas med att få en bra lösning både för kort och långsikt, kortsiktigt blir det med mobillösning.

Vänligen Mikael Jönsson

Gatu-och parkchef.

2024-04-23

Det finns ju ett antal hjärtstartare inom kommunens verksamhet. Alla finns inte med på Sveriges Hjärtstartar register. När jag pratade med kommunen var motivationen att varje enhet gör själva en bedömning om enheten skall registrera sin hjärtstartare eller inte. Vissa enheter har då gjort bedömningen att eftersom man inte har öppet dygnet runt så vill man inte "luras" genom att skriva att det finns. Finns inte heller skyltar på alla byggnader där hjärtstartare finns. Jag anser att kommunens innevånare skall kunna få information via Svensk Hjärtstartar register var kommunens alla hjärtstartare finns och att det skall finnas skyltar utanför varje kommunal byggnad som har hjärtstartare.

Hej !

Tack för din fråga och din synpunkt. Antalet hjärtstartare fortsätter öka i vårt samhälle och det är möjligt att registrera dessa i Sveriges Hjärtstartar register. Precis som du skriver har varje enhet själva gjort bedömning om de ska registreras och om de finns tillgängliga. Kommunen kommer nu att se över och skapa rutin för att tydliggöra hur kommunens hjärtstartare ska hanteras och registreras.

Vänligen Elin Sundén, HR-chef Vara kommun

2024-04-22

Hur tänker man när man bestämmer att lägga ner hela förskoleverksamheten i Kvänum över sommaren. 4 veckor!? Jag arbetar som samordnare och det är inte lätt att få personal till våra verksamheter eftersom det finns många som söker som är ensamstående utan körkort. Vad har ni för förslag för dessa personer??? Dagverksamheten i Kvänum stänger x antal veckor. Där finns en mycket fin lokal som man skulle kunna använda för detta ändamål. De kan äta i den befintliga matsalen och umgås med våra äldre i våra verksamheter. Det skulle vara en guldkant för de äldre att se barn springa runt och leka i vår trädgård utanför Tornumsgården och kanske äta en glass ihop en fin sommardag.

Fyra veckor under sommaren stänger flertalet av kommunens förskolor och fritidshem av organisatoriska och ekonomiska skäl. Under dessa veckor erbjuds plats på förskola och fritidshem i centrala Vara. Då flera vårdnadshavare har semester de valda veckorna minskar behovet av barnomsorg samtidigt som förskolelärare och lärare i fritidshem behöver ges möjlighet till semester. Det är inte ekonomiskt försvarbart att ta in vikarier för att ersätta ordinarie personal i högre utsträckning än vad som behövs för att hålla öppet enligt nuvarande organisation. Vi kan på detta sätt behålla en hög kvalitet på verksamheten som bedrivs.

Med vänliga hälsningar Fredrik Halvarsson ,Verksamhetschef skola

2024-04-21

Ingående förklaring av ditt ärende. Befolkningen i och runt Lidköping saknar akuten på sjukhuset, vilket vi i Kvänum också gör. Men vi saknar också möjligheten att tippa kvistar från klipp av buskar och träd i våra trädgårdar, på den plats vid reningsverket utefter Jungvägen, som Vara kommun tillhandahållit tidigare. Nu har denna möjlighet tagits bort. Vi i Kvänum, Jung, Öttum, Norra Vånga, Fyrunga och Edsvära är hänvisade till återvinningsstationen i Vara. Vilket innebär 4-6 mil för varje transport. Nackdelar: Riskfaktor, att med öppen släpkärra frakta kvistar på E-20 kan vara direkt olämpligt. En miljöpåverkan med utsläpp från bilen, som vi bör undvika. Att kvistarna riskerar att bli tippade där det inte är avsett. Det blir också en merkostnad för den enskilde. Det vi önskar från kommunens sida är att åter få tillgång till tippning vid reningsverket, 2-3 h under 4-5 -veckor, vår och höst, i stort som tidigare år. Fördelar: Kommunen kunde också utnyttja denna möjlighet. I stället för att köra den kvist, som klipps i parker i Kvänum och därefter transporteras till Vara. Då högen växt stor, flisa, det finns kapital att hämta. Är det problem att få tillgänglig personal vid öppettiderna, så går det troligtvis att lösa med ideella krafter från våra många väl fungerande föreningsmedlemmar. Jag kan personligen ta på mig en vakt vid tillfälle. Vid " Jordgubbens dag" utlovades ersättning till föreningsmedlemmar, som var funktionärer. I mitten av mars skickades samma skrivelse i till kommunen, utan att få något svar. Nu förväntar jag mig svar.

Det finns många småorter i A&ÅS medlemskommuner och A&ÅS försöker så långt det är möjligt att ha lika behandling av dessa. Den tidigare insamlingen av ris i Vara kommun är därför avslutad. Enligt uppgift från tidigare entreprenör var det ett fåtal hushåll som nyttjade denna insamling. Kostnaderna för insamlingen och transporterna av ris är därför inte försvarbar och medlen används i stället till drift av Heljeved ÅVC dit alla är välkomna med sitt ris.

Med vänlig hälsning Christina Storm, ÅVC-chef Avfall & Återvinning Skaraborg

2024-04-16

Områden kring gång/cykelstråken är i de flesta fall välvårdade och då hamnar inte en massa skräp där. Men...utefter Brinkestråket växer en massa sly och ogräs. Detta ser mycket ovårdat ut och då hamnar tyvärr även skräp längs stråket.

Förslag; rensa upp ordentligt från grunden, så gräs och gör ev. planteringar som sedan sköts om, sätt upp någon papperskorg och ev. bänk. Om stråken är välskötta inspirerar det till att ännu fler motionerar och det höjer livskvaliteten.

Hej

Tack för din synpunkt! Tar till oss detta och ser på möjligheten till ökad skötsel.

Vänligen Mikael Jönsson , Gatu-och parkchef

2024-04-04

Då var det återigen extremt dåligt skött, snö från gator plogas upp på trottoarer, in i privata häckar ja ingen ordning, varför plogas vissa stråk ( populär benämning ???) en del dagar men inte andra ( höl i hövet !?). Nu har ju allt det som inte plogades bort frusit till is OCH HALKA, tänker ni på det eller ?? Kollar man på information om vädret kan detta lätt räknas ut! Skärp er.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har en prioritering att förhålla oss till. Se på hemsidan Länk till annan webbplats. om prioriteringslistan. Ett resultat av plogning är snövallen. Det sker halkbekämpning på gång- och cykelvägar.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-04-03

Jag kan bara konstatera hur bottenlöst beslutet av att stänga av svängen Elisgatan/violvägen är, nu t.ex när det kommit snö, suggorna som är vita syns inte över huvudtaget emot snön, att ingen kört in i dem är ju ett under. Svängen på Apoteksgatan är så smal så det går inte att mötas i den, det finns heller ingen vändzon på Elisgatan om man har kört för långt, och dessutom den som bor längst ner på Elisgatan har ju väldig nytta av kommunens grönyta som hen använder som extra parkering för sin bil där man dessutom kör över gång cykelbanan för att parkera på gräset. Inse hur fel det var att stänga av och öppna vägen för trafik innan det inträffar en olycka på riktigt p.ga detta.

Hej

Tack för din synpunkt! Det kommer att monteras skyltar, att det parkeras på kommunens gräsytor arbetar vi med, oftast via felanmälan eller som nu bättre Vara. Ett pågående arbete inom hela kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2024-04-03

Ploga gator. Lagmansgatan - Lumbersgatan är 30-40 cm snö och i morgon ska det komma mer

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har en prioriteringslista att följa! Se prioriteringslistan på hemsidan Länk till annan webbplats..

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2024-04-03

När jag igår höll på att skotta vår garageuppfart för att få ut bilen kommer kommunen och plogar gatan. Jättebra, MEN, varför fäller föraren inte in bladet när han kör förbi garageuppfarterna??? Nu får vi stora vallar med jättetung snö och stora klumpar som inte alla orkar skotta bort. Jag står ändå och tittar på honom för jag hoppas att han ska fälla in bladet, men nä då. Det händer någon enstaka gång, men då är det en annan chaufför. Hade jag varit själv hade jag aldrig orkat få bort allt, men nu hade jag en jättesnäll granne som hjälpte mig. Tur det inte var akuten vi skulle åka till den här gången....

Hej

Tack för din synpunkt! Vi ska alltid försöka ta med oss så mycket snö som är möjligt, nu var det inte möjligt utan det fick tyvärr hamna på många uppfarter.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

Mars

2024-03-24

Hej
Korsningen vid Förskolan i Kvänum ska ju byggas om, och jag har ett förslag hur man, enligt mej, kan göra den mycket säkrare. Flytta infarten ca 100 m mot Oltorp, då slipper man fyrvägskorsningen, vilket gör trafiken säkrare och förmodligen mycket billigare än en rondell eller vad som är tänkt. Vänligen

Hej

Tack för din synpunkt! Jag tar med mig förslaget till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-03-21

Hej, ser att ni börjat ta upp sand från gator och trottoarer. Förra året körde ni med maskiner som lämnar spår/högar efter sig, det är samma elände i år, vore bra att förbättra jobber från ett år till ett annat i verkliga livet också, inte bara , svara att ni skall göra detta. Upplever ofta era svar som tagna ur luften ... utan stort intresse att förbättra.

Hej

Tack för din synpunkt! Tar upp detta med enheten!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2024-03-21

Hej, det står ett hästtransportfordon parkerat på Levenegatan, det har det gjort i snart 2 år, antar att det finns regler för långtidsparkering på gatorna inom Vara tätort.

Tack för din synpunkt!

Vi kan uppmana parkeringsvakten att göra en riktad koll på Levenegatan i Vara.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-03-21

Kväljande daglig odör kommer åter igen från Marimat i St.Levene.

Hej och tack för din synpunkt

Miljöenheten har regelbunden tillsyn på verksamheten utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Upplever du störande lukt från verksamheten får du gärna lämna in ett klagomål till oss. När du lämnar in ett klagomålet ska det framgå vilka dagar och tider du upplever störningen. Vi startar då upp ett tillsynsärende där en utredning av störningen görs. Om utredningen visar att störningar finns ställs krav på verksamheten att vidta åtgärder.

Använda gärna vår e-tjänst: Störning eller klagomål - Anmälan - Vara kommun Länk till annan webbplats., för att lämna in ditt klagomål.

Med vänliga hälsningar, Miljö- och byggenheten

2024-03-19

Har ett hus på Xgatan i Kvänum och utanför på dagtid är det fullt med a-traktorer som blockerar post lådor samt infarter till tomter / garage.Posten delas inte ut för att det ej går att köra fram till lådorna. Detta kan lösas genom att kommunen flyttar över brevlådor till den sida där det råder parkeringsförbud. Vad gäller blockerade infarter så måste traktorerna bötfällas / fraktas bort.
Hoppas ni tar tag i detta snarast

Hej och tack för din synpunkt!

Vi kan uppmana parkeringsvakten att göra en riktad koll på Kungsgatan i Kvänum.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Om du vill flytta en postlåda så är det till Postnord du ska vända dig. Kontakta Postnords kundservice på telefon 0771-333310 för att komma i kontakt med det lokala utdelningskontoret. Om du flyttar eller sätter upp en låda utan att stämma av placeringen kan det leda till att din post inte delas ut.

Vänliga hälsningar Kontaktcenter

2024-03-03

Klockan i gymnastiksalen i Västra skolans gymnastiksal har varit ut funktion under flera månader. Behöver åtgärdas.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har lagt in en felanmälan till fastighetsenheten.

Vänliga hälsningar Kontaktcenter

Februari

2024-02-29

Hej, skriver igen som jag gjorde i feb ifjol eftersom inget hänt. Träden på xxx vägen i Tråvad är inte skötta överhuvudtaget på flera år. Kronorna är alldeles för stora och vida och behöver därför åtgärdas. Stammarna är fulla av sidoskott + rotskott. Ser ohyfsat ut. Träden på xxxvägen är planterade ung samtidigt och de har mindre kronor och högre stammar. På lekplatsen vid xxxvägen är detta också ett problem för oss boende runtomkring. Träden är alldeles för stora och dessutom tas löven aldrig om hand på hösten vilket får till följd att allt blåser omkring och hamnar i våra häckar och staket. Det blir många många sopsäckar och besök till avfallsstationen i Vara för oss. Snälla, vi vill inte bli bortglömda i år igen så välkomna. (Talar för flera boenden på xxxvägen och xxxvägen) Mail 2023-02-13 "Önskar att träden på xxxvägen i Tråvad beskäres i år eftersom det inte gjordes ifjol. På sommaren blir lövkronorna så yviga att gatubelysningen döljs. Önskar även att träden på xxxvägens lekplats gallras också eftersom de har blivit alldeles för stora. Tack på förhand"

Hej
Tack för din synpunkt! Vi klipper träd under hela vinterperioden!
Jag tar med mig detta till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-02-15

Hej. Jag arbetar inom LSS i kommunen och vi har denna vintern haft mycket svårt att ta oss fram bitvis genom staden. Vi kör ofta med olika sorter av hjälpmedel rullstolar mm och arbetar med personer som i många fall har mycket svårt att bryta mönster och förändra rutiner. Det vi har uppmärksammat är att vägen mellan ICA och Apoteket fram till Willys blir överöst med snö då det som ligger på parkeringen plogas upp på gångbanan. Detta leder till att vi som personal och dem vi arbetar med behöver gå på bilvägen, Vilket inte känns varken tryggt eller trevligt då bilisiter blir mycket arga och upprörda. Vi inser givet att det kan bero på en miss i kommunikationen mellan de som har hand om olika delar av snöröjningen MEN det utesluter inte problemet. Skall man ta en annan väg blir man tvingad in på ICA`s parkering även där bland bilister som ej ser oss. Har sett många uppgivna pensionärer med rullatorer som inte kommer fram till affären då vägen är blockerad. Detta är till och från och har så varit under denna vinter tyvärr. Det måste till en kommunikation mellan de som sköter snöröjning på olika platser innan det sker en olycka.

Tack för din synpunkt.
Det blev fel första gången det kom mycket snö efter vi installerat billaddarna, då vår entreprenör inte kunde lägga snö där laddarna nu står. Vi hade ett samtal om detta och har löst problemet. Vid senaste snöfallet kördes snön av en vikarie som tyvärr inte fick den informationen men nu vet alla om förutsättningarna så detta skall inte inträffa igen.
Vi ber om ursäkt för det obehag som detta medfört.
Med vänlig hälsning, Håkan Johansson

2024-02-14

Snöröjningen på gator och trottoarer inne i Vara är undermålig. Jag har sett personer försöka ta sig fram med rollator och barnvagn. Omöjligt utan hjälp. Parkeringar utmed gatorna inte snöröjda alls. Bedrövligt. Ut med traktorer och personal på våra gator!

Hej
Tack för din synpunkt! Vi följer vår prioriteringslista. Alla fastighetsägare i kommunen har ett ansvar gällande trottoarer, även kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson
Gatu-och parkchef

2024-02-13

Det fungerar inte med snöröjningen i Stora Levene denna vinter. Bilar kör fast, det är spårigt och tar väldigt lång tid för skottning. Det känns allt annat än trfiksäkert. Det var dåligt förra året men har blivit så mycket sämre detta år.

Hej och tack för din synpunkt!

Ska ta med mig det till arbetsgruppen och se så att vi följer vår prioriteringslista!

Vilket då innebär att till exempel bostadsgator är inte högst upp på prioriteringslistan, utan den ser ut som följande: Huvudgator inklusive gång-och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentral, resecentrum, förskolor och skolor. Plogning av bostadsgator inleds sent dag 1 eller under dag 2.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef.

2024-02-13

När skottas gatorna så man kan ta sig fram? Lagmans- Lumbersgatan är katastrof

Hej Tack för din synpunkt! Vi följer vår prioriteringslista! Kan ta upp till 2 dagar innan vi kommer till en bostadsgata.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2024-02-09

Infraröd värme är bra för kroppen, många som har värk och stelhet i kroppen hade haft nytta av en IR-bastu, så därför har jag en önskan om att det skulle byggas en sådan på relaxen på Vara badhus

Hej och tack för att du hör av dig med ditt förslag! IR-bastu är inget som vi har tittat på tidigare men det är ett intressant förslag som du har som vi noterar inför framtida utveckling av badet.

Mvh, Jesper Svensson, fritidschef

2024-02-08

Fruktansvärt dåligt att stänga av en såpass trafikerad led som Violvägen-Elisgatan.
En avstäning borde vara kommunens sista utväg, har ni ens funderat på att reda ut och hitta en lösning innan avstängningen? Utöver ett dåligt beslut så är de riktigt dåligt skyltat från gatornas infarter, finns inget som visar på hinder längre fram. Gör om och gör rätt.

Hej

Frågan om en anslutning mellan Elisgatan och Violvägen aktualiserades för många år sedan, då boende på området bortom Elisgatan och gång- och cykelvägen önskade en kortare resa in till Storgatan och därifrån vidare. I den ursprungliga detaljplanen fanns det ingen annan väg ut från Solrosvägen och Violvägen för motorfordon än Västra skolvägen.

Tillskapandet av en anslutningsväg blev dock en kompromiss då det innebar korsande av en GC-väg och en tät passage nära inpå en byggnad (pumpstation för VA) med GC-väg omedelbart före/efter samt en dålig siktlinje genom tomt/-er.

Att nu förbindelsevägen under 2024 har stängts för genomfart är en konsekvens av att det till kommunen under förra året kom in både mail och samtal från boende på Elisgatan som beskrev trafiksäkerheten som problematisk. Detta gällde både utifrån att Elisgatan har fått karaktären av en genomfartsgata där hastigheter har varit alldeles för höga samt en problematik med trafiksäkerheten på den s-formade förbindelsevägen. På grund av kombinationen dålig sikt och för höga hastigheter så har det rapporterats om fordon som har kört över cykelbanan och in i muren på en av fastigheterna. Efter samtal med polisen bekräftas problematiken med trafiksäkerheten på de nämnda ställena. Det finns också en historik kring för höga hastigheter på Elisgatan som just ändrat karaktär från bostadsgata till genomfartsgata. Därav att det tidigare byggts hastighetssänkande åtgärder här.

Tekniska nämnden har beslutat om ett tillfälligt förbud mot motorfordon under 2024 för att få rådrum och besluta om anslutningsvägens framtid. Att åter tillåta anslutningsvägen för motorfordon förutsätter att någon lösning presenteras som gör det troligt att trafiksäkerheten är tillräcklig.

Vänliga hälsningar Nils Gustavsson, Teknisk chef

Januari

2024-01-31

Jag bor ensam i en liten fastighet på landsbygden. Jag kan utan problem ha en kompost på gården för organiskt avfall, källsortera resten och sedan är det faktiskt inga sopor kvar. Jag har testat detta under ett par månader och jag har klarat mig med ett tomt kärl hela perioden. Varför måste jag ha sophämtning? Jag behöver det inte utan jag sköter det bättre på egen hand. Nu när jag har det så tänker jag istället att jag måste ju ha det så då kan jag likväl slänga allt där... Att kunna få klara sig utan och spara en slant kan vara ett bra incitament för andra att sortera mer. Som det ser ut nu så blir det dyrare för mig att avsäga mig matavfallshämtning och att byta ned mig i kärl för avgiften som tillkommer gör att det skulle bli DYRARE ett år att byta ned mig.. Vem utan miljötänk har tagit fram detta? Det här passar inte längre in i vårt samhälle. Dessutom så blåser kärlet ned 9 ggr av 10 och sopor sprids över hela gården pga blåsten. När det är tomt så har det 5 ggr blåst ut i vägen och blivit sönderkört. Varför går inte detta? Känns som en bakåtsträvande lag att tvinga folk att göra fel.

Hej

Enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. För Vara kommun ligger uppdraget på Avfall & Återvinning Skaraborg.

Den stora massan har inte förutsättningar för eget omhändertagande utan lämnar matavfall och restavfall separat samt källsorterar förpackningar som lämnas vid återvinningscentralen eller återvinningstationer. Har man möjlighet och vill kompostera sitt matavfall ansöker man hos sin kommun om tillstånd för varmkompost och kan då hos oss ansöka om att avstå från att lämna sitt bioavfall.
Ett av Sveriges nationella miljömål är att minst 75% av bioavfallet skall samlas in för att behandlas till både biogas och biogödsel varför det i grunden är obligatoriskt att samla in det.

Du skriver att du inte har några sopor/restavfall alls då du källsorterar. Det är dock ett antal saker som normalt uppkommer i ett hushåll som inte går att återvinna utan blir så kallat restavfall.

Restavfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning. Det är alltså det som blir kvar när du har sorterat ut farligt avfall, elektronikavfall, läkemedel, matavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Har du sorterat ut allt som går att sortera ut så ska det inte bli så mycket kvar i restavfallet. .

Exempel på vad som slängs i restavfallet

 • Blöjor, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller
 • Tandborstar, toalettborstar, diskborstar
 • Dammsugarpåsar, disktrasa
 • Kattsand (förpacka det väl) och burspån
 • Snus, cigaretter, tuggummi
 • Kuvert, pennor, post-it-lappar
 • Trasiga skor och plastleksaker utan elektronik
 • Mm.

Om man har väldigt lite restavfall kan man ansöka om miniabonnemang med tömning max 4 ggr per år.

Med vänlig hälsning Pontus Düring, Förbundsdirektör Avfall & Återvinning Skaraborg

2024-01-31

Hej! Hur tänker kommunen när de ska stänga av genomfarten mellan Elisgatan och Violvägen i Vara? Jag har läst er förklaring och det hänvisas till flertalet olyckor på platsen. Jag har bott på Solrosvägen i snart 16 år och har aldrig hört talas om någon olycka här?! Den här avstängningen skärmar ju av oss boende på Violvägen och Solrosvägen från Vara. Detta kommer istället medföra ännu tätare trafik på Norra Ringleden vilken redan idag är en katastrof! Här går tung trafik i form av lastbilar samt att det buskörs något enormt på kvällar och nätter vintertid. Här finns varken gång- eller cykelväg så här känns risken för olyckor betydligt högre än på andra ställen. En bättre idé vore väl att utforma Elisgatan/Violvägen så att man måste hålla farten nere? Norra Ringleden behöver göras något åt omgående innan det händer något allvarligt! Om jag inte minns helt fel så kämpade de boende rejält för att öppna upp genomfarten en gång i tiden, just av den anledningen att inte vara avskärmade från resten av Vara. Nu vill ni alltså skärma av oss igen?

Hej! Frågan om en anslutning mellan Elisgatan och Violvägen aktualiserades för många år sedan, då boende på området bortom Elisgatan och gång- och cykelvägen önskade en kortare resa in till Storgatan och därifrån vidare. I den ursprungliga detaljplanen fanns det ingen annan väg ut från Solrosvägen och Violvägen för motorfordon än Västra skolvägen. Tillskapandet av en anslutningsväg blev dock en kompromiss då det innebar korsande av en GC-väg och en tät passage nära inpå en byggnad (pumpstation för VA) med GC-väg omedelbart före/efter samt en dålig siktlinje genom tomt/-er. Att nu förbindelsevägen under 2024 kommer stängas för genomfart är en konsekvens av att det till kommunen under förra året kom in både mail och samtal från boende på Elisgatan som beskrev trafiksäkerheten som problematisk. Detta gällde både utifrån att Elisgatan har fått karaktären av en genomfartsgata där hastigheter har varit alldeles för höga samt en problematik med trafiksäkerheten på den s-formade förbindelsevägen. På grund av kombinationen dålig sikt och för höga hastigheter så har det rapporterats om fordon som har kört över cykelbanan och in i muren på en av fastigheterna. Efter samtal med polisen bekräftas problematiken med trafiksäkerheten på de nämnda ställena. Det finns också en historik kring för höga hastigheter på Elisgatan som just ändrat karaktär från bostadsgata till genomfartsgata. Därav att det tidigare byggts hastighetssänkande åtgärder här. Tekniska nämnden har beslutat om ett tillfälligt förbud mot motorfordon under 2024 för att få rådrum och besluta om anslutningsvägens framtid. Att åter tillåta anslutningsvägen för motorfordon förutsätter att någon lösning presenteras som gör det troligt att trafiksäkerheten är tillräcklig.

Vänliga hälsningar Nils Gustavsson, Teknisk chef

2024-01-30

Hej! Ser att det står material utomhus på samtliga anläggningar som VA ansvarar för. Kan det verkligen vara bra för material m.m. och att även från personalens sida behöva hantera snöigt , blött och smutsigt material. Det är skattemedel som blir förstört och vi pratar om material för vatten och avlopp som bör hållas isär. Handlar om en miljöfråga för kommuninvånare och personalen. Önskar svar av Teknisk Chef gällande detta.

Hej! Tack för synpunkt. För att få ett mer detaljerat svar så kan du gärna höra av dig direkt till VA-chef. VA-verksamheten ansvarar för många anläggningar. Det är sammantaget 5 reningsverk, 6 vattenverk och ett 40-tal pumpstationer. Antar att du menar framför allt det material som förvaras utomhus på Lassagårdens vattenverk och reningsverket i Vara då det är dessa platser som just används som förvaringsytor. Detta är oftast tunga och vädertåliga saker, exempelvis plaströr och betongcylindrar som används vid renovering av verk och ledningsnät. Att det skulle finnas kontamineringsrisk mellan det förvarade materialet som används på vattensidan respektive avloppssidan är inget jag känner till.

Vänliga hälsningar Nils Gustavsson,Teknisk Chef

2024-01-29

Västtrafiks Seniorkort. Kommer Vara kommun att sänka åldern på Seniorkortet till 70 år?

Hej , tack för din synpunkt. Under sommaren 2024 kommer åldersgränsen sänkas till 70 år. Exakt datum för när det nya avtalet börjar gälla är inte satt än. Alla som är 70+ kommer att få info via posten några veckor innan det börjar gälla.
Hälsningar Kontaktcenter

2024-01-26

Hej Jag och några andra levenebor har pratat om hur bra det vore med ett utegym här i levene. Det skulle gynna alla åldrar i vårt fina samhälle.

Hej och tack för ert förslag. Frågan har varit upp på den årliga tätortsvandringen i Levene. En viktig förutsättning för att utegym ska nyttjas på bästa sätt är dess lokalisering. Just nu pågår några markärenden som behöver lösas först. Därefter skulle det kunna bli aktuellt med utegym under förutsättning att praktiska frågor kring skötsel och annat kan lösas på ett klokt sätt. Rekommenderar er att delta och lyfta aktuella frågor som denna på de årliga tätortsvandringarna alt. skicka med frågan till någon som deltar.
Hälsningar Johanna Forslund Kullander, Miljö- och Samhällsbyggnadschef

2024-01-25

Bästa ansvariga i Vara kommun, Detta brev syftar till att uppmärksamma behovet av en säker och tillgänglig cykelväg mellan Bitterna och Vedum, särskilt med tanke på den tunga lastbilstrafiken från Vedum Kök & Bad på Herrljungavägen. Denna trafiksituation utgör en ökad risk för cyklister, särskilt för barn som i framtiden vill kunna ta cykeln in till Vedum. I jämförelse med andra kommuner ligger Vara efter i utvecklingen av cykelinfrastrukturen. Med endast 3,5 meter cykelväg per invånare jämfört med Tingsryds 7,9 meter per invånare, framstår behovet av utbyggnad som akut​​. En utökad och säker cykelinfrastruktur är inte bara en fråga om trafiksäkerhet, utan även ett steg mot att uppnå hållbarhetsmål och främja en hälsosammare livsstil. Jag hoppas att detta förslag uppmuntrar Vara kommun att aktivt överväga att utöka sitt cykelvägnät. Tack för er tid och övervägande av detta viktiga ärende.

Hej, tack för din synpunkt. Vara kommun är i detta nu i full färd med att arbeta fram en cykelplan. I det arbetet ingår både att inventera och analysera nuläget samt att skapa en plan framåt för en gång- och cykelvägsstruktur. Detta inkluderar en struktur som binder samman tätorter och som binder samman olika målpunkter inom tätorterna. Under arbetet har olika sakkompetenser involverats både inom och utanför den kommunala organisationen. Det ska dock sägas att en plan inte är samma sak som en färdigbyggd vägsträckning. Det är snarare ett underlag och en riktning att kunna göra prioriteringar utifrån. Cykelplanen ska upp för politisk behandling under våren 2024. Att gång- och cykelvägar bidrar till hållbarhetsmål och främjar en hälsosammare livsstil är de flesta överens om. Utmaningarna består mer i att hitta finansieringslösningar för genomförande i ett vägnät med olika väghållare och olika krav. Det du kan göra är precis som du gjort, utrycka din mening och ditt engagemang. När cykelplanen är antagen kommer den att kommuniceras ut i Vara kommuns kanaler.
Hälsningar Johanna Forslund Kullander, Miljö- och samhällsbyggnadschef

2024-01-25

Lördagen den 20/1 var vi 6 damer på relaxen i Vara för att fira en 50-åring. Jag hade bokat plats flera veckor innan och då var det inga problem. När vi kom så fanns det två skåp för oss 6. 4 av oss fick byta om i det stora omklädningsrummet. Därifrån fick de först inte komma in i relaxen. Efter en del snack så löste det sig. När vi kom in så fanns inga badrockar. Efter att vi bett om det så fick vi det enter över en timma!! Det fanns heller inga handdukar till oss. Efter ett tag så förstår vi att det är personal (extra) som blivit insläppta och tagit våra platser. Detta kändes inte ok och framförallt kändes det rätt ruttet då firandet inte blev trevligt.

Hej Anna och tack för att du hör av dig. Först och främst vill jag givetvis be om ursäkt och beklaga att du fått ett bemötande och service som inte är OK. Du har helt rätt i att det borde ha funnits skåp i relaxens omklädningsrum till hela sällskapet och hade hela sällskapet bytt om där så hade inte problemet med dörren uppstått. Badrockar och handdukar tar slut ibland men givetvis ska det inte ta en timme för oss att få fram nya. Jag kommer att prata med berörd personal för att få höra från dem vad orsakerna är till att vi har brustit, därefter tar jag en kontakt direkt med dig. Du har ju lämnat din mailadress så jag mailar en återkoppling direkt till dig så snart som möjligt.

Återigen, tack för att du hör av dig. Ibland brister vi och det bästa sättet för oss att utvecklas är att få höra från våra kunder vad vi gör bra och vad som kan bli bättre.

Med vänliga hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun.

2024-01-23

Hej, Före jul hade jag första gången kontakt med rondellen pga att min särbo kom in där efter mycket möda. Nu undrar jag vem som har planerat korttidsboendet. Rummen och övriga uppehållsrummen var ju enorm stora och tyvärr var tydligen värmen inte dimensionerat efter detta. Min särbo frös hela tiden. Dessa lokaler är väl tänkt för att sjuka och gamla personer skall bo där? Det viktigaste är väl att det är tryggt och hemtrevligt där? Personalen var mycket trevligt och kunnig, bara att berömma dem.

Hej, Tack för din synpunkt, den är viktig för oss. Ytor på nybyggda boenden är mer tilltagna än tidigare. Det är byggnormer att ta hänsyn till där tillgänglighet för personer med olika hjälpmedel är värderade när man bygger nytt. Jag är väldigt tacksam över att vi inte är trångbodda. Däremot ska man ju inte behöva frysa. Vi har haft lite bekymmer med värmen under denna första höst/vinter och arbetar nära ansvariga för fastigheten för att hålla rätt och en jämn temperatur. Det har blivit mycket bättre. Tyvärr så blir man mer frusen ju mindre man rör sig vilket gör att man kan behöva en tjockare tröja, eller filt över sig. Så förutom att temperaturen i lokalen ska vara god så kan man behöva ta hänsyn till att hälsan också påverkar att jag upplever det är kallt i lokalen. Vår korttid är inte detsamma som ett äldreboende, då man tillfälligt vistas hos oss när man har ohälsa. Du ska känna trygghet och få god omvårdnad. Vi vill också att du ska känna trivsel i lokalerna, men då det inte är ett boende med egna lägenheter så kanske det påverkar det du skriver om känslan av hemtrevlighet.Jag är glad att du upplevde personalen trevlig och kunnig och jag hoppas att vår värme i lokalerna framledes ska upplevas god.

Vänligen, Agneta Lindberg Verksamhetschef äldreomsorg

2024-01-23

Hej igen,
Jag har två frågor angående korttid och hemvård.
Fråga 1: Varför skall det vara så besvärligt och för vissa stört omöjligt att få en tid på korttid efter en sjukhusvistelse? Är det inte tänkt som en trygghet för att klarar sig i det egna hemmet sedan ?
Jag har hört från flera personer som verkligen behövde detta att de fick "kalla handen". Personer som inte orkar kämpa och inte har någon anhörig som hjälper dem, far ju illa! Förresten gäller detta hela sjukvården!
Fråga 2: Angående hemvården undrar jag hur en läkare kan bedöma en person som hon/han aldrig har träffat utan bara fått höra om av sköterskan , som ju inte har daglig kontakt med patienten heller? Det är ju undersköterskorna som träffar patienten dagligen i olika situationer, är de med på ronder ?
Jag tycker synd om de gamla som inte orkar står på sig och inte har anhöriga som kan hjälper dem. För övrigt funkar hemvården bra med trevlig personal.
Med vänliga hälsningar

Tack för dina synpunkter.

Fråga 1. Syftet med korttid är första hand för rehabilitering som inte kan genomföras i hemmet. Den bedömningen gör personal från vår rehabenhet. Allmän återhämtning sker bäst i invand miljö dvs i den egna bostaden.

Vänliga hälsningar Jessica Bredenberg, Biträdande socialchef Verksamhetschef IFO

Fråga 2. Gällande huruvida en läkare kan bedöma personer så kan jag inte svara utifrån läkarens roll men du kan få lite info om hur vi arbetar tillsammans.

En person som har hemsjukvård, har det på uppdrag av vårdcentralens läkare. Vårdcentralen gör en ”beställning” av vård i kommunen via sjuksköterskan och eller Rehab som vi sedan utför utifrån att personen har rätt till hemsjukvård. (det är ålder och hälsotillstånd som ligger till grund för detta). En person som har hemsjukvård har ganska ofta även hemtjänst. Hemtjänst består av undersköterskor och vårdbiträden som utför den omsorg personen fått rätt till via ett beslut av biståndshandläggare. Hemtjänsten kan i sin tur få en ”beställning” av sjuksköterskan eller Rehab att utföra delegerade vårdinsatser. När hälsan hos den som har hemsjukvård förändras rapporteras det från den som blivit varse från endera undersköterska till sjuksköterska som tar det vidare till vårdcentralsläkare, eller direkt från sjuksköterska till vårdcentralsläkare. Läkaren gör sen bedömning om att träffa personen eller förmedla en behandling via sjuksköterska. När du är på korttid fungerar sambandet mellan undersköterska / sjuksköterska och läkare på snarlikt sätt. Skillnaden är närheten och avsedd tid för läkaren att följa upp patienternas hälsa under korttidsvistelsen.

Hoppas det ökar din förståelse om hur vi arbetar tillsammans.

Vänliga hälsningar Agneta Lindberg Verksamhetschef Äldreomsorg

2024-01-18

Letade efter taxan för sopavgift och upptäckte att ni inte skrivit vad som gäller från 240101

Hej, Tack för synpunkten. Hemsidan kommer inom kort att uppdateras med rätt taxor för 2024.
Hälsningar Kontaktcenter

2024-01-18

Föräldrar till barn på Nästegårdskolan är hänvisade att lämna och hämta sina barn på Skolgatan. Skolgatan används även av personalen som parkering, vilket gör att framkomligheten och sikten blir väldigt begränsad. Detta är direkt farligt med tanke på alla barn som rör sig i området. Denna gata borde ha parkeringsförbud. Det finns gott om parkeringsmöjligheter vid swegonhallen som inte utnuttjas ca. 200m från skolan.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi utreder saken! Gällande parkeringsförbud på Skolgatan.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-01-17

Hej, Såg idag något märkligt.. Ett hus som var nedrivet och som i dag stod i lågor.. Så vitt jag vet så krävs väl ett rivningslov och då brukar det inte vara ok att elda upp på plats utan att tydligt kunna redovisa vart avfallet tagit vägen. Med tanke på dagens väder och intilliggande fastigheter så är det också en vårdslöshet i mina ögon. Detta gäller ett hus intill Kvänums kök idag 240117.

Hej,

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Även om rivningslov inte krävs kan det krävas en anmälan till byggenheten. Vissa byggnader kräver varken rivningslov eller anmälan. I detta ärende har en rivningsanmälan lämnats in. Det finns krav på hur bygg- och rivningsavfallet ska hanteras. I anmälan har det angetts att avfallet ska sorteras och lämnas till godkänd mottagare. Det är inte tillåtet att elda upp avfallet. Ett tillsynsärende har öppnats för att kontrollera hur rivningen har skett samt hur avfallet har hanterats.

Vänliga hälsningar Lottie Schwan Tf Bygg- och miljöchef

2024-01-15

Hej. vill bara börja med att berätta att jag upplever att ni gör ett bra jobb med snöskottningen. Tyvärr har jag ändå ett klagomål och en undran när det kommer till snöskottning. Jag bor på en gata som inte är prioriterad när det kommer till skottning vilket är helt okej och jag förstår det. Det jag inte tycker är okej är att när det väl skottas lämnas en vall utanför min uppfart. Det gånger det har kommit snö och det har skottats har det varit en vall på mellan 60 - 100 centimeter bred. Detta har jag behövt ta hand om för att inte göra sönder min bil då det är hårt snö och is i vallen från gatan. Jag är helt med på att jag behöver skotta undan en bit utanför tomtgräns då ni inte kommer intill ordentligt. Men som idag när jag kom hem är det en vall som är ca 50 cm hög och 100 - 150 centimeter bred. Jag har inge maskiner att ta bort snön med. För mig är det hederligt kroppsarbete som gäller vilket blir tungt. Är det så att lotten faller på mig är det då ni som står för sjukskrivning och andra kostnader som kan uppstå då det är på vägen och inte på tomten om jag skadar mig.

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med mig detta till arbetsgruppen, vi ska inte förstöra för annans utförda arbete. Snön är ett gemensamt ansvar både kommun och fastighetsägare.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-01-15

Varför kör den som plogar gatorna upp en stor vall vid våra infarter vid husen fast jag skottat 1 meter utanför tomtgräns. Det är INTE OK.

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med mig detta till arbetsgruppen, vi ska inte förstöra för annans utförda arbete. Snön är ett gemensamt ansvar både kommun och fastighetsägare.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2024-01-15

Hej.. Tycker att det är riktigt dåligt skottat för dom som går och cyklar på morgonen. Tycker att det är lika viktigt som annat.. skärpning!

Hej

Tack för din synpunkt! Vi gör allt vi kan i rådande omständigheter! Vi har varit igång sedan tidig morgon 04,00, att det sedan blåser och yrar igen är bara något vi får acceptera fram tills vi kommer tillbaka, vilket kan vara många timmar bort då vi har ett stort område! Hela vår maskinpark är ute!

Vänligen Mikael Jönsson Gatu-och parkchef

2024-01-09

RagnSells tömde våra soptunnor med en för ändamålet väl anpassad sopbil som sköttes av en person som inte behövde lämna förarhytten. Idag sköttes tömningen av en sopbil från Olssons(?) som bemannades av två personer som för varje hushåll måste kliva ur hytten, rulla fram vår tunnor och häkta fast dem i en lyft/tömningsanordning. Därefter rulla tillbaks tunnorna och kliva in i blien för att slutligen lämna platsen. Tömningen tar väldigt mycket längre tid och arbetsmiljön tar flera kliv bakåt. Jag tycker inte kommunen skall bidra till en sådan tillbakagång. Vad är vinsten? och för vem?

Hej och tack för att du tänker på vår arbetsmiljö! Jag har kollat med entreprenadansvarig och deras avsikt är att köra med enkelbemannade sidlastare enligt tidigare, då detta mycket riktigt är en bättre arbetsmiljö för personalen. Dock har de inte hunnit få leverans av nya fordon i tillräcklig utsträckning varför de kör med dubbelbemannade baklastare tills de nya fordonen är på plats.

Med vänlig hälsning! Pontus Düring, Förbundsdirektör Avfall & Återvinning Skaraborg

2024-01-03

Hej! Har påpekat för personalen på badhuset i vara att det är mögel i ventilationen på damernas omklädningsrum flertal gånger men inget händer. Det är även ofräscha lister/fogar i dusch-utrymmena. Förstår att det är en tuff miljö men mögel är inte fräscht.. dörrlisten in till bastun på damernas är heller inte fräsch. Tyvärr är det mobilförbud i badhuset ( vilket är bra) men därav kan jag inte ladda upp bild. Jag har tyvärr valt att numer besöka andra badhus. Mögel är okej men inte om det kvarstår även efter påpekande.

Hej

Det stämmer att vi då och då får angrepp av svartmögel i vissa områden på badhuset. Precis som du själv är inne på så är miljön utmanande och på många sätt optimal för mögeltillväxt. Vi har väl inarbetade städrutiner med både mekanisk och kemisk bearbetning men angrepp av svartmögel i mjukfogar är i princip omöjligt att undvika. Enda sättet att få bort det är genom att skära bort den gamla fogen och lägga en ny, vilket vi gör då och då. Ett större fogarbete var inplanerat till före jul men på grund av sjukdom fick detta skjutas på till efter helgerna.

Gällande mögeltillväxt i ventilationen så är det inget som jag själv har hört talas om tidigare, så jag kan inte ge något bra svar till dig kring vad det är och vad vi kan göra åt det. Jag kan heller inte svara på huruvida det är något som har undersökts eller om det har missats av oss. Vi kommer dock snarast att undersöka ventilationsdonen i omklädningsrummen och vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

Med vänliga hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun

Inkomna synpunkter 2023

December

2023-12-31

Vad gäller för sophämtning från och med 2024? Vissa av våra grannar har fått information i brevlådan men inte vi, om ändring av sophantering, vad gäller?

Hej!

Matkärlet töms på måndagar jämna veckor, nästa tömningsdag på kärlet är den 19/2. Restavfallskärlet töms på måndagar var fjärde vecka, nästa tömningsdag på kärlet är den 19/2.

Ha en fin dag.

Med vänlig hälsning, Carola Widerfalk Avfall & Återvinning & Skaraborg

2023-12-29

Eftersom trafiken på vissa gator/vägar i kommunen är på tapeten, är det lika bra att fortsätta. Vad gör kommunen / polisen åt trafiken på Rosvägen , som ju är skyltad genomfart förbjuden! Vad jag vet absolut INGENTING! Vad kommer man göra åt trafiken på Badstråket ?? Den är periodvis mycket hektisk, speciellt när föräldrar lämnar och hämtar skolbarn samt när det är aktivitet inne i Pentahallen. Det sägs att föräldrarna är tillsagda att inte åka runt till skolans baksida ! Men som vanligt i Vara så gör man i trafiken precis som man vill, kör hur som helst och parkerar hur som helst. Förresten, är väl läge för en Parkeringsvakt!

Hej

Tack för din synpunkt! Angående Rosvägen så gjordes det ett försök 2020 med att förbättra förhållandena mer än bara en skylt! Gatu-och parkenheten har ett gott samarbete med Polisen. Badstråket (Kolonigatan) är under arbete! Vi kan uppmana parkeringsvakten att göra en riktad koll på Johanbrinksgata. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-12-28

Jobbar i Vedum hemtjänst och entren till lokalen har inte varit skottat och sandat. Rent under att ingen har ramlat och skadat sig. Kommunen har ansvar för sina arbetstagare. Om det är en annan fastighet tagare måste kommunen se till att skötseln följs

Hej, Tack för inkommen synpunkt gällande lokaler för Vedum hemtjänst. Lokalerna hyrs av Vara Bostäder och jag har skickat ärendet vidare till hyresvärden.

Med vänliga hälsningar Åsa Hammargård, Fastighetschef

2023-12-23

Hej. När Vara tätort begåvades med Konserthuset, så erhöll Vedums samhälle, som kompensation, kan tro, en muralmålning på en vägg, stiligt nog. Nu när mörkret lägrat sig, så försvinner även målningen, då belysning av densamma saknas! Medvetet? Alltså syns denna fina målning bara på dagtid! Vedumsbor ser gärna att dylik belysning ordnas snarast! Kanske mer kräver, egentligen! Ett ytterligare fundering är, hur det blev med den infoskylt som saknas in från Bitternavägen? Ett ärende som tidigare påpekats!

CH

Hej

Tack för din synpunkt! Angående belysning av konstverket, tar med mig frågan till arbetsgruppen som arbetar med belysning. Skyltarna! Vi kommer att under våren jobba i frågan då det saknas på fler platser.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-12-21

Här läser man i tidningen att Vara Bostäder vill chockhöja våra hyror, trots att många av oss redan har höga hyror. Detta nu i tider då allt blir dyrare. Men då får man höra på byn att Vara Bostäder har rivit ut allt i sitt personalkök, golv och lite till och ska göra om helt och hållet. Var kom de pengarna ifrån? Eller är det till det som vår hyreshöjning ska gå? Man blir lite smått upprörd över sånt här.

Vara Bostäder AB hyr sin verksamhets lokaler av Vara Industrifastigheter AB. Renoveringen genomfördes således av Vara Bostäders hyresvärd som är Vara Industrifastigheter.

Vara Industrifastigheter AB är ett bolag som har företag och föreningar som hyresgäster och har ingen koppling till de hyresintäkter som hyrorna för Vara Bostäders ABs lägenheter inbringar.

Om det skulle varit i Vara Bostäders egna lokaler som renoveringarna utfördes så anser jag att det skulle vara mycket motiverat att utföra detta då lokalerna var i behov av renovering samt att arbetsplatser behövdes anpassas.

Tack för att delar med dig av dina tankar.

Med Vänlig Hälsning, Håkan Lindell VD Vara Bostäder AB

2023-12-21

Vem har köpt in "konst" till kommunen? Det som visas på biblioteket är av extremt undermålig kvalitet och är inte konst. Bedrövligt på alla sätt. Skärp er!

Hej och tack för din synpunkt. Konstinköpen görs av den utställningsansvarige på Vara Bibliotek i samråd med övrig personal och representerar ett urval av utställarna under året.

Vänliga hälsningar Rigmor Persson, Verksamhetschef Kultur och Fritid

2023-12-20

En väldigt obehaglig odör från Marimat i St.Levene har återkommit.Det är knappt man vill gå ut.Det stinker!!!

 

Hej,

Miljöenheten har regelbunden tillsyn på verksamheten utifrån Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen. Upplever du störande lukt från verksamheten får du gärna lämna in ett klagomål till oss. Vi startar då upp ett tillsynsärende där en utredning av störningen görs. Om utredningen visar att störningar finns ställs krav på verksamheten att vidta åtgärder.

Använda gärna vår e-tjänst: Störning eller klagomål - Anmälan - Vara kommun Länk till annan webbplats., för att lämna in ditt klagomål.

Med vänliga hälsningar, Miljö- och byggenheten

2023-12-16

Det går väldigt fort på många gator inne i Vara på kvällarna och helgerna, gator som Badhusgatan, Allégatan, Smedjegatan, Torggatan, Kungsgatan, gator med högerregelskorsningar, kan kommunen göra något åt detta problem eller ska man som kommuninvånare bara finna sig i att Polisen inte har resurser att hastighetsmäta, sedan ser ju folk att polisen står ute och sänker hastigheten därefter. Jag är oroad över att det till slut kommer ske en allvarlig olycka p.ga att man inte har gjort hastighetssänkande åtgärder på dessa breda gator.

Hej

Tack för din synpunkt! Gatu-och parkenheten har inte några tänkta åtgärder i dags läget! Det finns redan chikaner på några av dessa gator idag. Allégatan är i ett uppstartsläge, så jag tar med mig frågan till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-12-14

När ska Vara kommun öppna en konsthall med verksamhet som drivs av kunnig personal och ej som nu av en konstförening? Konst av god kvalitet utförda av yrkespersoner och som är tillgänglig för invånarna (och genererar intäkter för kommunen genom fler utifrån besökare) är lika självklart som sporthallar och lekplatser. Eller konserthus och badhus.

Tack för din synpunkt! I nuläget är ingen förändring planerad vad gäller kommunens utställningsverksamhet. När det gäller konstutställningar är vi glada över Varabygdens Konstförenings utställningar i Biblioteket, och vi samarbetar även med Skövde Konstmuseum och regional utställningsverksamhet.

Vänliga hälsningar Rigmor Persson, Verksamhetschef Kultur och Fritid

2023-12-11

Hej! Jag funderar på om det skulle kunna vara möjligt för kommuninvånare att hyra elbilarna som står parkerade utanför kommunhuset under helgtid, alternativt låta dem ingå i en bilpool? Om priset är rimligt så skulle det kunna hindra personer att konsumera en privat första, eller andra, bil.

Hej

Tack för din synpunkt!

I nuläget finns inga planer på att frigöra kommunens bilar för allmänheten, dessa bilar tillhör redan en intern Bilpool för kommunanställda för att underlätta transporter.

Med vänlig hälsning

Dan Lindbäck, Fordonsansvarig Gatukontoret

 

2023-12-05

Gatubelysning i Levene. Önskar att hela belysningen i samhället tänds och släckts vid samma tillfälle. Inte som nu när hälften tänds med en diff på 30 min

Hej och tack för din synpunkt!

Jag kommer att skapa ett ärende i felanmälan! Så kommer vår entreprenör att titta på ärendet, det kan dock vara en skillnad på gatubelysningen. Trafikverkets och kommunens styrs inte ifrån samma central. När vi gatuenheten arbetar med att förbättra gatubelysningen byter vi ut ljusrelä till något modernare styrning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

November

2023-11-28

Snöskottning cykelbana mot Arentorp, Toppen! Så fint skottat, inga problem att cykla idag tisdag. Rosor till alla snöskottare i Vara

Hej,
Vi Tackar för det fina berömmet och vidarebefordrar detta till Gata och Park

Med vänliga hälsningar
Kontaktcenter

2023-11-26

Har Vara kommun gjort någon riskbedömning av ombyggnaden av genomfartsleden och korsningen utanför Fagerbergs klädbutik som nu tagits i drift nyligen. Hur kan man bygga en smalare gata med och sätta upp trafikhinder av Sten i korsningen? Det kommer att hända många olyckor eftersom gatan blivit smalare.Gångtrafik och cykelparkering har tillgodogjorts vid ombyggnaden vilket är bra i sig..Det går mycket tung trafik genom denna gata genom Vara som blandas med övrig fordonstrafik. Det har redan inträffat flera olyckstillbud i svängen mellan grillkiosken och Elons butik när många upptäcker att gatan blivit smalare och risk för kollision har ökat.

Hej

Tack för din synpunkt! Det har gjorts olika bedömningar. Stenen vid gångcykelvägen är för att minska risken för att köra på någon som befinner sig vid övergångstället. Detta var en del av ombyggnationen, därför kan det upplevas att känns lite smalt i jämförelse med resterande gata.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-11-25

Vinterväglaget har precis börjat, men jag som närboende är redan hjärtligt trött på bil- och EPAsladdandet längs Västra skolgatan /Norra ringleden i kanten av Vara. Jag önskar en tillfällig, eller temporär, lösning med farthinder i stil med dem som numera finns vid Västergatan & Västra ringleden. Det skulle inte skada om även bilar och lastbilar hjälptes att hålla hastighetsbegränsningarna under övriga tider på året.

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med mig ärendet till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-11-21

Hej!
Det blev väldigt fint för gångare och cyklister med nya delen av Torggatan/Storgatan, breda och fina trottoarer/cykelbanor. Men för mig som bilist har det blivit en väldigt mycket smalare gata att köra på. Det är väl OK om man kör rakt fram men när man skall svänga ut på gatan, t.ex. från Sveagatan, så blir det trångt och nästan lite farligt om någon mötande kommer från svängen efter Majsans kiosk och kör mot sportaffären. Även när man kommer från det hållet förbi Janssons Radio-TV/Elon Ljud och Bild så blir det väldigt trångt och smalt när man skall köra in mot högersvängen till sportaffären/Fagerbergs och korsningen med Sveagatan. Det är som sagt inga problem att köra rakt fram på den raka vägen men det svänger åt höger efter Majsans kiosk och då är återigen risken att det blir trångt om man möter någon. Utöver att det är smalt/trångt så är det väldigt höga och vassa kantstenar som man riskerar köra på/in i om det är trångt vid möte. Jag känner viss olust att köra på den nya delen av Torggatan/Storgatan, speciellt som vi nu är inne i den mörka årstiden. Det är många faktorer att hålla koll på, mötande bilister, korsande gångare/cyklister och så höga kantstenar vid den nya smala delen av gatan. Det såg nog väldigt fint ur på ritningarna men det blev inte så bra i verkligheten att köra på denna nya gata. Skulle uppskatta om ni tar med dessa åsikter när resten av gatan skall byggas om. Dessutom ser jag gärna att ni justerar den nya delen av gatan så att den blir mindre riskfylld att köra på, åtminstone slipa de vassa stenarna och göra de lite sneddade och inte så vassa och höga som nu. Samt gärna flyttar in några av de ytor som finns med rabatter /träd så att de inte tar så stor plats.
Tack för ordet!

Hej

Tack för din synpunkt! Utformningen av hela Torggatan är färdig och den kommer att smalna av i sin helhet. Kommer att upplevas som du skriver, men när helheten är färdig så blir upplevelsen annorlunda. Ska givetvis ta med mig det du skriver om vassa kanter.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-Och parkchef

2023-11-20

Hej!!
Jag hoppas att ni politiker inte gör samma misstag igen och slår ihop två enheter för en rektor. Risken är stor att rektorerna blir sjukskrivna och om en skola är utan en rektor så faller hela lärarkåren och eleverna blir drabbade. En rektor ska bara ansvara för en skola. Skolorna i Vara kommun kan inte spara mer pengar, det krävs personal och inte dra in på personal. mvh

Hej!

Tack för dina synpunkter. Du vände dig främst till politikerna och när det gäller den ekonomiska tilldelningen till skolan och annan verksamhet så är det förstås en politisk fråga. Dina synpunkter rörde dock till stora delar rektorsorganisationen och rektorernas arbetsmiljö och det är något vi i bildningsförvaltningen i huvudsak är ansvariga för så därför kommer svaret från mig som bildningschef. När det då gäller rektorsorganisationen så är det många saker att ta hänsyn till förutom det grundläggande i att organisera för att få till rimliga rektorsuppdrag som i sin tur ger ett bra stöd till lärare och elever. Det handlar bland annat om att vi har många relativt små förskolor och skolor som är geografiskt utspridda och som i flera fall dessutom har ett vikande barn- och elevantal. Det hänger i sin tur ihop med varje skolenhets ekonomiska utrymme och förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Utifrån detta så har det genom åren varit svårt att hitta en fullt ut tillfredställande organisation och vi gör därför nu en ny översyn som kan komma att beröra några av våra skolenheter. I dagsläget är inga förändringar klara eller beslutade utan arbetet fortsätter under våren 2024.

Med vänlig hälsning André Essebro, Bildningschef Vara kommun

2023-11-18

Hej
Det vore trevligt med en anlagd konstgjord isbana anlagd i badhusparken så alla kan ha lite kul att åka skridskor. Liknande en dom hade i Lidköping.

Hej, tack för ditt förslag.

I dagsläget finns inga planer på en konstisbana i Vara tätort. Däremot brukar det finnas flera olika isbanor att nyttja när vädret så tillåter under vintertid, bl a i Lumbers Park i Vara tätort. Konstisbanan i Lidköping finansierades med medel från Sparbanksstiftelsen. Oavsett, tar vi med ditt förslag framåt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-11-14

Jag och min fru går dagligen på gång/cykelvägen som börjar efter kyrkan och fortsätter förbi Lagerhuset bort till vårt nya fina Skogskullespåret. Ytan på gångvägen är under blöt höst och vår både kletig och våt. Den bortre sträckan av den gamla banvallen som fortsätter mot Optimera är jättefin och den delen gjordes det en förbättring på för ett antal år sedan. Ett förslag är att man
lägger på ett nytt gruslager på den sträckan efter kyrkan och förbi lagerhuset fram till den vägen som går ned till Skogskullespåret. När man lagt på gruset bör man köra med en envalsvält som Strömbergs gjorde på spåret. Detta gör att du får en hård och plan yta så det går lätt att köra med båda barnvagn eller rullator. Tacksam för återkoppling

Hej

Tack för din synpunkt! Vi skapar ett ärende! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan Länk till annan webbplats. eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-11-12

Hej och tack för snabbt svar, men frågan kvarstår faktiskt, Vad är det som är så besvärligt med en belysning på en sträcka av ca 100 meter, när det står belysningsstolpar redan idag i varje ända ?? Sedan vet jag inte men Kolonigatan finns väl inte mer ? I alla fall finns inga skyltar, det som står är Badstråket. Och om inte kommunen vet så är trafiken väldigt aktiv då skolan startar och slutar !

Hej

Tack för din synpunkt! Vi arbetar i frågan om just de 80-100 meterna! Det är inte bara en fråga om belysning, påverkar även trafik.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-11-12

Jag läste i NLT om nya kärl till hushållen för återvinning i Lidköping: papper, plast, metall och glas.
Vi återvinner allt hemma i vår hushåll och kör det sedan till återvinningsstationen vid brandstationen. Detta är något vi önskar
fortsätta med även i framtiden. Jag hoppas att vi får det valet sedan även om kärlen ska införas i Vara kommun.

Hej

Det kommer komma nya kärl även i Vara för fastighetsnära insamling av förpackningar. Vi kommer testa dessa kärl i Gullspång kommun under 2024. De nya kärlen kommer därmed inte komma ut hos er förrän 2026. Senast 2027 ska alla hushåll i Sverige ha fastighetsnära insamling av förpackningar enligt den nya förpackningsförordningen. Vår plan är att återvinningstationerna kommer vara kvar men då för skrymmande förpackningsmaterial.

Med vänliga hälsningar Tova Lustig, Avfallsingenjör Avfall & Återvinning Skaraborg

2023-11-12

Jag saknar kärl för återvinning av metallburkar på gymet Actic. Jag har vid flera tillfällen sett aluminiumburkar i papperskorgen

Hej

Tack för din synpunkt. Vi hänvisar till Actic när det gäller lösa föremål inomhus. Actic hyr av kommunen och kommunen ansvarar för fastigheten ”skalet” och det som är utanför. Du når Actic på telefon 0512-749071 eller via mail vara@actic.se

Vänliga hälsningar Kontaktcenter Vara kommun

2023-11-06

Vad hände egentligen med hotellet som skulle byggas vid vara konserthus? Tänk vad pengar som skulle kunna komma in till vara
småstad om gäster och artister kunde stanna kvar en natt efter en konsert... konserhuspaket med hotell. Plus att en hotellbar kanske
skulle vara ett alternativ för ett annars rätt dött uteliv i vara för lite äldre än 18. Eller boka bad-paket med hotell.

Hej, tack för din synpunkt. Det finns fortfarande en byggrätt för att bygga ett hotell eller motsvarande verksamhet på ytan mellan Vara Badhus och Vara Konserthus. Det som primärt satte käppar i hjulet för de planer som funnits var pandemin som fundamentalt ändrade förutsättningarna för att starta en ny hotellverksamhet. Under pandemin fick många aktörer inom hotellnäringen slå igen vilket gjorde att andrahandsmarknaden för stora och medelstora koncerner att köpa upp befintlig verksamhet blev mer fördelaktigt än att starta nya verksamheter. Det korta svaret på din fråga är att marknadsförutsättningarna försvann. Men vem vet, i framtiden kan förutsättningarna se annorlunda ut. Skam den som ger sig.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-11-01

Hej, nu har ju gång och cykelvägen blivit ett stråk, Badstråket ! Frågan kvarstår när kommer belysningen ??? Är väl andra året i rad som den ställs. Det sker ett flertal skumma möten där så gott som varje kväll. Och när skall den södra delen av Badstråket lagas och asfalteras, nu är det ett år sedan där grävdes upp och återfylldes med grov makadam, mycket obekväm att gå på.

Hej

Tack för din synpunkt! Det finns tre svar på din fråga.

Asfalteringen bakom utebadet är beställt, ska utföras. Nya dragningen av stråket upp till Gradgatan, även där är arbete beställt. För att den ska bli färdig är ett lite större arbete än att bara asfaltera. Sedan till sista frågan, Kolonigatan där är det inte bara att montera en gatubelysning utan där finns andra saker att ta hänsyn till. Arbete pågår dock för att lösa belysningsproblematiken.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Oktober

2023-10-29

Idag, 29/10, var jag, min familj samt ytterligare en familj och badade på Vara Badhus. Jag blev mycket besviken på hur badpersonalen agerade. Min man samt en vuxen från det andra sällskapet fick två gånger hjälpa ett och samma barn som fastnat illa under hinderbanan som var uppsatt i den stora bassängen. Han satt fast med sin ryggdyna och kom inte loss och fick lite smått panik av detta varpå vi hoppar i och hjälper honom. Jag vet att vi badvaktar varandra på Vara Badhus, men vi var där tre timmar och såg badvakter gåendes runt bassängerna ett par gånger. Lite oftare än så kan jag nog tycka att de ska gå runt. Det som var det allvarligaste med incidenten med barnet var att barnets vårdnadshavare gick runt och pratade i telefon i närmare en kvart om inte längre och ingen badvakt kommer och säger till henne att det är mobilförbud eftersom hon uppenbarligen missat denna mycket viktiga regel. Om nu inte badvakterna ska gå runt bassängerna och se hur badandet går utan sitta i sin hytt, så tycker jag absolut att de borde ha sett den här kvinnan som flertalet gånger gick förbi badvaktshytten. Nästa gång hade jag uppskattat om badvakterna sa till de barn/vuxna som inte följer reglerna så att vi andra badgäster inte behöver agera livräddare för att vårdnadshavare inte har uppsikt.

Jag vill tillägga att det är väldigt tråkigt att vi fick uppleva detta idag. Vi har flera gånger varit på Vara badhus och alla gånger tycker vi att det har varit roligt och trevligt. Det är väl omhändertaget och ett badhus vi gärna åker till och kommer fortsätta åka till.

Hej och tack för att du hör av dig! Du har helt rätt i att vår personal borde ha uppmärksammat både barnet som fastnat i hinderbanan och vårdnadshavaren som pratade i mobiltelefon. Så som du beskriver situationen så har vi helt klart brustit i vårt uppdrag och detta kommer att lyftas i hela personalgruppen. Även om vuxna har ansvaret för att badbevaka sina barn så har vi som jobbar på badhuset också ett ansvar att säkerställa en trevlig, säker och trygg miljö.

Jag beklagar att detta inträffade och att du därmed behövde påtala vår brist. Samtidigt är jag glad att du gjorde det, det ger oss möjlighet att agera mer professionellt framöver.

Hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun.

2023-10-26

Hej.
Vi undrar om det går att sätta upp rödljus vid över övergångsställe. Framförallt vid oj:s skor butikerna vid torget och där bussarna åker ,vid blombutiken/mäklarhuset. Då vi upplever att väldigt många kör för fort och inte bromsar in i tid.

Hej och tack för din synpunkt!

Jag tar med mig frågan till arbetsgruppen, med inriktning för Stora torget.

Torggatan byggs om den närmaste framtiden och där har vi inte planerat för några trafikljus. Gatubilden förändras något mot dagens utformning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-10-20

Det gäller handikapptoaletter vid närhälsan, vem ser till dem. Det fattas larmknappar vid golven. Dålig anpassning av toarullar.

Tack för din synpunkt. Larmet är åtgärdat på handikapptoaletter vid Närhälsan. Vad gäller toarullar som saknas vid handtaget, dessa är stöldbegärliga och försvinner när lokalvården har hängt dit nya.

Med vänliga hälsningar, Åsa Hammargård Fastighetschef

2023-10-18

Jag tycker att det saknas en fin härlig trädgård på Solgården . Det har gamla Rondellen. Jag tycker att de gamla skulle kunna få komma ut och sitta i en grönskande trädgård. Frisk luft är gratis och hälsosamt för en människa .

Hej. Tack för din synpunkt om att du saknar en fin härlig trädgård på Solgården och där du ser möjligheten i vad ”gamla” Rondellen har.

Det har gått några år sedan Solgården byggdes och utifrån hur vi formar våra boende nu på 2000 talet så bygger man med större möjlighet till utevistelse och frisk luft.

Vi tittar på hur framtidens äldreomsorg i Vara kommun ska se ut där en viktig del är just bostadsplaneringen. Vår nya korttid, Vara korttid har god tillgång till utemiljö. Det gagnar ju tyvärr inte dem som bor på Solgården just nu men är en fingervisning om hur framtidens boende kan se ut.

Att flytta Solgården till gamla Rondellen är tyvärr inte gångbart i nuläget. De 30 lägenheter vi har på Solgården skulle inte inrymmas i befintlig lokal och skulle kräva en mycket stor ombyggnation.

Hur långt fram är då framtiden? Jag vill tro att vi befinner oss med ena foten i den och den andra är strax ovan mark, så arbetet med att forma framtiden pågår här och nu. Vi/jag tar gärna del av Varabornas tankar kring den kopplat till äldreomsorg och boende. Åter igen, tack för din synpunkt.

Agneta Lindberg, Verksamhetschef Äldreomsorgen Vara kommun

2023-10-18

Hej,
Jag tycker att kommunens skolor ska delta SM i fågelholk 2024.
Länk: https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/sm-i-fagelholk/
Jag har noterat att holkarna i Oltorps fritidsområde börjat se sina sista dagar i nuvarande skick så ett antal nya vore ett bra tillskott. Om ungdomarna får släppa loss sin kreativitet vore det kul. Skolor på andra orter än Kvänum har säkert sina perfekta områden att sätta upp holkarna på.

Hej!

Tack för en kreativ och spännande idé. Vi har inte möjlighet att jobba med frågan på ett övergripande sätt i hela bildningsförvaltningen, men jag tar med ditt förslag till berörda rektorer så får de på respektive enhet avgöra om det är något som är möjligt att genomföra och som passar in i deras planering.

Med vänlig hälsning

André Essebro Bildningschef, Vara kommun

2023-10-16

Läst debatten om nytt kommunhus många är väldigt negativa men jag tycker att det vore jättebra med att göra torget mer attraktivt och välkomnande med kultur och bibliotek i samband med nytt kommunhus ifall kostnaden blir ungefär densamma. Nya infarten från naum har också blivit väldig fin hoppas att snart att nästa etapp på torggatan kommer i gång nu ser den ut som en övergiven ryskt gata i forna sovjet. Så jag hoppas på ett snygg och attraktivt Vara

Hej, tack för din åsikt. Särskilt tack för att du tog dig tid att ge Vara kommun vad vi tolkar som positiv feedback. Både ris och ros utvecklar Vara kommun.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-10-14

Jag skulle titta på när mitt barnbarn skulle visa när hon badade. Då fick jag ej sitta och titta på utan var tvungen att betala fast jag var påklädd och inte skulle bada. Ändå fanns det folk som badade utan att betala. Tycker det är dåligt 👎🏾. Jag gick ut för jag hade ej lust att betala när jag inte skulle bada. Det var bara 45kr men ändå jag skulle bara sitta och titta. Då tycker jag inte man behöver betala.

Hej och tack för att du hör av dig. Alla besökare till våra bad ska betala inträde, oavsett om man själv badar eller inte. Det är en regel som länge har funnits på våra bad och som är standard inom badbranschen i Sverige.

Med vänliga hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun.

2023-10-13

Hej. Vi är rätt trötta på alla Epa traktorer som kör runt sent och mitt i natten i Vara kommun och åker runt runt runt lilla torget och spelar alldeles för hög musik och störa hela staden mitt i natten och väcker allmänheten. Stökigt kring Vara torget med ungdomar och liv och bråk, mest kring helgerna. Sen kör dem alldeles för fort vid Torggatan och runt mot torget, det övergångsstället vid Mäklarhuset är det nästan aldrig någon som stannar när man ska gå över. Vet inte hur många gånger jag och min familj har hållit på att bli påkörda. Och det alltid slutat med att bilisten tvärnitar i sista sekunden, inte roligt när det blir halka, och bilen glider.

Sedan undrar jag över den nya E20 vägen om dem kommer att sätta upp belysning bredvid vägen, mellan Vara och Vårgårda? Då det är helt kolsvart att åka där emellan vilket kan bli risk för mycket trafikolyckor speciellt under vinterhalvåret när det är så mörkt och halt ute. Det blir ju skymd sikt, och trafikfarligt då du inte kan se speciellt mycket då du ej kan använda helljuset, svårt att se om vilt hoppar upp och när dem har ställt alla koner kors och tvärs, svårt att se efter dem varit där och fixat vart man ska åka. osv.

Hej

Tack för din synpunkt!

Angående oljud och buskörning det är en polisiär angelägenhet. Du får kontakta polisen.

E20, troligtvis kommer det inte att monteras någon gatubelysning, att vilt hoppar upp är alltid en risk oavsett väg. Nu har ju E20 vilt staket som ska försvåra detta. Att det finns koner under vägbyggnationen är ett måste, dessa koner försvinner när byggnationen är färdig. Har du några frågor angående E20 kontakta Trafikverket. Startsida - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-10-13

Hej,hej!

Jag undrar om det finns möjlighet att öppna upp en Lidl mataffär i Vara. Då vi upplever att alla Lidl affärer ligger så långt bort ifrån Vara. Då det är ökande matpriser ökande bensin och diesel priser ökande el kostnader. Då barnfamiljer och pensionärer och sjuka har svårt att få det gå runt med alla höga kostnader.

Hej och tack för din synpunkt.

Olika verksamheters val av platser att etablera sig på baseras på deras egna bedömningar av köpkraft och marknadsförutsättningar. I Vara finns hyreslediga lokaler och aktiva privata fastighetsägare som söker lämpliga hyresgäster utifrån olika perspektiv. Det kan dock sägas att utbudet av livsmedelsbutiker i Vara sett till befolkningsmängd är hög redan idag. Önskar du få hit Lidl så är rekommendationen att framföra det till Lidl och inte till kommunen. Kommunens roll i det här sammanhangen är att bistå med mark om någon önskar bygga eller att koppla samman olika intressenter med varandra.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-10-12

Varför måste det vara avstängt mellan Notarievägen o Häradsvägen? Utfarten via Häradsvägen är mycket trafikfarlig, eller vad finns det för planer att bredda och göra denna utfart ej trafikfarlig?

Hej

Tack för din synpunkt! Där gatorna möts, ska det enligt detaljplanen vara park! Arbete med att förbättra korsningen Häradsvägen, Nämndemansvägen och Tingshusgatan pågår.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-10-11

Vad jag tycker om Vara kommun. Jag tycker det är bra. Jag hadde en strok för två år sedan så jag får inte köra bil utan jag går med rollator till Cop närmaste affär vill jag längre kommer någon av mina barn och kör mig. Vara är bra för det finns många affärer + bank, apotek. Jag tycker hälso-sjukvården är skaplig + sjukvården sjukgymnastiken.

Hej och tack för synpunkten !

Vi tackar för dom fina orden.

Mvh
Kontaktcenter
Vara Kommun

2023-10-11

Hej, en skylt vid Ringleden som visar in till Skogskullespåret vore bra. Besökare från annan ort hittar lättare till spåret och dess parkering.

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med mig förslaget!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-10-11

Bygg inte nytt kommunhus. Lägg de stora pengarna på vård, skola, omsorg. Ordna mera parkerings-platser, det fattas massor överallt. Ta bort halkan fort på trottoarerna vintertid.

De senaste åren har stora investeringar skett i kommunens fastigheter vad gäller vård, skola och omsorg. Stora renoveringar och i vissa fall nybyggnationer har skett. Lokalerna för bibliotek och administration är på olika sätt inte ändamålsenliga. På sikt kommer åtgärder behöva göras på ett eller annat sätt. Det här är en möjlig väg framåt för att lösa befintliga problem som förhoppningsvis kan skapa mervärde för verksamheterna, invånarna och möjliggöra ett effektivare nyttjande av lokalytor. Genom att nyttja den befintliga byggrätten på Stora torget skulle ungefär 8 parkeringsplatser och några torgplatser försvinna. Eftersom det finns en detaljplan med byggrätt framtagen har ett ställningstagande redan gjorts om att platsen är lämplig att bygga på. Det har genomförts en parkeringsinventering i Vara kommun. Den visar att det, på Stora torget finns totalt 223 platser + 6 handikapplatser + 2 laddplatser + 2 st tidsbegränsade (15 min). Av det totala antalet parkeringsplatser är idag 7 platser, 2 handikapplatser samt 3 laddplatser , reserverade för Vara kommuns egen bilpark. Som gatuparkering i centrum finns ytterligare 482 platser + 4 handikapplatser. Enligt samma parkeringsinventering, som gjordes hösten 2022, framgår att beläggningsgraden på just parkeringsytan på Stora Torget som högst går att mäta till 61,5 procent på dagtid och 24,5 procent på kvällstid. Men att det över tid behövs fler parkeringar, om än annorlunda utformade, kan konstateras.

Vänliga hälsningar Björn Ekendahl Haugland, Utredare Tekniska förvaltningen

2023-10-10

Lassagårdens nya multisportarena är toppen! Vi är där en sväng varje helg! Vi skulle önska ett cykelställ i anslutning till arenan samt en bänk att vila benen vid när krafterna behöver hämtas hem!

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med mig detta!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-10-09

Önskar att grusvägen mellan kyrkan och Skogskullespåret (banvallen) ska belysas. Det blir väldigt mörkt.

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med mig synpunkten till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-10-06

Häcken utmed Skolgatan som är vid Parkskolan är nedklippt (bör klippas jämnare, ser det ser snyggare ut) men häcken utmed Torggatan är hög. Hur har man tänkt där? Bilister som kommer från torget och åker Torsgatan vid Parkskolan och kommer ifrån höger, har en hög häck innan gång- och cykelbana på Torsgatan och som korsar Skolgatan. Den höga häcken borde klippas ner ett antal meter utefter Torsgatan då sikten är dålig så det inte händer någon olycka. Det är många barn/ungdomar som cyklar och går över denna gång- och cykelbana och givetvis andra kommuninvånare också samt att det är mycket trafik.

Hej

Tack för din synpunkt! Skapar ett ärende i infraärende! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-10-05

Hej,
Flera med mig funderar på hur kommunen tänker kring avstängning och omledning av trafiken nu när det är avstäng på huvudgatan Torggatan/Storgatan.
Varför är inte avstängningarna och omledningarna konsekventa? Det finns felaktigt utplacerade vägmärken som inte harmoniserar med verkligheten. Från vissa håll så finns det exempelvis inga hänvisningar om omledningsväg alls.
När man har en avstängning på den mest trafikerade gatan Torggatan/Storgatan hur kan man då utföra underhållsarbete på den näst mest trafikerade gatan (Smedjegatan) samtidigt och som man dessutom markerar som omledningsväg? Omledningsvägen
behöver i det fallet ytterligare en omledningsväg som tyvärr inte märks ut med hänvisningsskyltar.
Är det kommunen eller entreprenörerna som utför jobbet som ansvarar för en korrekt skyltning?

Hej

Tack för din synpunkt! När det gäller skyltning så är det entreprenören som ansvarar för att skyltningen är korrekt! Kontaktar givetvis entreprenören omedelbart! Jag vet att entreprenör får mycket god hjälp med att ändra skyltningen! Speciellt nattetid, då ändras dom, flyttas på, välts. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson ,Gatu-och parkchef

2023-10-05

Hej!
Ja undrar om de blir en ny skatepark borta vid fritidsgården?
De hade uppskattats

Hej och tack för din fråga angående skatepark vid fritidsgården.

De ramper som funnits vid Torsbo fritidsgård är numera rivna och bortforslade. Anledningen är att de inte klarar en säkerhetsbesiktning vilket är ett krav, därmed kan de inte stå kvar. Vi har startat upp ett arbete där vi ser över utomhusmiljön vid fritidsgården med syftet att skapa aktivitetsytor som används så flitigt som möjligt, där alla kommunens ungdomar känner sig välkomna oavsett om man besöker fritidsgården eller inte. Det är möjligt att det innebär att det kommer nya ramper, men det skulle även kunna innebära andra lösningar. Vi är fortfarande i ett väldigt tidigt stadie men framöver är avsikten att involvera ungdomarna på skolorna i Vara tätort för att få deras inspel.

Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun

2023-10-02

1. I senaste Axet står att Ni vill "samla" flera verksamheter, vad har biblioteket eller kulturskolan med kommunförvaltningen att göra ? Förmodligen ingenting förutom att personalen får sin lön betald av samma arbetsgivare.

2. Vid nybygge skulle endast 8 P-platser försvinna. Jag förstår inte hur kommunens verksamheter skall rymmas på cirka 150 m2 i tre plan ? Det står också att "några torgplatser" kommer att försvinna. Är dessa ALLTID överflödiga eller kommer dessa (ev. ibland) att lägga beslag på ytterligare P-platser ?

3. Kostnaden beräknades "i ett tidigt skede" till 122 Mkr. Med tanke på tidigare projekt är jag kanske för optimistisk om jag tror att 400 Mkr kommer att räcka ! Med tanke på ombyggnaden av Badhusparken som beräknades till 3+ Mkr, men avbröts efter 10 Mkr då ännu inte allt var klart !

4. På annan plats "raljerar" Ni att "oavsett hur många P-platser som skapas upplevs de vara för få". Dessutom refererar Ni till en "Undersökning" om beläggningen på Stora Torget dagtid och nattetid. Mätningen skulle ha utförts vid 12 tillfällen. Tyvärr är det ju så att behovet dikteras av "extremfallet" INTE normalfallet ! Exempelvis när torget är avstängt för Jordgubbens Dag eller när Nordpolen firar 120 år. Jag passerade Torget då och kunde inte se EN ENDA ledig P-plats. Det slutade med att vi fick åka bort till ICA för att parkera. Så återigen lägger man upp en "Undersökning" som låter vederhäftig och som producerar det "resultat" man från början beställt.

Alla de här exemplen är ju bara for att "mörka" vekligheten för kommuninnevånarna !

Om ett nybygge inte ens ger lägre driftkostnader (utan högre) och att kommunen dessutom får en skuld på flera hundra miljoner, verkar ju det hela som idiotiskt slöseri med kommuninnevånarnas skatter. Men det är ju alltid roligt att "leka med andras pengar".

Dessutom talar Ni om behovet av "anpassade" bostäder i centrum. Blir det inte då billigare att bygga sådana från början än att, till höga kostnader, bygga om gamla hus ?

Att samla flera verksamheter i samma byggnad har flera fördelar. Bland annat kan man åstadkomma ett effektivare lokalutnyttjande och högre beläggningsgrad på lokalerna genom att verksamheterna kan samnyttja vissa ytor. Det går även att tänka sig att kommunens administrativa delar kommer närmare invånarna i kommunen genom att vara placerade i anslutning till bibliotek och kulturskola som besöks av samma invånare.

En eventuell nybyggnation är placerad på en befintlig byggrätt på Stora torget vilket innebär att platsens lämplighet för byggnation har prövats (se det röd-rastrade området på bilden). Byggrätten är 36x28 meter stor (ca 1 000 m2) med en maximal byggnadshöjd på 13 meter vilket innebär att det ryms tre våningar över mark. Det är möjligt att torgplatserna kommer att behöva ersättas på annan plats under begränsade perioder. I ett tidigt skede, som en förstudie är, tas det inte fram arkitekt- eller konstruktionsritningar. Det tas fram skisser för att säkerställa att de funktioner som eftersträvas kan tillgodoses. Det gör att osäkerheten blir större i kalkylerna och att vi räknar med en felmarginal på +- 15%. Uppfattningen om vad som är brist och inte är subjektiv och varierar från person till person.

Att Vara tätorts parkeringsutbud skulle dimensioneras utifrån Jordgubbens dag är en orimlig tanke sätt ur ett markanvändningsperspektiv. Ingen stad dimensioneras utifrån ett extremfall av parkeringsefterfrågan. Men att det över tid behövs fler parkeringar, om än annorlunda utformade, kan konstateras. Inför Jordgubbens dag och andra evenemang sätts extra parkeringsplatser in så som vid Parkskolan och andra ytor som vanligtvis inte utgör parkeringar. Uppenbarligen kan de behövas kommuniceras och tydliggöras mer. Det tar vi med oss som en förbättringspunkt till nästa år.

Sen kan det för perspektivens skull vara bra att veta att avståndet mellan parkeringsytan på handelsområdet Axet (vid Ica, Willys m fl) till Torget är 800 meter och tar i genomsnitt 11 minuter att gå. Och det är vårt extremfall.

Mätningen av parkeringsbeläggningen genomfördes utifrån hur den här typen av undersökningar brukar genomföras. Mätningen kommer att genomföras med regelbundenhet och kan självklart modifieras så att mätningar görs vid fler tillfällen över dygnet och att perioden när på året mätningen genomförs varierar. Att inte anpassa befintlig bebyggelse efter förändringar i behov vore ett ineffektivt och ohållbart sätt att använda bebyggelsen. Att ha lediga eller dåligt anpassade lokaler parallellt med brist på bostäder motiverar inte till ianspråkstagande av oexploaterad jordbruksmark vilket är vad nybyggnation innebär i Vara tätort.

Vänliga hälsningar Björn Ekendahl Haugland, Utredare Teknisk förvaltning

September

2023-09-29

Vill börja med att tacka för att vi fått en så fin lekplats vid granngården i Vara. Har dock synpunkter på att man valt att ha en dagvattenreservoar precis bredvid. På lekplatsen leker barn i alla åldrar och vatten brukar vara lockande att leka i. Små barn kan drunkna trots att det inte är särskilt djupt. Bredvid ligger dessutom en basketplan och det händer att bollarna åker utanför och landar i vattnet. Man har lagt stenar i som kan vara lockande att hoppa på. Detta kan också vara riskabelt om barnen ramlar och skadar sig. På vintern kommer det även vara isbelagt vilket i sin tur kan locka till lek. Känns lite otryggt att ha det så. Vatten och barn innebär alltid en risk. Som vi uppfattat det har man i dagsläget inga planer på att ha staket runtomkring.

Hej

Tack för din synpunkt! Finns många aspekter att ta hänsyn till, vi har inte planerat att montera något staket.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-09-21

Hade lämnat in svar på ett vattenprov för ca 1 år sedan åt en fastighetsägare. Inskickat per post.. Får nu uppmaning att lämna in igen, eftersom handläggare påstår att det endast går att meddela detta via mail. Har kommunen slutat ta emot post och papper? handläggaren ändrande sig och tog emot svaret på vattenprovet via post. Min fråga är om kommunen har rätt att inte ta emot
handlingar via post.

Hej,

Tyvärr verkar det ha uppstått ett missförstånd mellan dig och handläggaren. Vi tar emot handlingar på följande sätt:

 1. Via e-post till miljo.bygg@vara.se
 2. Via inlämning av papper/dokument till kontaktcenter
 3. Via vanlig post till Miljö och bygg, Vara kommun, Stora torget 8, 534 81 Vara.

Med vänliga hälsningar, Lotte Schwan, Tf miljö- och byggchef

2023-09-19

Här i Vedum har vi förärats 4 st skyltar. På 4 st av infarterna. Välkommen till Vedum Jättebra och trevligt! Men, av någon outgrundlig anledning så glömdes, missades, struntades det att montera skylt på den 5e infarten? Varför kan man undra? Är Bitternabora, Herrljungabor som väljer den vägen, Lekåsabor, och andra som väljer den infarten från bla E20, inte värda att hälsas välkomna till Vedum? En 5e skylt bör givetvis skyndsamt uppsättas! Inte skall väl några gäster vara mindre värda?

Hej!

Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-09-16

Svar från Kommunen: Orsaken till att vi delar upp arbetet på Hantverkaregatan är: Precis som du påpekar så är det många olika saker som ska förnyas! Det är många åtgärder som ska utföras innan vi asfalterar! Dagvatten, kablar i olika dimensioner och olika ägare!Därför blir det olika grävtillfällen! Inte konstigt att det tar tid! Kommunen planerar alltså arbetet på, att det ska ta ofantligt lång tid att utföra, och att det ska ske i flera olika omgånger under lång tid. Det arbetssättet låter ju helt ologiskt för mig. Och extremt dyrt. Vad är problemet inom kommun?Varför kan man inte göra allt på EN GÅNG istället? Finns det ingen planering/samarbete eller?Måste väl finnas en projektledare/ansvarig som samordnar allt arbete på i och under väg? Så allt arbete görs samtidigt?

Hej

Tack för din synpunkt! Som jag skrev i förra synpunkten 2023-09-01. Det är många inblandade och de har även en egen planering att följa, vid akuta ärenden så tar ju det deras resurser. Vilket är svårt att planera för. Tiden påverkar inte kostnaden. Att gatan ligger i grus är till vår fördel, visst det kan se lite tråkigt ut! Men det minskar risken för att det blir sättningar efter asfaltering.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkenheten

2023-09-13

Hej. Vi boende på Väst-Edsvära-Larvgatan i Vara har ju fått en trottoar för att öka trafiksäkerheten enligt Er. Då kommer min fråga när blir trottoaren på Levenegatan gjord? Den gatan är ju mycket mer trafikerad än ovannämnda gator.

Hej

Tack för din synpunkt! Levenegatan i Vara kommer inte att asfalteras de närmaste 7 åren.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-09-12

Hej nu ska ni få tips om att göra om hindren på gatan. Nu ser dom hemska ut. Ta bort jorden o gräset som finns kvar. Lägg dit sand o fyll ytan med kullersten eller konstgräs för det äter inte fåglarna.

Hej
Tack för din synpunkt!
Jag tar med mig detta! Vi har redan diskuterat vad vi kan göra!

Vänligen Mikael Jönsson
Gatu-och parkchef

2023-09-08

Mycket störande bil och traktorkörning på parkering vid Torsbo fritidsgård. Detta förekommer dagligen men är allra värst på fredag och lördagskvällar. Har pratat med polisen om problemet. Dom liksom jag har konstaterat att förbudsskylt som satt vid infarten till parkeringen och visade att det var traktorförbud är borttagen. Detta försämrar deras arbete då det inte längre är något förbud. Önskemålet är att det kommer upp en ny skyllt så polisen kan göra sitt arbete.

Hej! Tack för din synpunkt. Tar till oss detta och ska se på lösning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-09-08

Tidigare fanns ett återbruk på återvinningscentralen. Vid årsskiftet byttes det leverantör och en ny byggdes. Då försvann återbruket. Självklart kostar det pengar, resurser och skapar problem att ha ett återbruk. Men det är en kommun, landets ochvärldens förbannade ansvar att hushålla med jordens resurser. Mölndals kommun kan ses som en förebild av hur det borde skötas där dem ställt om återvinningscentralen till en organisation fokuserad på återbruk och i samarbete med daglig sysselsättning och arbetsträning. Ett föredömligt arbete.
https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/avfall/aterbruk-och-atervinning/aterbruket-kikas.html

Hej, Tack för din synpunkt. Återbruksgallerian i Eskilstuna och återbruket i Mölndal är två inspirerande exempel ur många aspekter! I Vara kommun är det Avfall & Återvinning (ett eget kommunalförbund) som tar hand om medborgarnas avfall. Har du tips och idéer som på saker som kan förbättras så kontakta dem via: Kontakt (avfallskaraborg.se) Utifrån den information som Vara kommun har från Avfall & Återvinning Skaraborg så jobbar de på bred front att införa återbruk på de 13 kommunernas Återvinningscentraler som omfattas inom kommunalförbundet. De har precis fått till en lösning i Hjo. I Vara är det inte klart än men arbete pågår och dialog förs med olika intressenter. Viktigt i sammanhanget är att det i Vara kommun redan idag finns det flera aktörer som bedriver loppisar. Mycket bra sker utan att det är i kommunal regi. Vara kommun, som den största arbetsgivaren i kommunen, har dock som en del i sitt miljöstrategiska arbete ett systematiserat återbruk gällande kommunens egna möbler genom Enheten för Arbete, Sysselsättning och Integration. Allt för att minska onödigt avfall och för att ta till vara de resurser som redan finns.

Tack för ditt engagemang i frågan!

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-09-08

Jag upplever att en socialsekreterare behandlar mig på ett diskriminerande sätt. Min ekonomiska handläggare behandlar mitt ärende med negativa attityder och ojämlik behandling.

Hej!

Då synpunkten är inlämnad anonymt så kan vi inte heller följa upp och prata med den enskilde och få mer information kring vad hen upplever som diskriminerande. Rent generellt är gott bemötande viktigt för oss inom socialtjänsten. Ibland finns en upplevelsen av att ha fått ett felaktigt eller orättvist beslut och då är det viktigt att vi i socialtjänsten både förklarar bakgrunden till beslutet och också kan hjälpa till att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol. Det är viktigt för oss att ingen känner sig diskriminerad.

Vänliga hälsningar Jessica Bredenberg,

Biträdande socialchef, Verksamhetschef IFO Socialförvaltningen

2023-09-06

Grusgången behöver rensas från ogräs samt fyllas på med nytt grus. Blev även sönderkörd isamband med att man gjorde iordning lekplatsen. En sak till om asfalteringen som gjordes där. En djävla svacka men det kanske ska vara så? Efter regn så är det inte möjligt att använda ytan till lek o spel.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi fick släppa området under en period! Vi har inte glömt av detta. Angående asfalteringen så ska den åtgärdas, har inte varit bra förutsättningar för att asfaltera.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-09-01

Vart gör jag av bajsvatten blandat med textiler plast som kommer från kommunens dåligt planerade avlopp. Skador från skyfall. Jag tänker då inte stå och sorter bort plaster, tyger, skor m.m. Som är dränkta i andras personers avlopp. Så vart gör jag av skiten? Stinker något fruktansvärt. Tänker inte stå i skiten en gång till!

Arbetet med att lokalisera var det kommit in spillvatten (bajsvatten) i källarna pågår och skall utredas snarast möjligt. I dagsläget föreslår vi att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag för att sanera och åtgärda det som är skadat på grund av översvämningen, vad vi vet i dagsläget är att vissa områden drabbades svårt medans andra områden klarade sig utan översvämning. Vi ber alla som drabbats kontakta kommunen för att vi skall kunna göra en bra kartläggning av problemet samt tillsammans med fastighetsägarna göra åtgärder.

Med vänlig hälsning Robert Isberg, VA-Chef

2023-09-01

Varför blir vägen aldrig klar? Är väl inne på 4:året sen vi fick besked att de skulle börjas med vägen. Bygget av vägen står ju mer stilla än att de händer något på vägbygget.
Sen hur tänker man när man ena dagen gör iordning vägen, nästa dag kommer det grävmaskin och gräver upp vägen igen för att flytta gatubelysning 3M!!!
Sen sätter man gatubelysning på fel sida! Belysningen är inte över trottoarerna?
Varför gör man inte detta samtidigt? Vad kostar inte dessa 3 m?
Pratar ni inte med varandra inne på kommunen? Känns som ni motarbetar er själva hela tiden. Sen var de väl ngt liknade med VA kom in och sa de skulle bytas några rör eller ngt. Då blev de stopp igen? Hur jobbar ni på kommunen? Förklara för mig varför de inte blir billigare att göra allt på en gång? Eller ser verkligheten fel ut här ifrån.
Kan säga att jag inte är ensam här på gatan som undrar när de ska bli färdigt.

Hej

Tack för din synpunkt!

Orsaken till att vi delar upp arbetet på Smedjegatan är:

 • Precis som du påpekar så är det många olika saker som ska förnyas!
 • Det är många åtgärder som ska utföras innan vi asfalterar!
 • Dagvatten, kablar i olika dimensioner och olika ägare!

Därför blir det olika grävtillfällen!

Vi valde att uppdatera till en helt ny gatubelysning och då fick vi flytta några stolpar i längsled för att det inte ska uppfattas att det blir ”mörkare” mellan belysningspunkterna.

Målet är att det ska asfalteras under 2023.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkenheten

Augusti

2023-08-31

Hej! Är mamma som är ensamstående på heltid och jag jobbar i vården. Jag jobbar dag, kväll ibland får jag hjälp till att jobba natt. Jag har ett stort behov av att ha förskolan 24/7 för att kunna jobba. Jag har fantastiska kollegor och chef som har stöttat mig under alla mina år att bya pass till dag istället i vissa situationer. men nu kan inte vi vårdarbetare hjälpa varandra mer på det sättet efter första oktober. Blir det helt andra regler och lagar. Det är inte bara jag som behöver omsorg för mina barn. Vi är så många fler föräldrar som behöver detta. Vi tänker inte åka ner till andra ställen för lämna våra barn. Finns dom som inte har körkort Vi flesta av Kvänums befolkning vill ha natt öppet på våra förskola i Kvänum. För att vi ska kunna jobba vi med. Vi jobbar med människor dygnet runt vi som jobbar i vården. Snälla hur ska vi kunna jobba om inte Vara kommun öppnar natt förskola för oss i Kvänum. Vi alla måste faktiskt ta ett ansvar för att hjälpa till i detta. Om vi inte kan lämna våra barn på förskolan på kväll och natt. Vem ska ta hand om våra gamla, sjuka människor och sjukhus och akuten m.m? Vi alla har ett samhälle ansvar. Alla har inte anhöriga som kanställa upp att ta våra barn. Detta måste Vara kommun lösa situationen snabbt och effektivt.

Hej,

Bildningsnämnden i Vara kommun har tidigare beslutat att inte anordna barnomsorg på obekväm arbetstid inom kommunal regi. Bakgrunden är att intresset för barnomsorg under obekväm arbetstid varit lågt. Däremot har fristående förskolor enligt gällande regler möjlighet att anordna barnomsorg på nattetid i privat regi, med möjlighet till ekonomisk ersättning från Vara kommun. Ett exempel är Solgårdens förskola som startade 2012, och som bedrev kvälls- och nattomsorg i kommunen.  Men antalet barn som nyttjade möjligheten minskade till den grad att det inte längre var möjligt att fortsätta bedriva verksamheten. Ett skäl som angavs till att så får barn var inskrivna, var att vårdnadshavare upplevde att barnomsorgen inte var lämpligt geografiskt placerat utifrån vårdnadshavarens möjlighet att hämta/lämna barnen och åka mellan barnomsorg, hem och arbete. Samtidigt framförde vårdnadshavarna att barnen behövde träffa sina ordinarie förskollärare för att känna sig trygga och tillfreds. Inom kvälls- och nattverksamheten mötte barnen annan personal. Med bakgrund av detta, har det nuvarande behovet hittills inte visat sig vara tillräckligt stort för att omvärdera beslutet att erbjuda kommunal förskola under kvälls- och nattetid.

Med vänliga hälsningar Fredrik Halvarsson, Verksamhetschef skola

2023-08-28

På fastigheten Håkantorpsvägen 1 i stora Levene har häcken inte klippts på några år , man får köra ut i körbanan för att se bilar komma från Korsbacka , Håkantorps alle , har skrivit här sommaren 2022 men inget har hänt , Pratat med fastighetsägaren , väntar bara att olyckan ska komma , mellan bil å cyklist , eller mellan bilar

Hej

Tack för din synpunkt! Detta är åtgärdat.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-08-24

Min dotter har precis börjat på Parkskolan och de få dagarna hon hittills har gått där så "Har dom bara gått runt" på rasterna. Finns det någon plan med att göra något åt denna riktigt, riktigt dåliga skolgård?

Tack för din synpunkt till Bättre Vara. Jag håller med om att det finns förbättringsåtgärder för Parkskolans skolgård. Det finns i dagsläget ingen konkret plan på förändring av skolgården men vi har löpande dialog med vår hyresgäst om både lokaler och utemiljö. Din synpunkt som förälder är viktig. Vi tar gärna emot dina tankar och idéer om vad du önskar för förändring av skolgården. Kontaktuppgifter kommer här till vår utvecklingsledare Pelle Nilsson, E-post: Par.Nilsson@edu.vara.se Tel. 0512-31814.

Med vänliga hälsningar Åsa Hammargård, Fastighetschef

2023-08-21

Jag kan inte förstå hur man stänger ner förskolan över sommaren i Kvänum? Jag jobba som samordnare och planerar semesterscheman. Har ett flertal föräldrar som är ensamstående och utan körkort. Hur tänker ni att de ska kunna ta ett sem vikariat??? Och vi får ej personal i omsorgen. Så här har det varit i några år. Detta bör ses över till nästa år!

Hej och tack för din synpunkt.

Fyra veckor under sommaren stänger flertalet av kommunens förskolor och fritidshem av organisatoriska och ekonomiska skäl. Under dessa veckor erbjuds plats på förskola och fritidshem i centrala Vara. Då flera vårdnadshavare har semester de valda veckorna minskar behovet av barnomsorg samtidigt som förskolelärare och lärare i fritidshem behöver ges möjlighet till semester. Det är inte ekonomiskt försvarbart att ta in vikarier för att ersätta ordinarie personal i högre utsträckning än vad som behövs för att hålla öppet enligt nuvarande organisation. Vi kan på detta sätt behålla en hög kvalitet på verksamheten som bedrivs.

Med vänliga hälsningar Fredrik Halvarsson, Verksamhetschef skola

2023-08-21

Sista gången i torsdags i badhusparken. Riktigt bra uppträde o mycket folk. Ingen från kommunen som presenterar o säger något om det hela. Kiosken stängd toaletter stängda. Detta är riktigt dåligt med tanke på att publiken ofta är äldre som också pga ålder kanske behöver gå oftare på toaletten. Tycker kommunen kunde ta över driften av kiosken o ge ungdomar sommarjobb. Eller kolla med Någon lokal sportklubb. Detta för att säkerställa att kiosken är öppen när aktiviteter pågår iallafall

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med mig detta till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-08-16

Ingen gångväg över E20 till Stc. Jag bor i smedjegatan och har svårt att gå till gymmet STC, har ej bil eller körkort. Nu när dagarna blir kortare och mörkare än sommar så blir det svårt att man syns på bron. DET ÄR SÄKERHET GREJ OCH JAG VILL ATT DET SKA TAS PÅ ALVAR!! TACK PÅ FÖRHAND

Hej

Tack för din synpunkt! Heljevedsvägen 2532 är ej anpassad för gång- cykeltrafik, använd istället befintlig gång-cykelvägs bro och gå via Fordonsgatan visst en liten omväg men mycket säkrare. Arbete med att bygga en gång-cykelväg ut med Fordonsgatan är i ritningsstadiet vilket kommer att förbättra gång-och cykeltransporter utmed Fordonsgatan.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-08-15

Hej, skrev före sommaren om den uteblivna padelbanan bakom Torsgårdens skola. Vart tog detta inlägg vägen??? Var det för känsligt ??

Hej, ursäkta sent svar. Det finns inget känsligt i denna fråga ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Här arbetades det fram en detaljplan och ett bygglov handlades till en extern part som önskade etablera en paddelhall. Såväl detaljplaneprocessen som bygglovet finansierades av den externa parten. Skulle någon annan part/aktör vilja etablera något inom ramen för vad detaljplanen medger så går det att söka bygglov för det.

Det var med andra ord inte kommunen som finansierade eller hade planer på att bygga och driva en paddelverksamhet. Önskar föreningar, oavsett inriktning, etablera lokaler för verksamhet så är den bästa vägen att kontakta en föreningssamordnare som kan ge mer information om vilka vägar som finns framåt. Här går det att läsa mer: Bidragsregler — Vara kommun. Gällande just en boulehall så är det värt att nämna att det finns en pågående dialog mellan kommunens föreningssamordnare och en allians av bouleföreningar. Syftet med den dialogen är att klargöra förutsättningar för berörda föreningar att bygga och driva en boulehall.

Med vänliga hälsningar, Johanna Forslund Kullander Samhällsbyggnadschef och Jesper Svensson Fritidschef

2023-08-15

Hur kan ni förklara att kommunen låter en del maskiner som används av gatu o park förvaltningen körs omkring och det fullkomligt rinner olja ur aggregaten. I vintras körde ni med en sandningsmaskin som läckte ut mängder med hydraul olja, det inlägget publicerades aldrig, var säkert för känsligt. De spår som bildades då finns kvar än idag ! Nu senaste vecka har en sopmaskin körts fram och tillbaka tom i samma spår och lämnat säkert 50-75 liter hydraul olja efter sig. I korsning Johan Brinks gata och Bondegatan har någon hällt ut lite absorberingsmedel, men det är allt. Är inte miljön viktig för kommunen ( trots allt) ? Maskiner som läcker så pass mycket läcker väl även i kommunens garage ?? Detta kan nog klassas som ett miljöbrott och bör nog behandlas därefter. Nu vill jag inte ha ett svar som säger " arbete pågår" för det har jag sett tillräckligt! Är förarna blinda ?? tittar man inte bakom sig och ser efter resultat av sopningen eller sandningen.

Hej

Tack för din synpunkt!

Miljön är viktig därför använder vi oss av miljövänlig hydraulolja, i fall det skulle bli någon form av läckage eller haveri. Maskinen som fick ett slangläckage, var vår mindre upptagare. Att den kör fram och tillbaks beror på att den fylls ganska fort. Maskinen är midjestyrd och det var i midjan som returslangen börjat att läcka. Visst kan man tycka att föraren ska upptäcka detta genom att titta bakåt, maskinens verktyg jobbar i fram och det är där föraren håller sitt focus, hade det läckt på trycksidan så hade det upptäckts snabbare. Maskinen bevattnar för att det ska minska dammet från borstarna vilket försvårar att lägga märke till eventuella läckage. Efter det att vi har bytt slang så fylldes det på ca 35-40 liter hydraulolja.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-08-15

X gatan XX korsning
Vår trottoar har sett sina bästa dagar. Vi planerar att sätta häck/mur och lägga plattor framöver, vet nån om det kommer bli en ny där eller skrapas bort för vi kanske ska vänta med häck plantering isf.

Hej!

Kommunen har för avsikt att åtgärda Fridhemsgatans gångbanor mellan Rosenfredsgatan och Nordhemsgatan i år. Då kommer vi riva gångbanorna och ersätta dem med motveck, som det är gjort på närliggande gator.

Jag har för avsikt att gå ut med information om detta till närboende inom kort.

Vänligen Stellan Gedell, Gatuingenjör

2023-08-15

Lekplatsen Nya, Vilken fantastisk fin lekplats vara har byggt! Verkligen anpassad till åldrar och så fin utformad och fin att se på! Tackar

Hej

Tack för din synpunkt! Skickar vidare till alla inblandade.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-08-09

Återvinningsstation Vedum. Fullt av glassplitter på stationen och flaskor och skräp runtomkring, ingen åtgärd av FTI trots upprepade anmälningar om att det behöver städas.

Hej och tack för din synpunkt
Det är Förpackningsinsamlingen som har huvudansvaret året ut. Fr o m 1 januari 2024 tar Avfall och återvinning Skaraborg över ansvaret.
Om man kommer till återvinningsstationen och upptäcker att den är nedskräpad, att containrarna behöver tömmas eller något annat som är fel, så kan man göra en felanmälan själv på Förpackningsinsamlingen. Man kan också ringa dit på telefonnummer 0200-88 03 11. Du hittar återvinningsstationerna på Förpackningsinsamlingens webbplats.
Vänliga hälsningar Kontaktcenter Vara kommun

2023-08-08

Vid gatukröken i Levene vid Sveavägen 8-10 är sikten väldigt dålig. Vi hoppas att ni skulle kunna sätta upp en spegel så att man har någon möjlighet att se mötande trafik.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi monterar inte upp några speglar! De är inte säkerhetshöjande på något sätt! Mer säkerhets sänkande.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-08-04

För 2 dagar sedan var kommunen här och röjde sly på Våreldsvägen i Vedum.Men de röjde bara halva gatan,vore fint om de kunde komma och röja resten också.(se bild).

Tack på förhand, Leif Svensson

Hej

Tack för din synpunkt! Detta ska vara genomfört och klart.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

 

 

Juli

2023-07-25

Ang uteplatsen på Tornumsgården, Kvänum. Det planteras vackra blommor som våra brukarna uppskattar. Men det behöver också rensas, trimmas och underhållas. Rabatterna har mycket ogräs och det ser ovårdat ut. Finns ingen tid till att rensa byt till krukor istället. Behöver rensa och dra upp ogräs och inte som på hösten "slå av" det ytliga.

Hej.

Tack för din synpunkt! Kommer att ske en förändring fram till nästa vår/sommar.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-07-24

Vid järnvägsstationen står ett underfundigt litet konstverk i form av en man i en resväska och kvinnan som stannar kvar. Den saknar titel och konstnärens namn. Kan ni få dit en skylt?

Hej!
Skulpturen heter Resväskan och är gjord av Martin Hansson. Mer info om konstverket finns här på Visit Vara Länk till annan webbplats. .

Med vänliga hälsningar, Sannela Vestrin, Kultursamordnare

Den offentliga konsten är det Gatu-och Parkenheten som ansvarar för, så vad gäller frågan om skylt så vidarebefordrar vi den till Mikael Jönsson som är Gatu- och Parkchef. Vill du själv ta kontakt med Mikael så är hans telefon nr: 0512 - 310 92

Vänliga hälsningar, Växeln Vara Kommun

2023-07-19

Sikten i gatuhörnen vid Sveavägen 10 i Levene är förskräckligt dålig. Ni kanske skulle kunna sätta upp en spegel eller enkelrikta trafiken

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar till oss detta och ser över möjligheterna till förbättring.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-07-18

Hej vi har grannar som hyr hus på Xgatan i X Det ser bedrövligt ut de har en husvagn ute på gatan som de renoverar, all skräp flyger omkring och brevbärare kommer inte fram till brevlådan,jag försökte skicka bilder men lyckades inte , fins det något ni kan göra ? Det är inte alls bra för miljön. Eller vem ansvarar för gatorna i X? Ska vi ringa tidningen? Med vänlig hälsning

Hej

Tack för din synpunkt. Nedskräpning är ett polisärt ärende till en början. Polisen är informerade. Vi har skapat ett ärende avseende parkering på gatan som är längre än 24 timmar i följd på vardagar.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-07-16

Återvinningsstationen i Vedum Norrgatan. Ca 7.20 söndag morgon tömmer XR både containern med pappersförpackningar och blåsan. Trots att containern inte står inom staketen så backar de inte in den på rätt plats efter tömning. Dags att ni får ordning på det.

Hej och tack för din synpunkt

Vi hänvisar till nedan svar på synpunkt daterad 2023-07-15 angående återvinningsstationen i Vedum.

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun

2023-07-15

Återvinningsstationen i Vedum Norrgatan. Håll efter FTI om de ska sköta återvinningsstationerna. Totalt meningslöst med staket när de ställer containrar utanför. Papper och övrigt skräp blåser omkring överallt.

Hej och tack för din synpunkt

Det är Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats. som har huvudansvaret året ut. Fr o m 1 januari 2024 tar Avfall och återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats. över ansvaret. Om man kommer till återvinningsstationen och upptäcker att den är nedskräpad, att containrarna behöver tömmas eller något annat som är fel, så kan man göra en felanmälan själv på Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats.. Man kan också ringa dit på telefonnummer 0200-88 03 11. Du hittar återvinningsstationerna på Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats..

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun

2023-07-14

Det behövs omklädningsrum och riktiga toaletter vid utomhusbadet. Badet är ju skapligt nytt, alla utomhusbad jag besökt har både omklädningsrum och riktiga toaletter. Bajamaja i all ära men 2 st, kass! Det vore väl en enkel sak för bygglinjen att fixa en barack el dyl och riktiga spolbara toaletter borde också kunna åstadkommas. Det sägs att omklädningsrummen används som förråd??? Ett annat förslag: Ha längre öppettider om sol och värme och stäng tidigare vid åska/regn, kan inte vara svårt att vara flexibla - alla har ju telefon numera och kan se dagens öppettider. Det finns kanske föräldrar som skulle uppskatta längre öppettider.

Hej och tack för ditt förslag! Jag håller med om att bajamajor inte är något bra lösning och det pågår planering för att sätta upp bås för omklädning, dusch och toalett. Om och när detta blir klart vet vi inte eftersom det är tidigt i planeringsstadiet.

Gällande öppettiderna så är det inte så enkelt att vara flexibla eftersom öppettiderna ligger till grund för personalens arbetsscheman. Ambitionen är givetvis att ha så generösa öppettider som möjligt och Vara Utomhusbad är öppet 10-18 hela sommaren.

Mvh, Jesper Svensson, fritidschef.

2023-07-08

Vill börja med att berömma det nya spåret med tillhörande utegym. Så himla bra att det äntligen är klart! Något jag tänkte på när jag gick förbi var underlaget vid gymet. Skulle det inte gå att byta underlag istället för den sten/grus som ligger nu. Ett förslag skulle kunna vara ett mjukare underlag typ sådan som finns på många lekparker. Tänker att många som använder gymet gärna vill göra fler övningar där man t ex vill ligga ner på marken och då är inte sten/grus det optimala underlaget. Det skulle vara toppen!!

Hej!

Stort tack för din synpunkt! Roligt att du i likhet med många andra tycker att spåret och utegymmet blivit bra.

Förstår vad du menar kring att ha ett annat underlag till att exempelvis göra sittande eller liggande stretchövningar på. Nu finns det en mindre träplattform med plats för en eller två personer.

Anledningarna till att så kallad gummiasfalt inte valdes som ytmaterial var att det dels hade varit väsentligt fördyrande i projektet, dels att det inte hade smält in i naturen på samma sätt som en grusyta. Runt om i landet, vid denna typ av utegym i anslutning till skogsspår, används i princip uteslutande grus eller träflis som underlag.

Men vi tar med synpunkten för fortsatt arbete i området. Redan nu förekommer diskussioner med föreningar kring en eventuell balansbana i anslutning till utegymmet. Det som möjligtvis skulle kunna göras då är en något större träplattform där i alla fall en mindre grupp skulle kunna samlas för stretching/yoga etc.

Med vänlig hälsning, Nils Gustavsson, Teknisk chef

2023-07-05

Asfaltera upp en jämnare infart till Conditori Nordpolen. Man slår i underredet på bilarna när man ska parkera där på baksidan. Det är mellan Nordpolen och Pizzeria Viking. Asfaltera så den blir samma nivå mellan gatan och infarten.

Hej

Jag förstår problemet om underredet slår i för dig, men när jag just provåkte med en vanlig personbil var det inget problem.

Någon åtgärd likt det du efterfrågar är inte aktuellt. Det för att: 1) Att bara höja vid infarten kommer skapa problem med stående vatten när det regnar, 2) Gatan skall byggs om i grunden nästa år, samt 3) Om din bil har dålig markfrigång, går det att köra in till parkeringen från Södergatan.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör

2023-07-02

Hej!
Ni skulle kunna ordna ”Varas Starkaste man/bonde” på Jordgubbensdag. En herrklass och en damklass eller olika viktklasser. Här skulle det kunna vara ett antal olika moment. En del kan man ju plocka direkt från https://www.theworldsstrongestman.com/events/
Sen kunde ju det vara en särskild klass med samma eller andra moment för åtminstone en politiker per parti. Skulle kunna vara lite ”Vara kändisar” med i den klassen åxå.

Hej,

Tack för ditt förslag! Vad roligt att du tipsar om aktiviteter till Jordgubbens dag! Vi tar det med oss inför kommande planering!

Vänliga hälsningar, Sannela Vestrin, Kultursamordnare Kultur & Fritid

Juni

2023-06-17

På Hedensborg i Larv vattnas fotbollsplaner trots förbud mot bevattning. Har Hedensborg egen brunn eller skiter de rent ut sagt mot kommunens förbud. Skall detta verkligen tillåtas när det är torka och ej regnat rikligt på flera månader är min fråga; jag tror knappast att de är de enda som vattnar sina fotbollsplaner trots förbud samt inga större matcher samt att barn icke bryr sig om att de spelar på dött eller levande gräs. Hur kan detta tillåtas när gemene man förbjuds att själv bevattna rabatter och grönsaker trots att de betalar för vattnet?

Hej !

På Hedensborg i Larv vattnar man inte med kommunalt vatten utan tar sitt vatten från annat håll. De övriga fotbollsföreningarna tar inte kommunalt driksvatten för bevattning utan tar från åar eller egna grundvattenbrunnar.

Robert Isberg, VA Chef

2023-06-16

Hej!
Jag funderar på var i kommunen jag kan lämna tyg som ska gå till återvinning? (udda strumpor, uttjänta lakan och kläder m.m.) Om det inte finns någon sådan plats i dag, så önskar jag att det snabbt åtgärdas.

Hej!

Vid Heljeved återvinningscentral kan man lämna textilier.

Med vänlig hälsning Christina Storm, ÅVC-chef Avfall & Återvinning Skaraborg

2023-06-15

Hej,
Det har gått ut information i NLT att bevattningsförbud startar lördag 17/6 och man innan dess ska vara ska tänka på sin vattenförbrukning och inte vattna exempelvis gräsmattor eller vattna mitt på dagen då vattnet avdunstar fortare. Nu står det vattenspridare igång på kommunens gräsmattor utanför nya korttiden , mitt på dagen. Hur tänker ni här?

Hej

Tack för din synpunkt! Vi missade detta område. Den togs bort snarast!

Vänligen Mikael Jönsson Gatu- och parkchef.

2023-06-13

Levene skola. Min dotter har hört länge att dom skulle få en multiarenan men sedan var dom pengarna borta och idag så fick hon se att lassagården fick en lite konstig kan jag tycka med jag ser att dom är väldigt populära så hade varit roligt att få en till Levene

Hej och tack för din synpunkt.

Beträffande multiarena på Lassagården så är den en del av etableringen av ett helt nytt bostadsområde i Vara tätort. Dvs en kostnadspost som funnits med i kalkylerna i samband med tillskapandet av ett nytt bostadsområde. När nya bostadsområden planeras – oavsett var i kommunen - så omfattar det mer än ”bara” själva bostäderna. I ett bostadsområden behöver det även finnas grönytor, ytor för lek och rörelse med mera inte bara för de som bor i den direkta närheten utan även som ytor som kompletterar och förmerar en hel tätort/plats.

Beträffande skolgården i Levene kommer en ny klätterlek med fallskyddsunderlag och basketkorgar på plats under 2023.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-06-07

I kullenspåret växer det väldigt mycket lupiner. Eftersom det är invasiv art som sprider sig undrar jag vad kommunen gör åt detta?

Hej

Tack för din synpunkt. Gatu-och parkenheten försöker att hålla nere beståndet med lupiner på kullenspåret, det har gjorts punktinsatser där innan kullenspåret blev till.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-06-05

Hej!
Varför sköts bara en liten del av gräsytorna runt om i kvänum, det klipps inte ordentligt utan att det får växa vilt runt om bostäderna i villaområde, speciellt runt åstråket. detta har alltid sköts ordentligt förut, ser väldigt tråkigt och ovårdat ut nu i området.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi på gatu- och parkenheten har tagit fram olika områden där vi ska klippa mer sparsamt för hela kommunen, både för att kunna erbjuda platser till biologisk mångfald och eftersom det varnats om att det ska bli en varm och torr sommar, vi fick frågan 2018 om det fanns några oklippta gräsytor som var tillgängliga för att slås med större maskiner och ta hand om det slagna gräset.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-06-02

Har en ide om promenad och cykelväg utmed och innanför Östra ringleden från Longgatan till cykel övergången vid Emtungastråket. Mycket riskabelt att på cykel sig till tex. Jem & Fix samt Slättens Foder då det är ganska tung trafik på vägen. På köpet skull Varaborna få ett fint motionsspår till.

Hej,

Tack för din synpunkt! Från kommunens sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Det arbetet ska resultera i en cykelplan för Vara kommun och vi tittar på hela cykelvägnätet för att se var luckorna finns i dagsläget.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare

2023-06-01

Det finns inga papperskorgar tex uppe vid grillplatsen. Vore bra innan de blir för mycket nedskräpning. Då kommer det att bli klagomål det. Annars är området jättefint.

Hej

Tack för din synpunkt. Det kommer att ställas fram en papperskorg vid grillplatsen, mer papperskorgar runt Skogskulleområdet är inte aktuellt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Maj

2023-05-30

Det är ett nytt motionsspår vid optimera, varför inte göra en discgolfbana där med runtomkring? Eller på någon annanstans runt stan. Många städer har detta och det är bra motionsform med

Hej och tack för din idé! Olika aktörer har över tid tittat på ytor i Vara kommun för etablering av Disc-golf. Hittills har bedömningen varit att de ytor som de tittat på inte ansetts tillräckligt bra ur olika aspekter. Vi tar med din lokaliseringsidé. Viktigt med den här typen av initiativ är att Vara kommun i första hand jobbar med föreningar som partners för etableringar av det här slaget.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-05-30

Har ni förlorat all kompetens gällande underhållet av våra gator och cykelvägar? Tycker ni att kommunen är färdig sopad på grus? Ser bedrövligt ut i varenda liten småort, Vara ser absolut värst av dom alla ut. Skamligt.

Hej

Tack för din synpunkt. På grund av att vintern inte släppte som vi förväntade oss, så fick vi börja att prioritera plantering av vårblommor och även klipp perioden! Vi tog det som vi ansåg vara viktigast först. Vi håller fortfarande på med upptagning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-05-25

Jag har under flera år när jag vistas ute fått sparka undan pinnar, stenar och annat skräp på trottoarer då jag har konstig känsel under mina fötter och vill ramla. Har hållit mig i husväggar ibland men har klarat mig från fall. Kommer inte upp om det händer, får försöka att någon hjälper mig. Har slitit ut flera sulor på skor som hamnar på återvinning: Har gått borta vid Brandstationen och mycket bort till Ragn-sells.

Tack för din synpunkt. Det är inte kommunen som ansvarar för trottoarerna i Vara kommun. Det är varje fastighetsägare som gör det. En påminnelse här till fastighetsägare att hålla rent på sina trottoarer.

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun

2023-05-24

Det körs väldigt mycket bilar och väldigt fort på gatorna i Vara tätort runt torget, Parkskolan och Torsvallen, bla Kungsgatan, Odengatan, Skolgatan, torsgatan, badhusgatan. Många bilister som struntar i högerregeln och chansar och drar på vid raksträckorna oavsett tidpunkt på dygnet. Är mycket barn ute nu på gatorna och rör sig i dessa områden till och från skola samt aktiviteter, på cykeln eller gåendes. Vissa korsningar har dålig sikt och risken att ett barn eller vuxen går ut över ett övergångsställe när en bil kommer är stor. Förslagsvis farthinder eller liknande för att sänka hastigheten runt dessa områden.

Hej. Tack för din synpunkt! När det gäller hastighetsövervakning och högerregeln så är det en polisiär angelägenhet. Gatu-och parkenheten provar sig fram med olika varianter av farthinder! Skymmande sikt arbetar vi med löpande! När det gäller obevakade övergångställen så har fordonsförare väjningsplikt mot gående, fordonsföraren ska alltså släppa fram den som går. Men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-05-22

Fastigheten som har hörntomten i korsningen Xvägen/Xvägen har en väldigt hög häck, vilken för övrigt varit så under många år. När trafiken nu dirigeras om och trafiken ökat markant under tiden som vägarbetet på Tingshusgatan pågår, så är en vänster sväng ut från Xvägen på mot Naums hållet ofta något som sker med hjärtat i halsgropen. Detta är inte bara den höga häckens fel då det alltför ofta är fordon som framförs betydligt över lagstadgade 40km/tim. Hur som helst skulle det underlätta om det fanns fri sikt åt höger i denna korsning, så var vänlig och beordra klippning av häcken ned till 80cm över gatuplan innan en olycka sker! Tack på förhand

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har varit på plats och gjort en mätning, enligt den instruktion som finns på Gator och parker — Vara kommun Länk till annan webbplats. häckar och buskage. Häcken är utanför sikttriangeln. Det gör att vi inte kan beordra klippning som önskemålet är!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-05-21

Finns det några ordningsregler ang när det ska vara tyst i kommunen på vardagar och helger?

Hej!

Särskilda ordningsregler om när det generellt ska vara tyst i Vara kommun på vardagar och helger finns inte i dagsläget. Däremot har vi alla ordningslagen (1993:1617) att förhålla oss till. Den lagen innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt. Ska någon exempelvis anordna konsert för allmänheten där ljudnivån är hög kan det alltså krävas tillstånd från polisen. Även användningen av pyrotekniska varor - alltså fyrverkerier - får inte användas utan tillstånd av polisen, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens läge och övriga omständigheter innebär beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Likaså krävs tillstånd av polisen vid sprängning och skjutning med eldvapen inom område som omfattas av detaljplan.

Vara kommuns kommunfullmäktige har antagit allmänna lokala ordningsföreskrifter. Däri specificeras att fyrverkerier som smäller eller på annat sätt avger störande ljud inte får användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller även i närheten av detaljplanelagt område om ljudet förorsakar olägenhet som inte är obetydligt inom sådant område. Förbudet gäller dock inte under skärtorsdag fram till klockan 24.00 och under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 påföljande dygn. Polismyndigheten får lämna tillstånd att använda pyrotekniska varor även på annan tid om särskilda skäl föreligger.

Även om ovanstående svar inte är ett rakt ja eller nej på din fråga hoppas jag att det ger dig lite vägledning!

Med vänliga hälsningar Christina Bjerke Versland, kanslichef

2023-05-21

Hej, Det tjuter oavbrutet från en knappsats till dörrpassering på en av dörrarna in till bowlinghallen/nya innebandyhallen Skulle uppskatta om detta kunde åtgärdas så det blir trevligare att vistas ute i trädgården.

Tack för er synpunkt angående dörr till Bowlinghallen/IBK Arena. Vi ser över rutiner så att dörren verkligen går igen. Det har visat sig att trots dörren är låst, kan ljudsignalen ljuda om dörren inte trycks igen ordentligt. Detta kommer vi att åtgärda.

Med vänliga hälsningar Fredrik Sjökvist, Samordnare Fastighetsenheten

2023-05-18

Jag tycker det är konstigt att vi inte har en hållplats för Närtrafik i Arentorp. Emtunga som är mindre än Arentorp har en hållplats och Vedum och Stora Levene som båda har tillgång till järnväg har två vardera. Mitt förslag är att det inrättas en närtrafikhållplats i Arentorp.

Hej,

Det är Västtrafik som ansvarar för var i kommunerna närtrafikhållplatserna ligger. På Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats. kan man se vilka områden inom kommunen som är närtrafikområden och var närtrafikhållplasterna finns. I tätorter som saknar allmän service (ex kopplat till utbud av linjelagd trafik, vårdcentral mm) så kan man resa mellan valfri adress i tätorten och en närtrafikhållplats i kommunen, om tätorten ligger i ett grönt område. Enligt Västtrafik är det huvudsakliga ändamålet med närtrafik att möjliggöra för resor mellan hemmet och en tätort med service. Det är alltså anledningen till att Arentorp är närtrafikområde men saknar närtrafikhållplats.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten

2023-05-16

Man undrar hur sopning av våra gator och gång cykel leder planeras??? Nu har det sopats lite här lite där , ser inte ut att vara någon planerad körning precis… Och där maskinen ( eller vad det nu är ) framförts ligger faktiskt nästan lika mycket grus kvar som när man började köra, bara det att det flyttats runt, antingen till en sträng eller en jämn massa. Tittar inte föraren bakåt någon gång och ser efter, Hur blev resultatet här ?? Tycker årets sopning är under all kritik ! Är få kommuner i Sverige som har grus på gator och andra leder under halva året.

Hej

Tack för din synpunkt! Visst är resultatet varierande! Finns en orsak till att det har blivit som det är! Vi har fått ett haveri på borstvalsen vilket var en av orsakerna till att det blev en jämn massa, andra att det blev en sträng var att man ville även ta en del av trottoaren samtidigt och då blev det en sträng istället på gatan. Att det upplevs lite att vi är här och där beror på att vi ska ha sopvalen i marken när vi transporterar oss mellan olika verksamheter. Där av att det kan upplevas lite oplanerat.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-05-15

Hejsan! Det råder brist på omvårdnadspersonal i såväl hemtjänst, som på äldreboenden. Till sommarens semester har bl a äldreboendet Solgården svårt att rekrytera folk. Skulle inte Vara kommuns olika bolag kunna samverka? Exempelvis erbjuda människor ett arbete inom vården OCH ett lägenhetskontrakt.

Hej. Tack för din synpunkt och ditt förslag för att rekrytera fler personer till våra semestervikariat! Enligt vårt kommunala bostadsföretag, Vara bostäder gäller följande: Vi har idag möjlighet att erbjuda förtur enligt vår policy. Kortfattad så gäller det om personen inte bor i Vara Kommun och kan uppvisa ett anställningsintyg på minst 6 månader inom Vara kommun samt att man måste skriva sig på adressen. Det innebär att förtur inte gäller sommarvikariat i dagsläget men det kan man titta vidare på andra lösningar.

Lediga lägenheter kan man hitta på Vara bostäders hemsida Länk till annan webbplats..

Vänliga hälsningar Sverker Andersson, Socialchef

2023-05-10

Min son går 3:e året av 4 på X gymnasiet i X. År 1 och 2 fungerade taxiresorna bra med X Taxi och han utvecklades och kunde förlänga skoldagarna allt efter som. År 3 byttes taxibolaget ut, efter en ny upphandling. Efter det har det inte resorna fungerat alls. Nu är vi tillbaks på ruta ett igen med kortare skoldagar, då det är taxin som bestämmer när sonen ska åka hem. Efter några möten under 3:e läsåret med kommun, skola, rektorer och Korttid X, har det lovats att det ska bli bättre. Men så har det ännu inte blivit. Nu är det snart bara ett år kvar på gymnasiet och det finns alla förutsättningar för att förlänga skoldagen. Så nu vill jag, som är mamma och godman, samt skolans personal att det händer något. Har nu Vara kommun beslutat att inte ha något Särskolegymnasium, så får man faktiskt sköta resorna efter elevens behov, inte taxibolagets personal och bilar.

Tack för att du lämnat en synpunkt kring det du inte tycker fungerar gällande taxi-resor för din son. Det stämmer att vi inför detta läsår gjort en upphandling av skolskjuts inkl. taxi då det är något vi måste göra då det tidigare avtalet löpte ut. I och med att upphandlingen ledde fram till en ny entreprenör som hanterar taxi-resorna så innebar det förändringar. Då det du specifikt tar upp handlar om ett enskilt individärende är det inget jag kommenterar eller skriver något mer om i ett offentligt forum som detta utan jag hör av mig direkt till dig via mejl så fortsätter vi dialogen den vägen.

Med vänlig hälsning André Essebro, Bildningschef

2023-05-09

På flera gårdar/ställen i Edsvära där jag bott sen barn kryllar det av gamla rostiga bilvrak och högar med skrot. Samlats under en lång tid. Även på min promenad runda i skogen är det någon som dumpat plog, harv, tanktunna,kärra och något mer för att låta naturen ta hand om det. Det är såååå fult och gör mig ledsen varje gång jag ser skiten. Det är bara att åka runt på grusvägarna i trakten så ser ni snart läget. Vet att detta ligger på kommunens ansvar men där har ni misslyckats total.

Hej och tack för din synpunkt.

På miljöenheten hanterar vi klagomål gällande nedskräpning. För att vi ska kunna starta upp ett ärende behöver vi få in information om typ av skräp samt en karta/beskrivning av vart skräpet finns.
För att lämna in ett klagomål får du gärna använda vår e-tjänst som heter 'Störning eller klagomål - Anmälan' Länk till annan webbplats.

Med vänliga hälsningar, Lottie Schwan Tf Miljö- och byggchef

2023-05-09

Många bra grejer lämnas på soptippen och det tycker jag kommunen ska se till att det kommer till rätta för någon annan. Finns andra kommuner i landet som startar loppisar av dessa tillvaratagna saker. Då kan vi snacka återbruk 100% I Eskilstuna finns Re Tuna återbruksgalleria som kommunen vunnit miljöpris för ett flertal gånger. Detta är lysande och går att göra i mindre format i en mindre ort.

Hej, Tack för din synpunkt. Återbruksgallerian i Eskilstuna är verkligen ett inspirerande exempel ur många aspekter! I Vara kommun är det Avfall & Återvinning (ett eget kommunalförbund) som tar hand om medborgarnas avfall. Har du tips och idéer som på saker som kan förbättras så kontakta dem via: Kontakt (avfallskaraborg.se) Länk till annan webbplats.

Utifrån den information som Vara kommun har från Avfall & Återvinning Skaraborg så jobbar de på bred front att införa återbruk på de 13 kommunernas Återvinningscentraler som omfattas inom kommunalförbundet. De har precis fått till en lösning i Hjo. I Vara är det inte klart än men arbete pågår och dialog förs med olika intressenter.

Viktigt i sammanhanget är att det i Vara kommun redan idag finns det flera aktörer som bedriver loppisar. Mycket bra sker utan att det är i kommunal regi. Vara kommun, som den största arbetsgivaren i kommunen, har dock som en del i sitt miljöstrategiska arbete ett systematiserat återbruk gällande kommunens egna möbler genom Enheten för Arbete, Sysselsättning och Integration. Allt för att minska onödigt avfall och för att ta till vara de resurser som redan finns.

Tack för ditt engagemang i frågan!

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-05-09

Nu är det på tiden att det sätts kameror vid återvinningen vid brandstationen om Nu kommunen skall ta över ansvaret för denna plats det ser föjävligt ut varje gång jag är där det slängs sovsäckar utanför kontejrarna ock matolja dunkar som måste komma från pitzeriorna ska vi skattebetalare finansiera detta. När det är gratis att lämna på tippen.

Hej och tack för din synpunkt

När det gäller kamera så hänvisar vi till Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats. som har huvudansvaret året ut. Fr o m 1 januari 2024 tar Avfall och återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats. över ansvaret.

Om man kommer till återvinningsstationen och upptäcker att den är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, så kan man göra en felanmälan själv på Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats.. Man kan också ringa dit på telefonnummer 0200-88 03 11.

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar återvinningsstationerna på Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats..

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun

2023-05-07

Informationstavlan Vara vid P-plats på 47an fr Grästorpshållet. Vad är förklaringen till att info-tavlan och P-platsskylten borttagen?

Hej och tack för din fråga. Dessa skyltar kom upp för väldigt många år sedan och då som ett upphandlat samarbete mellan Vara kommun och en privat marknadsaktör som koordinerade kommunikationen på skyltarna genom annonsintäkter från lokala företag. Över tid har den typen av upplägg varit svår att upprätthålla. Därför har skyltarna både chanserat och innehållit uppdaterad kommunikation. Utöver det har flera av skyltarna vandaliserats. När det gäller den besökskommunikation som skyltarna syftat till att föra fram så sker nästan all sådan kommunikation idag via digitala medier och för Varas del i huvudsak via Visit Vara – upptäck Varaslätten (vastsverige.com) Länk till annan webbplats. . Det är också så att de olika näringar/företag som tidigare köpt annonser på fysiska skyltar idag gör det via annonsering/kommunikation i andra kanaler idag. Kanaler där de når fler besökare/kunder.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-05-04

Jag bor i Eling och arbetar i Vara sedan i januari. Innan jobbade jag i Vedum och det är fina vägar när man kommit ut från vår grusväg. Jag cyklar gärna till och från jobbet vår, sommar och höst. Jag cyklade småvägar till motoristen därefter tog jag den nya vägen som går utmed e20 och åkte över den ”bron” mellan motoristen och prästkragen. Den nya vägen är fruktansvärt dålig, en riktigt ”tvättbräda”, man blev nästan yr för att det hoppar så. Däremellan är det ”rullgrus”så man nästan välter. Jag tror inte att cykeln håller så länge om vägen är så dålig. Mellan flera orter finns det fina asfalterade cykelvägar men vi som vill bo på landet ska inte få del av de fina vägarna.

Hej. Tack för din synpunkt! Från kommunens sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Det arbetet ska resultera i en cykelplan för Vara kommun och vi tittar på hela cykelvägnätet för att se var luckorna finns i dagsläget.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna Samhällsplanerare

2023-05-04

Min önskan vore att affärerna tar bort alla glasflaskor ur försäljning- Det krossas och tappas alltför många glasflaskor på skolgårdar, gator och trottoarer. Det är inte trevligt att behöva gå sicksack mellan glassplitter. Det finns både djur och människor som vill gå avspänt och ledigt.

Tack för din synpunkt. När det gäller glasflaskor i Varas affärer så hänvisar vi dig till Jessica Lundmark som är ordförande för Köpmännen i Vara småstad på mail: info@varasmastad.se.

Om man ser glaskross på skolgårdar eller gator så kan man själv göra en felanmälan om detta på Vara kommuns hemsida. Använd vårt formulär felanmälan Länk till annan webbplats. eller ring växeln på 0512-31000 och meddela detta.

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun

2023-05-03

Stort tack! Sopmaskinen kom redan idag!

Tack för din synpunkt. Vi framför det till gatu- och parkenheten.

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun

2023-05-03

Sopning av gator i Kvänum har inte gjorts i vår. Undrar när gatusopningen kommer att göras.

Hej och tack för din synpunkt. På grund av snöfall och minusgrader har gatu- och parkenheten fått senarelägga starten. Här är schemat för sopningen våren 2023, med reservation för ytterligare ändringar.

Vecka 15 Stora Levene, Håkantorp, Helås
Vecka 16 Arentorp, Emtunga
Vecka 17 Vedum, Larv, Tråvad
Vecka 18 Kvänum, Öttum
Vecka 19 Vara, Jung

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun

2023-05-01

Hur kan kommunen säga att man ska spara på elen när det är tänt dygnet runt på konsutställningen på biblioteket endast en gång i år har det varit släckt. Går ut med min hund sent varje kväll och ibland har det även lyst på vissa rum i kommunhuset på helgerna.

Hej, Tack för din synpunkt!

Givetvis ska vi spara på el. Vi har bytt ut belysningen i utställningshallen, så att det numera enbart är ledbelysning som lyser där. Den drar ytterst lite ström och marknadsför och synliggör våra utställningar även under den tid då biblioteket är stängt.

Mvh Rigmor Persson, verksamhetschef kultur och fritid.

April

2023-04-27

Hej, nu när någon eller några påbörjat arbetet med en padelhall och sedan stoppat det, så står en grund så gott som klar ! Varför kan då inte kommunen tillsammans med någon stiftelse eller liknande uppföra en hall för boulespel? Man slår då fler flugor i samma smäll, får en inomhushall för boulespel - och nöjda boulespelare i kommunen som kan ordna turneringar, får omklädningsrum till Bendersvallen, får förhoppningsvis toaletter som sköts, Hörde från någon att kommunen har pengar i kassan. Bra va !? Varabo

Hej, ursäkta sent svar. Det finns inget känsligt i denna fråga ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Här arbetades det fram en detaljplan och ett bygglov handlades till en extern part som önskade etablera en paddelhall. Såväl detaljplaneprocessen som bygglovet finansierades av den externa parten. Skulle någon annan part/aktör vilja etablera något inom ramen för vad detaljplanen medger så går det att söka bygglov för det.

Det var med andra ord inte kommunen som finansierade eller hade planer på att bygga och driva en paddelverksamhet. Önskar föreningar, oavsett inriktning, etablera lokaler för verksamhet så är den bästa vägen att kontakta en föreningssamordnare som kan ge mer information om vilka vägar som finns framåt. Här går det att läsa mer: Bidragsregler — Vara kommun Länk till annan webbplats.. Gällande just en boulehall så är det värt att nämna att det finns en pågående dialog mellan kommunens föreningssamordnare och en allians av bouleföreningar. Syftet med den dialogen är att klargöra förutsättningar för berörda föreningar att bygga och driva en boulehall.

Med vänliga hälsningar, Johanna Forslund Kullander Samhällsbyggnadschef och Jesper Svensson Fritidschef

2023-04-23

Återvinningscentralen – vi möttes av fulla containrar och då lägger folk sakerna utanför. Utanför glasåtervinningen stod krukor som ej gick in genom hålen. Metall – här låg också material utanför containern för den var överfull. Stora Mellby utanför Sollebrunn har en återvinningsstation med starka lampor och kameraövervakning och det såg väldigt propert ut där. Kan Vara satsa pengar på belysning och kameror undrar vi?

Hej och tack för din synpunkt

Vad tråkigt att det var så fullt och skräpigt på återvinningscentralen vid brandstationen. Jag har lagt en felanmälan till Förpackningsinsamlingen, även kallad FTI, som är ansvariga för den här återvinningscentralen.

Om man kommer dit och upptäcker att återvinningsstationen är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, så kan man göra en felanmälan själv på Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats.. Man kan också ringa dit på telefonnummer 0200-88 03 11.

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar återvinningsstationerna på Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats..

När det gäller belysning och kamera så hänvisar vi till Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats. som har huvudansvaret året ut. Fr o m 1 januari 2024 tar Avfall och återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats. över ansvaret.

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun

2023-04-20

Hej. En fråga ! Vad är anledningen till att stoppet mellan Notarievägen o Häradsvägen redan tagits bort ? Förstår att det måste ske när uppfarten från Rådmansgatan till Tingshusgatan görs om o att trafiken då måste gå via Nämndemansvägen ut på TIngshusgatan. Men det ser ju ut som att det momentet kommer att dröja. Nu har vi väsentligt mer trafik på Notarievägen o hastigheten hålls
defenitivt INTE för att vara i ett tätbebyggt område av en del bilister. Att sätta dit betongsuggor vid det borttagna stoppet tills det är dags för ombyggnaden Rådmansgatans uppfart vore önskvärt. Och när vägbygget är klart så ska stoppet mellan Notarievägen o Häradsvägen återställas som tidigare

Hej

Tack för din synpunkt! Det gick lite fort i början och entreprenören ville arbeta förebyggande, vi ställde fram några betongsuggor för att få till stoppet igen, precis som du föreslog.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-04-19

Tillgång till toalett i badhusparken. Byt låset på toaletten till kodlås och skapa en sms-grupp bland personalen på biblioteket, Hemköp och andra butiker bredvid badhusparken som kan generera en kod för att komma in på toaletten. När cafét är öppet så kan de ge ut koden. Låt koden gälla i 14 dagar och byt sedan ut den i sms-gruppen. Detta för att förhindra skadegörelse på toaletten då det inte blir alltför lättvindigt att komma in utan kod. Vill du verkligen gå på toaletten är du nog beredd att antingen gå till cafét eller till biblioteket för att efterfråga koden.

Hej. Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-04-12

Vi önskar få en hundrastgård i Stora Levene. Det finns många hundar i samhället, men inga platser att ha sin hund lös på. Det finns ett större grönområde vid busshållplatsen, kanske det kan vara en lämplig plats?

Hej och tack för er synpunkt. I Vara tätort finns en hundrastgård som drivs av föreningen Vara Hund. Min poäng är inte att ni ska åka från Levene till Vara för att släppa hunden utan snarare att föreningsformen skapar möjligheter för att via avtal tillskapa upplåtelse av kommunal mark för olika ändamål. Det är med andra ord inte kommunen som driftar hundrastgårdar eller liknande verksamheter. Det är drivet i föreningsform. För mer info om föreningar och vilka bidrag som finns att söka kontakta Magnus Södervall på kultur- och fritidsenheten via tel. 0512-311 15 alt. magnus.sodervall@edu.vara.se .

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-04-08

Mycket beklagligt att hämtningen av trädgårdsavfall har upphört. Det har varit mycket smidigt att lägga i tunnan och ställa ut på gatan. Nu ska man alltså lägga det i soppåsar och köra till återvinningscentralen. Har man ingen släpkärra och liten bil kommer det bli många rundor dit. Vad hände med miljötänket? Här behöver kommunen tänka om och tänka rätt.

Hej! Hämtning av trädgårdsavfall i tunnor hos kund finns inte som tjänst hos Avfall & Återvinning Skaraborg. Välkommen till Heljeved ÅVC med ditt trädgårdsavfall.

Med vänlig hälsning
Christina Storm ÅVC-chef, Avfall & Återvinning Skaraborg

2023-04-05

Hej. Jag och min man bor i Emtunga. Förra året frågade vi, genom Emtunga intresseförening, om kommunen skulle kunna göra en kompost för trädgårdsavfall, förslagsvis bort i läplanteringen bakom Villagatan. På så vis kanske vi skulle slippa allt avfall som nu läggs intill skylten: Avstjälpning förbjuden i slutet av Granvägen. Vi har nu fått veta genom intresseföreningen att detta inte kommer att ske. Vad vi förstod berodde det på att en kompost måste skötas och det stämmer ju. Vi föreslog också att på soptippen vid Avstjälpning förbjuden skylten skulle en örtplantering för biologiskt mångfald kunna sås. Detta var heller inte möjligt, enligt intresseföreningen. Det verkade som att orsaken var att den skulle behöva skötas, främst vattnas. Nu till vår fråga. Är det möjligt att vi själva skulle kunna få hyra, till en inte alltför hög kostnad, en bit av läplanteringen där vi själva kan göra en kompost? Vi är båda intresserade av trädgårdsskötsel och har inga problem med att ta hand om och sköta komposten. Om det ev skulle bli en örtplantering på nuvarande avstjälpningsplats (där det står avstjälpning förbjuden) skulle vi kunna vattna den också. Fast jag läste i Axet i somras att det inte skulle bli några fler örtplanteringar i år, så det är väl inte möjligt. Med vänlig hälsning och med hopp om svar

Hej, tack för er synpunkt/fråga och för er vilja att göra en insats. Jag ber berörd tjänsteperson kontakta er i ärendet och utifrån det ser vi vad som går att göra och inte.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-04-02

Då var det dags igen, fåglarna har redan börjat bygga bon inne på t ex utomhusbadet och Torsgårdens förskola, riv nu ner dessa bon MEDDETSAMMA ! Det kan inte vara så att fåglarna är viktigare än kommuninnevånarnas skattepengar! Snart flyttar vi härifrån. Riv ner dessa bon , det finns privata fastighetsägare som går i bräschen för detta och redan agerat.

Tack för informationen. Vi kommer att kontakta tekniska kontoret i frågan.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef

Mars

2023-03-25

Vill bara framföra vad bra det nya motionsspåret har blivit mellan lagerhuset och optimera! Jättekul att få lite backar och se granar på löprundan, och ett utegym man kan stanna till vid, tack Vara kommun för en roligare löprunda!

Hej, stort tack för en positiv synpunkt! Det blir vi jätteglada för. Området har under många år varit utpekat i Vara kommuns Översiktsplan som ett område att utveckla till ett tätortsnära rekreationsområde. Att det nu sker – i samarbete med föreningen Vara Småstad m fl – är en utveckling av Vara som plats och en möjliggörare för folkhälsan. Söndag den 23 april kl 14.00 kommer det arrangeras en officiell invigning av Skogskullespåret.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-03-22

Vi har blivit många hund ägare i Jung. Jag ser att folk lämnar hund bajs påsar längs med Jungavägen. Mittemot Asko typ Vi hade en soptunna på en gatulykta förr men den är borta. Vi behöver få tillbaka en där.

Hej. Tack för din synpunkt! Vi monterar en för att se hur den används!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-03-21

Hej! Jag ska börja arbeta i Vara kommun. Ett val som jag av en anledning gjort för att minska på våra utgifter och för att minska vårt klimatavtryck. Då jag också bor i kommunen kommer vi att kunna klara oss på en bil då jag planerar att cykla till jobbet. Vi är en cykelintresserad familj och har därmed ett ökat intresse för detta med cykel – det är också så vi har fått vetskapen om att det finns något som heter förmånscykel. Jag har varit i kontakt med Vara kommun och fått reda på att detta inte är något kommunen erbjuder. Jag hoppas på att ni skulle kunna se över möjligheten till detta. Jag har läst på lite och fått veta att arbetsgivaren alltså kommunen i detta fall inte ens behöver betala något för att kunna erbjuda sina anställda förmånscykel! Bra va? Att kunna erbjuda sina anställda förmånscykel skulle kunna öka folkhälsan i kommunen, det skulle kunna minska Vara kommuns klimatavtryck då fler kanske skulle kunna välja att cykelpendla till jobbet i stället för att ta bilen. Vara kommun kan alltså bli en mer attraktiv arbetsgivare för ingen extra kostnad alls! Kan ni inte kolla över detta och ge det en chans?

Hej och tack för din synpunkt. Det stämmer att det finns något som heter förmånscykel och att en del arbetsgivare erbjuder detta. I nuläget har vi inte möjlighet att erbjuda förmåncykel till anställda och det finns inget uppdrag att utreda det i nuläget. Jag tar med din idé i vårt arbete framöver!

Med vänliga hälsningar, Lina Alfredsson Mihlzén, Hållbarhetsstrateg

2023-03-15

Var i dag på HLR utbildning och konstaterade att man som kommuninvånare i Vara har störst chans att räddas med en hjärt & lungstartare under kommunens och butikers öppettider därefter är de inlåsta. Mitt förslag är att ge möjlighet till att rädda fler liv genom att placera en hjärtstartare i 24 sju butiken som alltid är öppen genom att man loggar in med bank-id

Tack för din synpunkt! Vi kommer se över möjligheterna för detta.

Med vänlig hälsning Carl Paegle, säkerhetssamordnare

2023-03-15

Utanför västra skolan är det möjligt att parkera för att hämta och lämna barn, då platsen är avsedd för detta har den tidsbegränsning på 30 min. En bil med regnr XXX111 står under dagarna på platsen och tar upp värdefull plats för föräldrar till barn på skolan. Jag har varit i kontakt med polisen men de hänvisar till kommunen då det är kommunal mark. Vänligen kontrollera platsen nån gång ibland

Hej. Tack för din synpunkt! Vi skapar ett ärende! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP, felanmälan Vara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-03-15

Hej!
Trevligt att ni iordningställt en liten motionsslinga i utkanten av Vara; bra/mjukt underlag, belysning och utegym. Det var dessvärre rätt svårt att hitta eftersom det varken finns skyltat på hemsidan, på google maps eller i stadsmiljön. Förstår att det inte är klart ännu, dock går det ju att använda redan nu så en provisorisk skyltning skulle vara trevligt

Tack för din synpunkt. Det kommer att synliggöras bättre inom kort, bl a här på Visit Vara Länk till annan webbplats. men också på Google Maps.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-03-14

Det är så vansinnigt mycket fåglar överallt och det väsnas så ingen kan sova efter klockan 05 på morgonen. Stora svarta skränande råkor. Gör något!!

Samma svar här som på den synpunkt som inkom 2023-03-12.

Tack för din synpunkt. Generell avskjutning hjälper inte som metod, fågelflockar flyttar sig bara. Däremot kan vi , i vissa fall, hjälpa till med borttagande av bon vilket varit framgångsrikt mot råkor. Men observera att de måste utgöra en olägenhet för människors hälsa för att kommunen ska kunna agera. Alla arter har en ekologisk betydelse.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef

2023-03-12

Kan vi snälla skjuta av alla dessa fåglar som förstör bilar, uteplatser, fönster, fasader, och trädgårdar. Dom är överallt och fyller ingen som helst funktion. Dessutom väsnas dom.

Tack för din synpunkt. Generell avskjutning hjälper inte som metod, fågelflockar flyttar sig bara. Däremot kan vi , i vissa fall, hjälpa till med borttagande av bon vilket varit framgångsrikt mot råkor. Men observera att de måste utgöra en olägenhet för människors hälsa för att kommunen ska kunna agera. Alla arter har en ekologisk betydelse.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef

2023-03-09

Snöröjning Torsdag 9/3. Nu har det snöat en HEL DAG, men någon snöröjning syns inte till !! Nu börjar det bli mörkt och folk måste hasa sig fram i drivor av snö!! Var är ni?? Så dålig behandling av våra kommun innevånare och skatte betalare

Hej. Tack för din synpunkt!

Som du själv säger det har snöat hela dagen, vilket gör att vi inte kommer att hinna med allt! Utan vi gör så mycket vi hinner med, då följer vi prioriteringslistan.

Prioriterad ordning för snöröjningen är huvudgator inklusive gång-och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentralen, resecentrum, daghem och skolor. Upplogade snövallar får normalt ligga kvar och körs bort endast i undantagsfall. Då det är mycket snö används så kallad ”norrlandsplogning”. Det innebär att snön plogas upp på trottoaren och fastighetsägaren är då befriad från sin skyldighet att hålla trottoaren framkomlig. Dock måste fastighetsägaren halkbekämpa gatan på en bredd av en meter i omedelbar anslutning till upplagd snövall. Detta gäller även där det inte finns trottoarer. Snöröjning inleds normalt då snöfall upphört eller vid behov. Vid blötsnö och vid sjunkande temperatur börjar arbetet tidigare. Borttagning av snövallar i anslutning till övergångställen ska påbörjas efter 4-6 timmar, beroende på hur mycket snö som kommit. Plogning av bostadsområden inleds sent dag 1 eller under dag 2.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-03-08

Snöröjning. Tack för att ni sköter om cykelbanan så bra, mellan Arentorp och Vara. Funkar utmärkt att cykla även på vintern

Hej. Tack för din synpunkt! Ska meddela detta!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-03-02

I Kvänum finns ett aktivt föreningsliv med idrottsföreningar, politiska föreningar och föreningar som jobbar för Kvänums bästa och utveckling. En viktig fråga är integration – av både ”nysvenskar” och personer/familjer som flyttar in. Det är inte alltid lätt att komma in i samhället. Undrar därför vilka aktiviteter som kommunen organiserar för nyinflyttade? Föreningsarbete är ett bra sätt att etablera sig. Förslag: Erbjud alla nyinflyttade gratis medlemskap i 3-4 lokala föreningar i 1-2 år. Kostnaden är liten och jag tror att ”våra” föreningar i Kvänum skulle kunna subventionera medlemsavgiften en del. Har kommunen uppgifter om nyinflyttade och får ni lämna ut sådana uppgifter till föreningar för evtl direktkontakt?

Tack för din synpunkt. Det är ett intressant förslag och vi jobbar vidare med frågan.

Med vänliga hälsningar Jesper Svensson, Fritidschef
Håkan Olsson, Chef Arbete, Sysselsättning och Integration

Februari

2023-02-18

Jag undrar vem som är ansvarig för den offentliga toaletten vid badhusparkens cafe? Jag undrar då jag var tvungen att nyttja toaletten i fjol, det var den äckligaste toaletten, smutsigt trasigt vidrigt!! Inget man glömmer som turist tänker jag. Och jag som bor i Vara och betalar skatt här måste väl kunna besöka toaletten efter minigolf och fika?!

Hej. Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta! Vi ska se över hur vi kan förbättra statusen!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-02-18

Hej!
Varför finns det inga hjärtstartare på skolorna i Vara, Vara badhus eller Vara vårdcentral. Finns inga registrerade hjärtstartare över dessa områden. Tycker dessa är viktiga områden att det finns och veta att det finns på.

Hej! Tack för din synpunkt! Vi tar till oss den och ser vi över om vi kan registrera och tydliggöra de hjärtstartare som finns.

Mvh Jennie Wikström Nord, HR-generalist

2023-02-15

Skogskullespåret. Jag vill framföra att området är väldigt uppskattat, lättillgängligt och toppen för varaborna !

Hej. Tack för din synpunkt! Ska framföra detta till de som varit engagerade i projektet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-02-15

Har varit med en familjemedlem till tandläkaren, men det finns dåligt med handikapparkeringar utanför folktandvården och biblioteket Mitt förslag är att en handikapparkeringsruta ritas upp utanför biblioteket precis som taxirutan

Hej! Kommunen har inga planer på kort sikt att måla upp en ruta för rörelsehindrade. Detta för att en sådan ruta, för att uppfylla kraven för en sådan, skall vara bredare än vad som ryms på gatans nuvarande utformning. Om/när gatan i en framtid byggs om, är det troligt att den utformas på ett sådant sätt att det ryms en ruta – just med tanke på Folktandvården. Samtidigt, så finns det ju rutor för rörelsehindrade relativt nära på torget. Men visst, de är långt borta för den som har stora behov.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör

2023-02-13

Önskar att träden på Parkvägen i Tråvad beskäres i år eftersom det inte gjordes ifjol. På sommaren blir lövkronorna så yviga att gatubelysningen döljs. Önskar även att träden på Tomtvägens lekplats gallras också eftersom de har blivit alldeles för stora. Tack på förhand

Hej. Tack för din synpunkt! Vi tar med oss detta inför planeringen. Samtidigt ska vi vara förståndiga när det gäller att gallra ur, skugga är en viktig aspekt för oss alla.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-02-11

Hej! Vi har ett gammalt hus som vi kommer renovera under flera år framöver. Därför har jag sett fram emot den nya återvinningscentralen då den gamla har varit trång och svår att komma till. Nu gjorde jag mitt första besök och blir då medveten om på vilken nivå materialet ska vara sorterat. Vi kommer framöver få mängder med tretexmaterial med tapetrester, masonit med pålimmade plastmattor och de vanliga byggpåsarna med mer eller mindre plastprodukter, byggdamm, enstaka skruvar osv. Det här går om jag förstår kraven på material inte att lämna in här i kommunen. Vad ska jag göra med det?

Hej! Allt avfall som lämnas vid återvinningscentralerna ska vara sorterat. Osorterat eller blandat avfall tas inte emot. Avfallet ska lämnas löst i respektive container utan säckar. Undantag är lättflyktigt material och invasiva växter – kontakta personalen på plats om du vill lämna sådant.

 • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
 • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
 • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

Med vänlig hälsning, Avfall & Återvinning Skaraborg

2023-02-09

Är ganska nyinflyttad till vara kommun och jag måste ärligt säga attjag är något besviken på Vara. Kommunen är tråkig och trött och lockar inte till besök. Inget finns att titta på eller göra. Vara konserthus är ju undantaget.och naturen är trevlig med elljusspåret mm men Det är viktigt att en kommun är attraktiv att bo i för att kunna få hit personer med hög utbildning som tex läkare till vårdcentraler osv . Kommunen är omodern och trist. Det finns ingen galleria , inte ens en gågata med butiker och utecafeer . Det behöver bli modernt och gemytligt. Själv väljer jag att åka till andra kommuner för handel. Så ska det ju inte behöva vara!? Varför inte bygga om och göra en botanisk trädgård med exotiska växter eller rolig desig , roliga fontäner och små broar tex ? Eller göra cafe / restaurang högst upp i silon så folk kan åka upp dit och se den fantastiska utsikten? Rapsfälten är ju otroligt fina. Ta till vara på det. En gågata med bord för veckoknallar som säljer närodlade varor bla! Var om inte på landet ska man kunna köpa det! Sätt vara på kartan! Värt att besöka ! Tack

Hej och tack för din synpunkt, många kreativa tankar och idéer även om flera av dem ligger utanför det kommunala uppdraget. Alla tycker olika och alla platser har olika förutsättningar.

Handelns utveckling bygger på köpkraft så att en förutsättning för att utveckla den är att handla lokalt i Vara. Varas lokala köpmannaförening är en väldigt aktiv och initiativrik förening som ofta drar besök från andra kommuner. Handlarna får ofta höra att besökare kommer hit just för att det finns unika butiker i Vara i motsats till kedjor i gallerior i större orter/städer. Här finns mer att läsa om Köpmännens i Vara Småstad och deras arbete: Köpmännen i Vara Småstad Länk till annan webbplats.. Följ dem gärna också på sociala medier så håller du dig uppdaterad om vad som händer. Men som sagt, alla tycker olika.

Rapsfälten är ju privat ägda av lantbrukare som odlar olika grödor beroende av växtföljd. LRF är kanske en aktör att kontakta om du önskar engagera dig och ge tips om hur dessa fält skulle kunna förmeras. Kanske är det så att just odlingslandskapet är Varas version av en ”botanisk trädgård”. Gällande café/restaurang ”höst upp i silon” så misstänker jag att det är Varaslättens Lagerhus du åsyftar. Det är ju en medlemsägd organisation som äger sin egen byggnad och fastighet. Så en restaurang där är ju en fråga för just Vara Lagerhus, men det går säkert att tipsa dem. Torgplatser finns i Vara på en relativt nyanlagd del av stora torget. Det är dock privata knallar som bokar platser där och oftast är det mer frekvent på vår och sommar. Det går dock att köpa lokalt producerade varor i flera av matbutikerna och det går även att handla via REKO-ring. Här finns mer information om REKO Länk till annan webbplats. och hur det funkar.

Höst och vår arrangeras även Mathantverkssafarit som du inte får missa om du vill ut på gårdarna och handla lokalproducerat.

Passar här även på att tips om en ny plattform som tagits fram för nyinflyttade eller kommande inflyttare som lyfter fram olika delar av Skaraborg, bl a Vara med omnejd: Livet i Skaraborg Länk till annan webbplats.. Till sist så kanske LEADER (Leader Nordvästra Skaraborg Länk till annan webbplats.) är något att spana in för dig. Här finns möjlighet att i föreningsform eller på annat sätt ta initiativ till projekt som kan utveckla platser.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-02-06

Det är skamligt hur ni tar hand om era skadade äldre. Ni ska främja individens oberoende och deras självständighet men när de väl skadats och behöver er hjälp så kan inte den skadade personen få hjälp att duscha flera veckor?! Hur är det ok?? I vilken värld är det ok att behandla våra äldre och skadade så? Fy skäms på er. Ni är problemet i vårt samhälle.

Måste börja med att beklaga att du råkat ut för en olycka och att din upplevelse av Varas äldreomsorg blivits så negativ. Vi arbetar med en gemensam värdegrund inom äldreomsorgen där vi har som mål att göra den enskilde och varandra bra. Vi värnar om ett gott bemötande och respekterar den enskildes integritet. Vi främjar den enskildes självbestämmande och delaktighet i vardagslivet.

När behov av hjälp och stöd i livet infinner sig, som i detta fall efter olycka, så träffar man en biståndshandläggare som tillsammans med den "drabbade" tittar på behov av hjälp och stöd. Du får ett beslut via handläggaren och vi inom äldreomsorgen verkställer. Hemtjänsten gör sen en genomförandeplan med dig som bygger på en modell som heter IBIC, individens behov i centrum. Utifrån din genomförandeplan så ska du sen erhålla den hjälp och stöd som du fått beslut på att få.

Vi kan inte inom hemtjänst ändra på vårt stöd till dig om du önskar mer eller mindre hjälp från en dag till en annan, utan det sker efter kontakt/utvärdering av biståndshandläggaren. Biståndshandläggare lägger sen ett nytt beslut efter det.

Då du valt att vara anonym så kan vi inte återkoppla och se var vi brustit men om du tar en kontakt med din biståndshandläggare eller enhetschef för det hemtjänstområde som hjälper dig så hoppas jag vi kan få möjlighet att göra varandra bra.

Agneta Lindberg, Verksamhetschef Äldreomsorgen

2023-02-05

Det finns två parkeringsplatser på parkeringen vid Johan Brinks gata 2, parkeringsplatserna som är vid Vara vårdcentral, som är handikapp platser, det finns ingen skylt vid platserna, så när det är snö på marken så ser man inte att det är reserverade platser för funktionshindrade. Ser att bilar som inte har tillstånd står på dessa platser vid snöväder!

Hej! Vi har sedan tidigare identifierat att det saknas skyltar på tre p-platser för rörelsehindrade vid vårdcentralen, och där kommer det sättas upp skyltar.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör

Januari

2023-01-21

Belysning utmed banvallen från kyrkan till Kvänums samhälle.

Hej! Tack för din synpunkt! Det finns inga planer i dags läget att sätta någon form av belysning på banvallen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-21

Önskar cykelväg mellan Jung och Kvänum! Gangnar många av invånarna både arbetsmässigt då många cyklar till jobbet och den vägen är farlig att cykla på! Fotbollen finns på båda tätorterna och gangnar unga som stora att cykla till och från träningen/matcher! Bara fördelar med cykelväg längst med den vägen!

Hej! Tack för din synpunkt. Visst vore det bra att fler skulle cykelpendla mellan våra olika orter!

Gällande vägnätet i Vara kommun så är majoriteten av vägarna statliga en eventuell cykelväg längs den vägen måste byggas i samråd med Trafikverket, och med pengar ur en regional pott för cykelvägar. Ur den potten ansöker Vara kommun vart fjärde år för ”våra” cykelvägar och sedan är det styrelsen för Västra Götalandsregionen som fattar beslutet om vilka cykelvägar i Skaraborg som ska prioriteras nästkommande fyraårsperiod. Det är långa processer men god möjlighet att cykla är en prioriterad fråga hos kommunen.

På kommunen driver vi på för att cykelvägarna mellan Vara och de andra tätorterna ska byggas, både genom att lyfta frågan på regional nivå och genom direkt dialog med Trafikverket. Från Vara kommuns sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet i kommunen, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Detta bland annat för att kommunen ska ha ett underlag för diskussion med Trafikverket just gällande utbyggnad av cykelvägar längs det statliga vägnätet.

Ett medskick är att den här typen av önskemål framförs i kommande samrådsprocesser gällande ny Översiktsplan för Vara kommun. Under kommande mandatperiod kommer nämligen den nuvarande Översiktsplanen, som bland annat pekar ut viktiga stråk för cykelpendling, att omarbetas för ett nytt antagande därefter.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten

2023-01-19

Lekparken i korsningen Trädgårdsgatan och stenkilsvägen i stora Levene skulle behövas rustas upp och bli lite mer intressant så barnen vill nyttja parken. Som det är just nu är den anpassad till väldigt låg ålder utav barn. Skicka ner barnen till fotbollsplanens lekpark blir för långt och dessutom över tågbanan Upprustning skulle uppskattas

Hej! Tack för din synpunkt! Inför 2024 är det dags för en uppdatering av lekborgen och då brukar vi även se över helheten och då även bjuda in intresseföreningen för att föra en dialog.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-16

Hej
The emergency exit doors from the disabled changing room into the swimming pool area open onto a narrow corridor. When the door is open it blocks the corridor and you cannot go to the emergency exit. If the door has been opened automatically you cannot physically close it until it times out and closes itself. This means that anyone in either the men’s or women’s disabled changing room is trapped. In an emergency situation this could be fatal and needs looking at urgently.

Hej. Tack för er synpunkt. När dörrautomatik används från dessa omklädningsrum är vi medvetna om att dörrarna spärrar vägen i korridoren under ca 5-7 sekunder som automatiken håller dörren öppen. Brandskyddsutredning har dock genomförts och är godkänd av yrkeskunnig tjänsteperson.

Med vänliga hälsningar Åsa Hammargård, Fastighetschef

2023-01-15

Jag tycker ni har gjort det så fint i nedervaraområdet med breda motionsslingor, utegym och snart en grillkåta. Det är tätt mellan lyktstolparna vilket är uppskattat – tusen tack för att ni har satsat på detta! Ett önskemål är att det finns en papperskorg vid parkeringen alt. utegymmet.

Hej! Tack för din synpunkt! Vi är inte riktigt färdiga än som du själv skriver, grillkåta bland annat. Det kommer att finnas möjlighet att få slänga restprodukter i någon form av kärl.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-12

Säkrare gång väg ! På grund av tung och tät trafik på väg till optimera eller nedervara (helås) gångväg på höger sida till gamla banvallen och ingången till nya rekreationområdet, på nuvarande gräsyta från korsen odalvägen-västraringleden ..

Hej! Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta förslag till arbetsgruppen för gång-cykelvägar i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-06

På f.d. vägverkets personallokal sitter på utsidan en högvarvig fläkt. Den har gått konstant i flera år, sommar som vinter. Den måste ju dra väldigt med ström. Behövs den? Byta ut mot något som drar mindre ström och framför allt LÅTER mindre

Hej. Tack för din synpunkt. Det ljud som hörs är ventilationsaggregatet till gymnasiets elprogram. Aggregatet har ingen funktion för behovsstyrning och därav är det i drift. En utredning gällande Lagmansgymnasiets lokalbehov pågår och vi inväntar beslut innan investeringar genomförs i befintlig lokal.

Med vänliga hälsningar, Åsa Hammargård, Fastighetschef

2023-01-05

Dålig skyltning och information om den rondellen som byggs och när den förväntas bli klar, så tråkigt att inte hitta någon information om när den blir klar

Hej! Tack för din synpunkt! Skyltningen är trafikverkets ansvar! Det finns dock lite information på vår hemsida om byggnationen. Den informationen är nog den mest uppdaterade vi har i dagsläget!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-05

Vi som bor på Lumbersgatan i Vara har numera 1 trottoar. Den trottoaren får förstås fastighetsägaren skotta, men varför kör inte plogbilen ända intill staket/häck på motstående sida? På detta vis blir ju gatan smalare !!

Hej! Tack för din synpunkt! Motsvarande sida av gatan har ett så kallat ”motveck”, vi försöker ploga så att snön hamnar där!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-01

Nu har vi precis firat jul och nyår. Mina funderingar är om man kan förbjuda fyrverkerier inom tätorterna i Vara kommun. Djur far illa både hundar och katter, ja alla djur. Fyrverkerierna stör givetvis även människor, men vi kan ju tala för oss! Tacksam om ni kan diskutera detta inför kommande helger.

Hej och tack för din synpunkt! Som reglerna ser ut idag är fyrverkerier inom tätorterna i huvudsak förbjudna, men det finns vissa undantag just vid nyår. Reglerna framgår av ordningslagen och av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun.

Av ordningslagen framgår att pyrotekniska varor – alltså fyrverkerier – inte får användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Samtidigt ger ordningslagen kommuner rätt att besluta om användning av fyrverkerier, vilket Vara kommun har gjort i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Av dessa framgår att pyrotekniska varor som smäller eller på annat sätt avger störande ljud inte får användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller även i närheten av detaljplanlagt område om ljudet förorsakar olägenhet som inte är obetydligt inom sådant område. Förbudet gäller dock inte under skärtorsdag fram till klockan 24.00 och under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 påföljande dygn. Polismyndigheten får lämna tillstånd att använda pyrotekniska varor även på annan tid om särskilda skäl föreligger.

Det är kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande organ, representerat av folket i Vara – som beslutar om de allmänna lokala ordningsföreskrifterna där frågan om fyrverkerier regleras. Genom att du har lämnat en synpunkt har du visat att du tycker frågan är viktig. Andra sätt att påverka är att såklart att engagera sig politiskt.

Med vänliga hälsningar
Christina Bjerke Versland, kanslichef Vara kommun

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?